Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
21 | 09 | 17
StreetWork.cz
Terénní sociální pracovník/ce
Typ pozice: Terénní sociální pracovník/pracovnice pro práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, Dům tří přání, z. ú., úvazek 0,5
Dům tř...
18 | 09 | 17
Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost
Sociální pracovník/ce
Oblastní charita Jihlava vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Specifické požadavky:
-    Odpovídajíc...
18 | 09 | 17
Klub Agora
Kontaktní pracovník v NZDM
Výběrové řízení : Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Klub Agora Chrudim
Organizace Šance pro Tebe, z.s. vypisuje výběrové řízení na p...
18 | 09 | 17
Terénní program pro rodiny
Terénní pracovník
Výběrové řízení : Terénní pracovník  na Chrudimsku
Spolek Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Terénní pracovník na Chrudim...
18 | 09 | 17
Terénní program pro rodiny
Pedagogický pracovník
Výběrové řízení : Pedagogický pracovník
Spolek Šance pro Tebe vypisuje výběrové řízení na pozici: Pedagogický pracovník v „předškolce...
18 | 09 | 17
Nízkoprahový klub Likusák
Pracovník v NK Likusák
RATOLEST BRNO, z. s. vypisuje výběrové řízení na pozici pracovnice /pracovník v Nízkoprahovém klubu NK Likusák (více o NK Likusák na webe: http://www....
Archiv >
 
 
 
HomeKlubyČlánkyZa sdílením zkušeností do Norska

Další články klubu

01 | 06 | 17 Verze pro tisk

Nízkoprahový klub Pavlač

Za sdílením zkušeností do Norska

Rok a půl trval projekt Příležitost pro matky na ubytovnách, který spolu realizovaly dvě sociální služby Ratolesti Brno. Jeho cílem byla podpora matek a jejich dětí, které žijí na ubytovnách a v sociálně vyloučených lokalitách, při řešení jejich nepříznivé životní situace. Díky zkušenostem z projektu se zúčastnily tři pracovnice Ratolesti Brno návazné studijní stáže do norského Osla. Tu organizovala Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Dejme (že)nám šanci, který byl financován z Norských fondů.

 Stáže, která trvala od 4. do 7. dubna, se účastnili také další realizátoři projektů z České republiky. Program studijní stáže v Oslu zajišťoval úřad ombudsmanky pro rovnost a proti diskriminaci (Likestillings- og diskrimineringsombudet LDO). Náplň jednotlivých přednášek byla velmi pestrá, avšak propojená jednotnou linií, která se týkala rovných příležitosti mužů a žen v Norsku v různých úrovních života (od dětství, přes dospívání, pracovní život, rodinný život, soužití menšinové a většinové společnosti s důrazem na zachování lidských práv, až po diskriminaci aj.).

Z jednotlivých prezentací jsme se dozvěděly zajímavé a velmi přínosné informace o naplňování rovnosti žen a mužů systémovými opatřeními, které jsou řešeny i na zákonodárné úrovni (např. povinná mateřská dovolená pro muže, programy zaměřené na zvýšení počtu mužů ve státní sféře, zdravotnictví, sociálních službách, mateřských a základních školách, ale také změny v oblasti zaměstnávání žen na tzv. mužských pozicích - v managementu velkých firem, politice, dopravě apod.). Dále se probíraly také možnosti, kterými disponují sami zaměstnavatelé pro udržení rovnosti mezi muži a ženami na pracovištích, či nařízení, která jsou povinni dodržovat (např. dodržování kvót, vyplňování reportů o zastoupení obou pohlaví na pracovišti apod.).

Pro naše vlastní preventivní aktivity ve službách jsme se inspirovaly velmi zajímavou prezentací, týkající se sexuálního obtěžování a digitálního (sexuálního) násilí na dívkách a ženách, které v posledních letech narůstá. Norská kolegyně Taran Knudstad z LDO popsala různé formy sexuálního obtěžování a digitálního násilí, které jsou v Norsku časté na základních a středních školách: digitální stalking, zveřejňování intimních fotografií bývalými partnery, prezentace násilí na dívkách a ženách na sociálních sítích i na uzavřených internetových fórech (zřizovaných či spravovaných výhradně muži či chlapci), glorifikace ponižování žen, nenápadné podávání uspávacích léků dívkám na večírcích s cílem je sexuálně zneužít, natočit a nafotit za účelem další prezentace na internetu apod.

LDO svou činností cílí na zvýšení zájmu o tato témata mezi politiky a rozšíření spolupráce s dalšími norskými i zahraničními organizacemi. Pro oběti digitálního násilí LDO vnímá jako důležité zřízení nízkoprahových služeb, ve kterých by mohly dívky tyto problémy řešit s odborníky. V boji proti těmto formám digitálního násilí vnímá jako nejdůležitější zvýšení informovanosti tématu digitálního (sexuálního) násilí také u veřejnosti a mezi učiteli, kteří se na sítích často nepohybují a tématu mnohdy nerozumí. Dále usiluje o zavedení kvalitního systému prevence genderově podmíněného a digitálního násilí a genderových předsudků na školách.

 Ačkoli téma bezpečného chování na internetu se v našich službách částečně objevuje, specifikace ochrany osoby a vlastního bezpečí před „sexuálním zneužíváním přes internet, či zneužíváním citlivých obrázků skrze interaktivní média, či vydírání“, vnímáme jako velmi důležité a přenositelné v rámci preventivních aktivit do našich služeb.

Mezi další témata, která nás zaujala, patřilo:

  • zaměstnávání žen po/při mateřské dovolené, které naše organizace taktéž dlouhodobě řeší,
  • zvyšování počtu mužů v sociálních službách,
  • práce s romskými menšinami - aktivizace a posilování jejich role ve společnosti formou zaměstnávání a práce s vlastní komunitou, vzdělávání dětí i dospělých aj.

Stejně jako ostatní účastníci naší studijní cesty jsme byly překvapeny množstvím problémů, které má Norsko při naplňování rovnosti žen a mužů, protože jsme skandinávské země vnímaly jako nedosažitelný ideál. Během našeho pobytu jsme zjistily, že ačkoliv je Norsko v mnohém dále než Česká republika, existuje řada oblastí, kde můžeme stále spolupracovat. V budoucnu by naše organizace ráda kontaktovala podobně zaměřené norské organizace a dále rozvíjela spolupráci.

Projekt „Studijní cesta do Norska“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2017 | portal@streetwork.cz