Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
09 | 01 | 18
Kontaktní centrum Hodonín
Kontaktní/terénní sociální pracovník/ce
Oblastní Charita Hodonín vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Kontaktní/terénní sociální pracovník/ce 
pro zařízení: Kontak...
09 | 01 | 18
Klub Radotín
Soc. pracovník/ce nebo PSS
Proxima Sociale o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální/ho pracovnici/níka nebo pracovnici/níka v sociálních službách pro cílovou skupinu...
09 | 01 | 18
NZDM Shelter RIAPS
Pracovník NZDM
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍKA NZDM


Nízkoprahové zařízení p...
09 | 01 | 18
Terénní programy Brno
Terénní pracovník
Terénní programy v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s., přijmou nové kolegy či kolegyně na pozici: terénní sociální pracovnice/pracovník
14 | 12 | 17
ČAS
PR pracovník/ce ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce public relation.

Náplň pozice:
- plánování, příprav...
14 | 12 | 17
ČAS
Koordinátor/ka celostátní oborové konference ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce pro přípravu oborové konference, kterou bude ČAS realizovat 21. – 22...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeKlubyČlánkyOdborná stáž (čtyřdenní) - Ratolest Brno

Další články klubu

22 | 01 | 15 Verze pro tisk

ČAS

Odborná stáž (čtyřdenní) - Ratolest Brno

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPLZZ „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“, CZ.1.04/3.1.03/A7.00089 vyhlašuje nabídku dlouhodobé odborné stáže Odborná stáž (čtyřdenní) - Ratolest Brno, o.s.

V rámci projektu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“ nabízíme čtyřdenní stáž pro max. 12 vybraných osob z řad zkušených pracovníků mimopražských nízkoprahových sociálních služeb. Stáž je určena pro pracovníky s praxí nad 2 roky. Stáž proběhne v Ratolest Brno, o.s.

Ratolest Brno, o. s. funguje již 18. rokem a je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Služby poskytuje v rámci čtyř programů, z nichž dva jsou členy České asociace streetwork, o.s..

 Cílová skupina:

 • děti a mládež nacházející se v nepříznivé sociální situaci a jejich rodiny
 • dobrovolníci a zájemci o dobrovolnictví
 • neziskové organizace, které pracují nebo mají zájem o spolupráci s dobrovolníky
 • více na www.ratolest.cz

Služby:

Sociálně aktivizační program

Sociálně aktivizační služba je komplexním podpůrným programem pro rodiny s dětmi z Brna a blízkého okolí, jež se nacházejí v obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte. Její podstatou je dlouhodobá vícezdrojová podpora a péče o celou rodinu.

Služba probíhá v ambulantní i terénní formě.

Preventivní programy

Preventivní programy Změnit směr a Aristoteles jsou určeny dětem a mladým lidem od 12 do 18 let, kteří spáchali trestný čin nebo se pohybují na hraně zákona. Klienti se během individuálních i skupinových setkání učí zvládat konfliktní situace a uvědomit si důsledky svých činů tak, aby nedocházelo k opakování trestné činnosti. Programy úzce spolupracují s Probační a mediační službou ČR a probační program Změnit směr může být mladistvému nařízen také soudem jako alternativní forma trestu.

Nízkoprahový klub Pavlač

Nízkoprahový klub Pavlač je nízkoprahovou sociální službou, která probíhá v ambulantní i terénní formě. Služba je určena dětem a mládeži ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí ve věku 6 - 26 let, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě ve městě Brně.

Nízkoprahový klub Likusák

Nízkoprahový klub Likusák je sociální službou pro děti a mladé lidi z Brna, kteří jsou ve věku 12 - 26 let a kteří jsou zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy. Nízkoprahový klub Likusák se nachází na jednom z brněnských sídlišť a je tvořen dvěma složkami - ambulantní a terénní, jež běží souběžně a celoročně. V rámci terénní práce mohou klienti službu využít i v online formě.

Cíl stáže:

 • získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
 • umožnit zkušeným pracovníkům získat nové zkušenosti s inovativními metodami v práci s dětmi a mládeží
 • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
 • představení aktuálních trendů při práci s rodinou a/nebo v sociálně vyloučené lokalitě
 • seznámit pracovníky s metodickými postupy a umožnit jim reflexi a srovnání
 • motivovat pracovníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Struktura stáže:

Skupina bude po dobu stáže provázena koordinátorkou stáže - Zuzanou Vopálkovou.

1. den

 • 10:00 - 11:30 úvodní schůzka (představení struktury organizace, historie, programů, organizační informace k harmonogramu týdne)
 • 11:30 - 12:00 oběd
 • 12:00 - 15:00 představení činností NK Likusák pro všechny účastníky stáže
 • 15:00 - 18:00 možnost přímé stáže na klubu či terénu NK Likusák pro max. 4 stážisty

nebo

 • 16:00 - 18:00 možnost přímé stáže na klubu či terénu NK Pavlač pro max. 4 stážisty

2. den

 • 9:30 - 13:30 představení činností NK Pavlač pro všechny účastníky stáže
 • 13:30 - 14:00 oběd
 • 14:00 - 17:00 stáž na klubu či terénu NK Pavlač pro max. 4 stážisty

nebo

 • 15:00 - 17:00 stáž na klubu či terénu NK Likusák pro max. 4 stážisty
 • 17:30 - 18:30 evaluační setkání

3. den

 • 9:00 - 13:00 představení činností Preventivních programů pro všechny účastníky stáže
 • 13:00 - 14:00 oběd
 • 14:00 - 17:00 stáž na klubu či terénu NK Pavlač pro max. 4 stážisty

nebo

 • 15:00 - 17:00 stáž na klubu či terénu NK Likusák pro max. 4 stážisty
 • 15:00 - 17:00 možnost případného náslechu na individuálním setkání klient-pracovník v Preventivních programech s omezenou kapacitou pro max. 2 stážisty /rovněž podmíněno souhlasem klienta/. Pokud budete mít o tento náslech zájem, prosím uveďte tuto skutečnost do Poznámky v rámci elektronické přihlášky.
 • 17:30 - 18:30 evaluační schůzka

4. den

 • 9:00 - 12:30 představení činností Sociálně aktivizačního programu pro rodiny s dětmi
 • 12:30 - 13:00 oběd
 • 13:00 - 14:00 představení procesu zavádění sociálního podnikání Bajkazyl Brno max. 12 lidí
 • 14:00 - 16:00 závěrečná evaluační schůzka

Uvedené časy jsou orientační.

Každý účastník stáže získá certifikát o jejím absolvování. Povinností každého účastníka bude vypracování výstupu - zprávy ze stáže (v rozsahu max. 1 strany A4), a to do 14 dnů po jejím skončení. Ve zprávě zhodnotí přínos stáže pro svou odbornou praxi resp. pro své kmenové zařízení.

Termín stáže:

 • 9. - 12. 3. 2015

Organizační informace:

Náklady na ubytování (3 noci) stážistů budou hrazeny z projektu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF. Dopravu na místo stáže a stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky: 16. 2. 2015

Organizátor:

Česká asociace streetwork, o.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Koordinátorka projektu OPLZZ
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Přihlašovací formulář

Adresa zařízení, ve kterém pracujete:
Do jaké kategorie spadáte dle zákona o soc. službách:Je zařízení, ve kterém pracujete, členem ČAS?

pdfZávazné podmínky účasti na kurzu OPLZZ(kontrolní antispamová otázka)

(*) povinné údaje


 

KOMENTÁŘE
Jméno Příspěvek
Martin Holiš 1+1 zdarma
Přidejte svůj komentář (*):   
Jméno (*):
Email (*):
URL:
Kolik je dva plus tři? (**)
Předmět (*):
(*) povinné údaje
(**) kontrolní antispamová otázka
BB help BB code formátování - nápověda
Pozor! Čtěte! Pravidla diskuse na portálu StreetWork.cz
 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2018 | portal@streetwork.cz