09 | 01 | 18

NZDM Shelter RIAPS

Pracovník NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍKA NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS hledá 2 kolegyně/kolegy:
Sociální pracovník, sociální pedagog, speciální pedagog, psycholog.

Přijmeme 2 kolegyně/kolegy na pozici pracovník NZDM – nabízíme dva úvazky v rozmezí 0,4 - 1,0 (celkem 1,4 úvazku, podělení mezi dva pracovníky dle dohody).
Nástup od 1. 2. 2018.

Charakter vykonávané činnosti:
 ambulantní poskytování sociálních služeb dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let
 příprava a realizace programů, akcí a besed pro cílovou skupinu
 administrativa služby, spolupráce na tvorbě metodik
 spolupráce s institucemi v rámci návazné sociální sítě

Požadavky:
 vzdělání a odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 kreativita, komunikativnost, spolehlivost
 osobnostní vyzrálost, absence problémů s návykovými látkami, včetně tabáku (bezpodmínečně nekuřácké pracoviště)
 zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost
 znalost práce na PC (Windows, MS Office)
 řidičský průkaz skupiny „B“

Výhodou:
 kurz krizové intervence, příp. další kurzy, výcviky
 praxe v oblasti nízkoprahových služeb
 teoretická a praktická znalost Standardů kvality sociálních služeb

Nabízíme:
 zajímavou a kreativní práci
 odpovídající finanční ohodnocení (podle vzdělání a délky praxe), stravenky
 možnost dalšího vzdělávání v oboru
 prostor pro vlastní tvořivost a seberealizaci
 odborné vedení a supervizi
 5 týdnů dovolené

Profesní životopis a motivační dopis zasílejte do 12. 1. 2018 na adresu:
NZDM Shelter RIAPS, Procházkova 818, Trutnov 541 01 nebo na e-mail: shelter@riaps.cz. Do předmětu uveďte „Výběrové řízení – NZDM Shelter RIAPS“.
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež shelter riaps
Procházkova 818, Trutnov, 731 441 268, shelter@riaps.cz, www.riaps.cz/shelter

Zájemci splňující podmínky budou pozváni k osobnímu setkání. Osobní pohovory budou probíhat v týdnu od 15. 1. - 19. 1. 2018. Každý uchazeč bude vyrozuměn přes e-mail.
S osobními údaji uvedenými v životopise bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasláním životopisu uchazeč dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu výběrového řízení a jejich uchováváním v databázi vhodných zájemců o případná volná místa v NZDM Shelter RIAPS po dobu dvou let.
Pro další informace volejte na tel. č. 499 397 771, 731 441 268, pište shelter@riaps.cz,
kontaktní osoba: Bc. Lucie Slezáková, DiS (vedoucí NZDM).