Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
18 | 01 | 18
Centrum terénních programů
Terénní pracovník
SEMIRAMIS z.ú., Centrum terénních programů Středočeského kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ PRACOVNÍK/CE V TERÉNU

Úva...
18 | 01 | 18
Centrum terénních programů
Terénní pracovník
Laxus z.ú., Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje vypisuje výběrové řízení na pozici: KONTAKTNÍ PRACOVNÍK/CE V TERÉNU

Úv...
18 | 01 | 18
N klub
Pracovník/pracovnice NZDM
SEMIRAMIS z.ú. Nízkoprahový klub pro děti a mládež N klub vypisuje výběrové řízení na pozici: Pracovník/pracovnice NZDM

Úvazek: 1
18 | 01 | 18
StreetWork.cz
Sociální pracovník NK Díra Svitavy
Bonanza, z.ú. (http://www.osbonanza.cz/) vypisuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka v nízkoprahovém klubu Díra - pobočka Svitavy.
18 | 01 | 18
StreetWork.cz
Sociální pracovník
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB BAN! HAVLÍČKŮV BROD HLEDÁ POSILU DO SVÉHO TÝMU!!!

Bavila by Vás smysluplná práce s mladými lidmi a možnost na sobě ne...
14 | 12 | 17
ČAS
PR pracovník/ce ČAS
Česká asociace streetwork vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovníka/ce public relation.

Náplň pozice:
- plánování, příprav...
Archiv >
 
 
 
HomeOdborná sekceZ praxeKlientský výzkum formou dotazníku

26 | 09 | 07 Verze pro tisk

Klientský výzkum formou dotazníku

Výzkum se zaměřením na ŠKOLU vznikl pro potřeby NZDM v Adamově. Jeho cílem byl zisk statistických dat od adamovských dětí a mládeže navštěvující klub a zároveň jedna z možností jak toto téma v klubu více otevřít. Měl alespoň částečně poodhalit skutečný stav věcí, potvrdit či vyvrátit naše očekávání. Měl naznačit jak se rodiče zajímají o prospívání svých dětí ve škole, jak je podporují, jaký je vztah dětí ke škole jako takové, jaké mají informace, očekávání, plány apod.

ilustrační fotoVýběr tématu souvisel s koncem školního roku, tj. obdobím kdy se uzavírá vysvědčení, školní docházka a rozhoduje se o tom, kdo postoupí do dalšího ročníku. Klienti tímto chtě nechtě žijí a proto se mi zdá velmi výhodné použít dotazník právě v této době. Je to chvíle kdy jsou klienti nejintenzivněji vtaženi do školního dění a některé z otázek jsou na tomto postaveny, mají sloužit k zamyšlení snad i k bilancování.

Ještě před samotným vyplňováním byli respondenti stručně seznámeni se základními informacemi ohledně dotazníku, četně tématu samotného, návodu jak na to a nabídky, že se v případě jakýchkoli nejasností na nás mohou obrátit (prostředek jak zvýšit ochotu respondentů k spolupráci). Hned v úvodu byla všem zaručena anonymita odpovědí a to, že získané výsledky nikde nebudou použity jmenovitě.

Použitá metoda a uspořádání otázek

Metodou výzkumu byl zvolen dotazník a to s pokusem o sestavení v takové podobě, aby respondenta neodradily již první otázky. To by mohlo nastat, pokud by tyto otázky byly příliš komplikované, rozsáhlé či zjišťující důvěrnější informace. Na začátek byly proto zvoleny

otázky jednodušší a méně osobního charakteru. Následně byly položeny otázky náročnější na zodpovězení a otázky „na tělo“. I v této části se střídají složitější otázky s jednoduššími, uzavřenými, aby nebyl respondent přetěžován.

V tomto dotazníku bylo použito 17 otázek, z toho 12 uzavřeného typu a 5 zkombinovaných (uzavřená otázka s nabídkou alternativ, plus navíc možnost „jiné“ či „ostatní“ s vyhrazeným prostorem pro vlastní odpověď respondenta). V textu se objevují také otázky které se školou blízce nesouvisí, mající za úkol odlehčit „výslech“ respondentů, jako úplně poslední úplně poslední byly zařazeny otázky identifikační.

Vyhodnocení dotazníku:

Dotazník byl určen klientům NZDM v Adamově, celkový počet vyhodnocených dotazníků je 41. Jedná se o chlapce a dívky ve věku 10 – 20 let, z toho chlapců je 27,dívek je pak 14.

Všichni odpověděli na všechny otázky. Ke každé otázce je přiřazena hypotéza, následuje zobrazení výsledků v % s rozdělením na chlapce a dívky. Na toto navazuje potvrzení či vyvrácení hypotéz. Výzkum samotný probíhal ke konci měsíce června.

CELÝ VÝZKUM, VČETNĚ OTÁZEK, ODPOVĚDÍ A ZPRACOVÁNÍ V GRAFECH, SI STÁHNĚTE ZDE. (pdf, 105 kB)

Závěr

Na začátku byla úvaha jak jednoduše a efektivně výzkum provést. Volba padla na dotazník, který je jednoduchý a rychlý prostředek jak během několika málo dní získat od klientů skutečně cenné informace. Čím více odpovědí dostaneme, tím reprezentativnější výzkum je, důležitý je proto názor každého. Segment 41 respondentů není příliš velký, vezmeme li však úvahu velikost města Adamov, který má zhruba 5. tisíc obyvatel je cenný i tento výstup dat.

Svůj význam má i samotný proces vyplnění dotazníku, který měl alespoň u některých klientů vést k zamyšlení či přímo rozhovoru na toto téma s pracovníky klubu.

Tato akce nám přiblížila skutečnosti a vztahy související se školou a dětmi které ji navštěvují. Měla alespoň částečně zmapovat postoje, pocity a názory žáků a studentů, jejich ambice a motivaci, potíže se kterými se setkávají nebo do kterých se dostávají, podporu a zájem rodičů, holá fakta.

Ze získaných informací ať už z dotazníku nebo přímo z rozhovoru vyplynulo, že záškoláctví je zde poměrně častým jevem stejně jako fakt, že se jim rodiče v tomto ohledu dostatečně nevěnují. V lepším případě se doptávají alespoň na známky, v horším ani to ne, přímá podpora ve studiu často chybí úplně, jejich zájem je celkově vzato povrchní. Záškoláctví bývá nejčastěji interpretováno jako lenost, ale svoji roli tu sehrává také nedostatečná motivace, nedostatek informací a příliš benevolentní nastavení školy. V Adamově je pouze jedna škola (základní), takže její postoj má pochopitelně zásadní vliv na celou tuto problematiku.

Souvislost spatřuji i v historii města, které bylo uměle vybudováno kolem jediné strojařské továrny a ta zaměstnávala veškerou místní populaci. Obyvatelstvo města mělo v dobách komunismu práci v této továrně automaticky zajištěnu, tudíž potřeba vzdělávat se byla odsunuta do pozadí.

V dnešní době jsou nároky na vzdělání mnohem vyšší než kdysi, jenže adamovská mládež na toto přichází většinou až ve chvíli kdy marně hledá uplatnění na trhu práce a to je pozdě.

Problém spatřuji v nedostatku motivace a informací. Je tak divné že děti chodí za školu, že si v jejich věku neuvědomují důležitost vzdělání? Vždyť zodpovědnost za jejich výchovu mají především rodiče z nichž někteří potřebu vzdělání sami podceňují. Jsou nezaměstnaní, v nečinnosti, holdují alkoholu, vysedávají v hospodách… Z koho si pak děti mají brát příklad?

Antonín Višinka


 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2018 | portal@streetwork.cz