Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
09 | 01 | 18
Kontaktní centrum Hodonín
Kontaktní/terénní sociální pracovník/ce
Oblastní Charita Hodonín vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Kontaktní/terénní sociální pracovník/ce 
pro zařízení: Kontak...
09 | 01 | 18
Klub Radotín
Soc. pracovník/ce nebo PSS
Proxima Sociale o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální/ho pracovnici/níka nebo pracovnici/níka v sociálních službách pro cílovou skupinu...
09 | 01 | 18
NZDM Shelter RIAPS
Pracovník NZDM
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Shelter RIAPS vyhlašuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍKA NZDM


Nízkoprahové zařízení p...
09 | 01 | 18
Terénní programy Brno
Terénní pracovník
Terénní programy v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s., přijmou nové kolegy či kolegyně na pozici: terénní sociální pracovnice/pracovník
14 | 12 | 17
ČAS
PR pracovník/ce ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce public relation.

Náplň pozice:
- plánování, příprav...
14 | 12 | 17
ČAS
Koordinátor/ka celostátní oborové konference ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce pro přípravu oborové konference, kterou bude ČAS realizovat 21. – 22...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeOdborná sekceKonference Nízkoprahové programyKonference Nízkoprahové programy 2010

16 | 09 | 09 Verze pro tisk

Konference Nízkoprahové programy 2010

Praha, 14.-15. ledna 2010, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1

Konference proběhla v rámci projektu OPLLZ ESF „Podpora sdílení dobré praxe v terénních a nízkoprahových kontaktních službách ve vybraných zemích EU“ a zařadila se jako pátá do řady konferencí pořádaných v minulosti Českou asociací streetwork,o.s (ČAS).

KONFERENCE

TERÉNNÍ A NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY 2010

DOBRÁ PRAXE A KVALITA V NÍZKOPRAHOVÝCH PROGRAMECH

ilustrační fotoDvě stě padesát sedm účastníků konference se zúčastnilo celkem čtyřiceti pěti prezentací a workshopů. Většina účastníků přijela z České republiky, osmnáct ze Slovenska. Naprostá většina z nich byly kolegyně a kolegové z přímé práce, dále lidé z managementu organizací, veřejné správy a vzdělávacích institucí.

Na konferenci se tentokrát podařilo spojit velmi široké spektrum nízkoprahových programů s různými cílovými skupinami, členských i nečlenských zařízení ČAS. Kromě tradičních drogových služeb a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se na konferenci představilo i několik programů pro osoby bez přístřeší, terénní a nízkoprahové služby z vyloučených lokalit a jeden program pro osoby obchodované a vykořisťované na pracovním trhu.

Mezi přednášejícími jsme přivítali zahraniční hosty z dvou velkých síťových organizací. Correlation Network (Nizozemí, Finsko a Norsko) a Dynamo International (Belgie), jejím členem je i ČAS. Věříme v další pokračování spolupráce s oběma organizacemi. Od zahraničních hostů k nám zpětně doputovalo poděkování a vyjádření obdivu k atmosféře, inspirativnosti konference a zároveň k stavu oboru terénních nízkoprahových služeb v České republice.

Účast slovenských partnerů je jedním z vyústění dlouhodobé spolupráce ČAS a slovenských nízkoprahových programů, včetně jejich podporovatele - Nadace Intenda. Nově se slovenští partneři účastní i vzdělávacích kurzů ČAS. Spolupráci dále plánujeme rozšířit do Polska, odkud k na konferenci navštívil pracovník Městského centra sociálních služeb města Krakova.

Hlavním tématem konference byla dobrá praxe a kvalita. Podle živých reakcí (nadšených i odmítavých) v souvislosti s tématem měření kvality a efektivity programů, se ukazuje téma jako nosné a i do budoucna aktuální. Některé příspěvky konference byly spíše představením existujících služeb, domníváme se ale, že šlo o počáteční seznámení se s programy a příště se těšíme na nově zpracovaná témata.

Písemné zpětné vazby odevzdalo dvě stě účastníků konference. Podrobné informace najdete zde. Zpětné vazby účastníků byly převážně pozitivní, děkujeme za ně a děkujeme za náměty na vylepšení organizace i obsahu další konference. Ta se uskuteční pravděpodobně na podzim 2011 a tak už přemýšlejte o příspěvcích, posílejte nápady a doporučení.

Mnoho Vašich komentářů se týkalo občerstvení na konferenci. Účast na konferenci byla zcela bezplatná (za podobnou akci byste obvykle zaplatili 1500Kč). Rozpočet nedovoloval napojit nebo nakrmit všechny účastníky po celou dobu jejího konání. Poskytli jsme aspoň malé občerstvení přednášejícím a občerstvení při večerním programu konference. Grant, z kterého je konference pořádána neumožňuje vybírat konferenční poplatky.

Sborník příspěvků, které dali dosud lektoři k dispozici, najdete zde. (může být doplňován). Příspěvky jsou duševním vlastnictvím autorů. Pokud je budete používat, zachovejte postup obvyklý při citacích odborných materiálů. Uveďte autora a místo, kde byl příspěvek prezentován.

Velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří se na konferenci podíleli, včetně pracovnic CEKAS a pražských nízkoprahových klubů, které poskytly možnost ubytování.

Ztráty a nálezy: na konferenci se ztratil stojan s vlajkami EU a ČR (netušili jsme, že jde o tak atraktivní zboží) a byl nalezen jeden spacák. K vyzvednutí v kanceláři ČAS.


Operační program  Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu


 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2018 | portal@streetwork.cz