Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
09 | 01 | 18
Kontaktní centrum Hodonín
Kontaktní/terénní sociální pracovník/ce
Oblastní Charita Hodonín vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Kontaktní/terénní sociální pracovník/ce 
pro zařízení: Kontak...
09 | 01 | 18
Klub Radotín
Soc. pracovník/ce nebo PSS
Proxima Sociale o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální/ho pracovnici/níka nebo pracovnici/níka v sociálních službách pro cílovou skupinu...
09 | 01 | 18
NZDM Shelter RIAPS
Pracovník NZDM
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍKA NZDM


Nízkoprahové zařízení p...
09 | 01 | 18
Terénní programy Brno
Terénní pracovník
Terénní programy v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s., přijmou nové kolegy či kolegyně na pozici: terénní sociální pracovnice/pracovník
14 | 12 | 17
ČAS
PR pracovník/ce ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce public relation.

Náplň pozice:
- plánování, příprav...
14 | 12 | 17
ČAS
Koordinátor/ka celostátní oborové konference ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce pro přípravu oborové konference, kterou bude ČAS realizovat 21. – 22...
Archiv >
 
 
 
HomeOdborná sekceOficiální textyKnihovna ČAS je tu pro vás

13 | 05 | 14 Verze pro tisk

Knihovna ČAS je tu pro vás

Česká asociace streetwork nabízí k vypůjčení celou řadu zajímavých odborných titulů. Pokud máme zájem o zapůjčení, přečtěte si nejdříve pozorně výpůjční řád. Seznam titulů najdete v příloze.

Výpůjční řád

Právní část:

1. Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. Rovný přístup současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů v knihovně (např. nezaměstnaní, senioři apod.).

2. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

 a. vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

b. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon),

c. vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku,

d. Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,

e. vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,

f. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,

g. Zákon č. 216/2006 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

h. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Knihovní řád:

Knihu je možné vypůjčit si v knihovně naší kanceláře na adrese Česká asociace streetwork o.s., Senovážné náměstí 977/24, Praha 1

Výpůjční hodiny nejsou stanoveny, výpůjčku je nutné domluvit s některým pracovníkem kanceláře nejprve po telefonu nebo e-mailu. Od 1.4.2014 je kontaktním pracovníkem pro půjčování knih Markéta Hulmáková mail hulmakova@streetwork.cz, tel. 723 832 006.

Kniha je vypůjčena maximálně na 30 dní, prodloužení je možné po domluvě, bez domluvy následuje předání čokolády jako omluvy pracovníkům kanceláře ČAS a návrat knihy v nejbližším možném termínu.

K vypůjčení knihy je třeba poskytnout následující osobní údaje : Jméno, Příjmení, Kontaktní adresu, E - mail, Telefonní kontakt ( Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich užívání knihovnou)

Je povoleno vypůjčit si maximálně 3 tituly najednou

Publikace vydané Českou asociací streetwork: Dobrá praxe, Good Practice, Kontaktní práce - je možné vzít si zdarma, také zahraniční publikace, jsou-li k dispozici ve větším množství.

 

 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2018 | portal@streetwork.cz