Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
09 | 01 | 18
Kontaktní centrum Hodonín
Kontaktní/terénní sociální pracovník/ce
Oblastní Charita Hodonín vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Kontaktní/terénní sociální pracovník/ce 
pro zařízení: Kontak...
09 | 01 | 18
Klub Radotín
Soc. pracovník/ce nebo PSS
Proxima Sociale o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální/ho pracovnici/níka nebo pracovnici/níka v sociálních službách pro cílovou skupinu...
09 | 01 | 18
NZDM Shelter RIAPS
Pracovník NZDM
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍKA NZDM


Nízkoprahové zařízení p...
09 | 01 | 18
Terénní programy Brno
Terénní pracovník
Terénní programy v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s., přijmou nové kolegy či kolegyně na pozici: terénní sociální pracovnice/pracovník
14 | 12 | 17
ČAS
PR pracovník/ce ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce public relation.

Náplň pozice:
- plánování, příprav...
14 | 12 | 17
ČAS
Koordinátor/ka celostátní oborové konference ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce pro přípravu oborové konference, kterou bude ČAS realizovat 21. – 22...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeOdborná sekceOdborné práceRizikové chování klientů KC CPPT

06 | 06 | 11 Verze pro tisk

Rizikové chování klientů KC CPPT

Bakalářská práce: Rizikové chování klientů Kontaktního centra CPPT o.p.s. Plzeň, nitrožilních uživatelů drog, a Harm reduction služby Výměnného programu

Účelem této bakalářské práce bylo provést výzkum v oblastech rizikového chování klientů výměnného programu Kontaktního centra CPPT o.p.s. Plzeň a posoudit, zda je možné v těchto oblastech přisuzovat pozitivní vliv službám výměnného programu KC, působícího na tuto situaci klientů.

ilustrační fotoVýzkum byl zaměřen na nitrožilní/intarvenózní užívání drog, sexuální chování, péči o zdravotní stav a na fenomén závislosti klientů. V těchto oblastech jejich rizikového chování sledoval jejich informovanost, postoje a samotné chování. V teoretické části bakalářské práci vysvětluji nejprve základní pojmy spojené s užívání drog, dále se zaměřuji již přímo na intravenózní užívání drog a rizika spojená přímo s tímto způsobem užívání a také na další rizika spojená se samotným způsobem drogového životního stylu uživatelů. Dále navazuji kapitolami o možnostech pozitivního ovlivnění tohoto rizikového chování, popisuji hlouběji především působení v rámci tzv. terciární prevence a v rámci tzv. filosofie Harm reduction. K ní patří služba výměnného programu injekčních stříkaček pro uživatele drog. Kromě této specifické služby existuje celá řada dalších zařízení a služeb, které slouží ke zlepšení situace klientů uživatelů drog, jejich popis a výčet zařízení dostupných v Plzni je proto také v práci obsažen. Podrobněji pak popisuji provoz zařízení Kontaktního centra CPPT o.p.s. Plzeň a fungování jeho výměnného programu. V tomto zařízení pracuji nyní již 3. rokem jako pracovník v sociálních službách.

Na tyto teoreticky zaměřené části práce navazují kapitoly popisující samotný výzkum, stanovení hypotéz, vysvětlení výzkumné metody (dotazníkového šetření) a výzkumného vzorku klientů výměnného programu Kontaktního centra CPPT. Vyhodnocení výzkumu je členěné do 3 částí odpovídajících stanoveným hypotézám a porovná jejich situaci mezi 2 skupinami klientů. Ty se významně liší v míře, v jaké prozatím využili službu výměnného programu.

V závěru práce shrnuji výstupy všech částí výzkumu, hodnotím použitou výzkumnou metodu. Nakonec vyslovuji a zdůvodňuji zjištění výzkumu, které ukázalo patrný pozitivní vliv využívání služeb výměnného programu klienty na rozsah jejich rizikového chování, které bylo u klientů s vysokou mírou využití služby významně bezpečnější než u klientů, kteří službu teprve začali využívat. Nakonec následují návrhy opatření pro pracovníky Kontaktního centra ke zlepšení sledovaných oblastí u klientů.

 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2018 | portal@streetwork.cz