Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
15 | 10 | 14
YMCA Praha o.s. - NZDM Dixie
Vedoucí nízkoprahového klubu
Hledáme vedoucího sociálního pracovníka do Nízkoprahového klubu Dixie

Adresa klubu:   Ortenovo náměstí 34,  170 00 Praha...
07 | 10 | 14
Nízkoprahový klub Krok
Koordinátor nízkoprahových programů
Proxima Sociale o. p. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici regionálního koordinátora nízkoprahových programů pro děti a mládež.nace mr0175 aws d1.6...
02 | 10 | 14
Komunitní terénní program KŘIŽOVATKA
Vedoucí terénní sociální pracovník
Organizace NEPOSEDA s patnáctiletou tradicí v oblasti poskytování společensky prospěšných aktivit a sociálních služeb vypisuje výběrové řízení na pozi...
02 | 10 | 14
Wellmez - NZDM
Metodické vedení - Streetwork
Hledáme metodika, který by mohl předat našemu týmu své poznatky ohledné streetworku, konkrétně:

Monitoringu
Oslovování osob z cí...
23 | 09 | 14
Terénní program pro rodiny
Koordinátor lokality Prachovice
Spolek Šance pro Tebe, o.s. vypisuje výběrové řízení na pozici: Koordinátor lokality Prachovice a terénní pracovník s rodinami ve vyloučených romských...
Archiv >
 
 
 
HomeVše o členství v ČASPodmínky členství v ČAS dle Stanov asociace

23 | 04 | 13 Verze pro tisk

Podmínky členství v ČAS dle Stanov asociace

Podmínky členství v České asociaci streetwork, o.s. (ČAS) a práva a povinnosti členů ČAS upravují Stanovy České asociace streetwork, o.s. v odstavcích Hlava III a IV.:

Hlava III. Členství

Článek 5.

Členem ČAS se může stát:

a) jako individuální člen každá fyzická osoba působící v teorii nebo praxi nízkoprahových sociálních služeb. Individuálním členem se může stát fyzická osoba, kterou navrhne jiný člen ČAS. O přijetí rozhoduje Správní rada nadpoloviční většinou přítomných členů na základě písemné žádosti.ASCE 7 api std 1104 ASME B20.1 nfpa 54 ASME Section 8 NFPA (Fire) 70 ICC IRC ASME A17.2

b) jako skupinový člen každá právnická osoba(dále jen poskytovatel), která realizuje program v oblasti kontaktní práce - nízkoprahových sociálních služeb, dle typologie sociálních služeb (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra), případně jiné programy. Členem se stává na základě úspěšně realizovaného hodnocení kvality ČAS nebo jiné formy měření kvality uznané Správní radou ČAS a chce se v souladu se stanovami ČAS, jejím posláním a zaměřením, aktivně podílet na její činnosti. Skupinový člen získává členský mandát se všemi právy a povinnostmi za každé zařízení (službu, program), který přihlašuje k členství.nace mr0175 aws d1.6 asme b31.8 ASME A17.1 ASME B31.1 ASHRAE 180 ASME Section IX ASME B20.1

O přijetí za člena ČAS rozhoduje Správní rada ČAS souhlasem nadpoloviční většiny všech členů Správní rady na základě písemné žádosti poskytovatele, která musí splňovat formální podmínky stanovené ČAS ashrae 62.1 ashrae 90.1 asme y14.5 api std 650 2014 api standards asme b31.3 ASME Section II API SPEC 6A:

 • Řádně vyplněná žádost o přijetí do ČAS
 • Projekt - plán realizace nízkoprahové sociální služby v aktuálním roce (např. žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušné období)
 • Závěrečná zpráva o realizaci programu za předcházející období (předcházející rok)
 • Výroční zpráva organizace, v případě organizace s krátkou historií postačí průběžná či závěrečná zpráva projektu
 • Platné potvrzení o realizaci hodnocení kvality nízkoprahové sociální služby a jeho výsledku, který musí splňovat stanovenou úroveň kvality. Konkrétní minimální podobu výsledku opravňujícího k přijetí stanovuje Valná hromada ČAS.

Správní rada je povinna projednat žádost o členství ve stanovených termínech, vždy na zasedání na konci prvního a třetího čtvrtletí. Správní rada je povinna o svém rozhodnutí spravit žadatele písemně. Dále Správní rada informuje o přijetí nových členů všechny stávající členy elektronickou poštou.

Skupinového člena zastupuje na Valné hromadě ČAS vždy jeden delegát s písemným pověřením poskytovatele /hlasovací právo/.

Článek 6.

Členství zaniká:

 • písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z ČAS
 • zrušením členství pro neplacení příspěvků po dobu jednoho roku.
 • vyloučením, a to pro nesplnění minimální úrovně kvality poskytovaných služeb dle hodnocení kvality (týká se poskytovatelů). Konkrétní podobu výsledku nesplňující minimální úroveň stanovuje Valná hromada ČAS, stejně jako možnosti odvolání.
 • vyloučením, a to pro hrubé porušení povinností člena ČAS, čímž se rozumí např.:
 • pro nepodílení se na činnosti asociace
 • závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů ČAS
 • závažné porušení Etického kodexu ČAS
 • úmrtím člena nebo zánikem jednotky
 • zánikem ČAS

O zrušení členství rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, na základě doporučení Správní rady ČAS. Správní rada může pozastavit členství v ČAS do zasedání VH. Správní rada po prošetření situace může obnovit členství jednohlasným souhlasem členů na zasedání Správní rady.

Hlava IV. Práva a povinnosti členů

Článek 7.

Členové ČAS mají právo:

 • účastnit se jednání a rozhodování Valné hromady /hlasovací právo/
 • volit a být voleni do Správní rady a Revizní komise
 • účastnit se veškeré činnosti ČAS
 • být informováni o činnosti ČAS
 • podávat návrhy a podněty k činnosti ČAS a jejím orgánům

Hlasovací právo (účast na rozhodování) se dočasně pozastavuje individuálním členům, po dobu, kterou jsou zaměstnancem skupinového člena v hlavním pracovním poměru.

Článek 8.

Členové ČAS mají povinnost:

 • znát a dodržovat stanovy a rozhodnutí Valné hromady

 • řádně platit členské příspěvky, skupinový člen platí příspěvek za každé zařízení (službu, program), které přihlašuje k členství ve ČAS ve výši, kterou určuje valná hromada ČAS
 • dodržovat příslušné standardy a etický kodex ČAS
 • poskytovat kvalitní nízkoprahové sociální služby (týká se poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb).
 • účastnit se valné hromady ČAS
 • pravidelně poskytovat statistická data o poskytované službě ve stanoveném rozsahu
 • prezentovat ČAS na svých propagačních materiálech.

Soubory ke stažení:

 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Vše o členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2014 | portal@streetwork.cz