13 | 11 | 17

ČAS

Koordinátor/ka velké oborové konference ČAS

Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka pro přípravu oborové konference, kterou bude ČAS realizovat 21. – 22. 6. 2018 v Praze. Konference bude s mezinárodní účastí. Většina příspěvků, workshopů na konferenci bude probíhat paralelně (2 a 3 příspěvky najednou).

Náplň pozice:
- Příprava odborného programu včetně zajištění lektorů
- Spolupráce na vytvoření témat pro konferenci
- Vytvoření anotací, vytvoření materiálu pro účastníky, vytvoření sborníku z konference, sběr prezentací a dalších materiálů od lektorů
- Organizační zajištění dvoudenní konference
- Zajištění místa a programu pro večerní program

Požadavky:
- Zkušenosti s organizací obdobné větší akce
- Znalost oboru nízkoprahových služeb pro zajištění odborného programu
- Znalost anglického jazyku pro domluvu se zahraničními účastníky

Časový rozsah: 
zaměstnání je časové omezeno a to od 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018

Honorář: 
bude odpovídat pracovnímu úvazku cca 0,2 úvazku/měsíčně, 7.000 – 9.000,- Kč dle formy uzavřené smlouvy a vzájemné dohody.

Kontakt:
Martina Zikmundová
tel.: +420 774 913 777, e-mail: zikmundova@streetwork.cz