Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.zprávičky
20 | 05 | 16
Zápis SR ČAS

Do kategorie Zápisy na webu ČAS byl přidán zápis ze zasedání Správní rady ČAS (12.4., Praha).

Archiv >
 
 
.inzerce
24 | 05 | 16
StreetWork.cz
Terénní sociální pracovník/ce
In IUSTITIA, o.p.s. se zabývá pomocí obětem násilí z nenávisti a jeho prevencí. Více informací o organizaci na www.in-ius.cz. In IUSTITIA rozšiřuje s...
20 | 05 | 16
Open House
Vedoucí sociálních služeb
OPEN HOUSE o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Vedoucí sociálních služeb, pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2016 (s možn...
19 | 05 | 16
Kontaktní centrum Děčín
kontaktní pracovník/ce s uživateli drog
Centrum sociálních služeb Děčín p.o., vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/ce (HPP 1,0 pracovník v sociálních službách ...
19 | 05 | 16
Kontaktní centrum Laxus Pardubice
Kontaktní pracovník K-centra
Laxus z.ú. - K-centrum Pardubice vypisuje výběrové řízení na pozici:
KONTAKTNÍ PRACOVNÍK

Úvazek: 1,0
Počet volných míst:...
19 | 05 | 16
NZDM Klub Jižní pól
Sociální pracovník/ce
Proxima Sociale o.p.s. rozšiřuje tým sociálních pracovníků a vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka v NZDM Jižní pól v Praze 11, NZ...
Archiv >
 
 
 
HomeOdborná sekceOtázky a odpovědi

Pro vložení dotazu klikněte zde.

05 | 05 | 16Kapacita NZDMD
Dobrý den, mám dotaz týkající se kapacity služby NZDM. 1) Na základě čeho se stanovuje celková kapacita klubu za rok? 2) Jak se stanovuje okamžitá a skupinová kapacita? 3) Je někde stanoveno pro kolik klientů může být 1 zaměstnaec klíčovým pracovníkem? Najdu někde ucelené informace o kapacitě služby? Nedokazujte mě prosím na kraj, ten nám informace nepodá.

Pěkný den,

zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách (dál jen ZSS) v § 79, odst. 5), pís. d) stanovuje, že „žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené doklady“, kterými mj. je „kapacita poskytovaných sociálních služeb“. Z uvedeného vyplývá, že tuto kapacitu stanovuje poskytovatel při řízení o registraci sociální služby. Tuto kapacitu následně obsahuje i rozhodnutí o registraci sociálních služeb a je obsažena i v elektronickém registru sociálních služeb. Je tedy na poskytovateli jaké má materiální a personální kapacity pro to, aby si kapacitu stanovil, ovšem s přihlédnutím k dalším podmínkám, které jsou uvedené v textu níže.

Stanovení kapacity je pro každého poskytovatele velmi důležité, protože jedním z důvodů pro odmítnutí poskytování sociální služby zájemci je nedostatečná kapacita (viz. § 91, odst. 3), pís. b) ZSS).

Stejně tak je důležitá pro Kraj, který v žádosti o dotaci na poskytování sociálních služeb na svém území musí stanovit mj. na základě „počtu poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, a jejich kapacit“ (viz. §101, odst. 5) pís. d) ZSS) a stejně tak postupuje MPSV při rozdělování finančních prostředků mezi kraje.

§ 101 dále stanovuje, že poskytování sociálních služeb podle §§ 37 až 43, 44, 65 až 67, 69 a 70, mezi něž NZDM patří, jsou kapacity dány údaji o personálním zabezpečení v souladu s § 85 odst. 5, který zavazuje poskytovatele k tomu, aby do 30. 6. každého roku odevzdávali statistický výkaz MPSV za uplynulý rok. Z uvedeného plyne, že financované kapacity vycházejí zejména také ze statistických dat o předchozím roce.

Pojmy jako okamžitá kapacita, skupinová kapacita nebo celková kapacita zákon nezná. Výkladem jde však dovodit, že kapacitou zákon míní „okamžitou kapacitu“, tedy např. počet lůžek v domovech pro seniory, nebo počet dětí, které v jednu chvíli mohou v NZDM být. Zmatek může nastat, pokud NZDM poskytuje terénní a ambulantní formu zároveň a stanovuje kapacitu souhrnně, nicméně toto je řešeno prostým součtem okamžitých kapacit obou forem poskytování služby.

Stanovené kapacity na pracovníka prováděcí právní předpisy nestanovují, musejí být však v souladu s bezpečností a ochranou zdraví při práci a v případě poskytování sociální služby se musí brát také zřetel na to, aby služby byly poskytovány kvalitně v souladu se zákonem.

S pozdravem, Jakub Šlajs.

25 | 04 | 16legislativa NZDM
Dobrý den, prosím o informace k legislativě NZDM. Můžete mi prosím vypsat zdroje zákonů a vyhlášek, které se týkají této služby? Děkuji

Pěkný den,

služba se řídí legislativou zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dále některá ustanovení zákona provádí vyhláška 505/2006 Sb.. Další právní předpisy se ke službě NZDM vztahují jen obecně, jako například občanský zákoník č. 82/2012 (zej. část o rodině). Částečně se tématu může týkat i zákon o sociálně právní ochraně dětí (359/1999 Sb.), který například upravuje v § 6 (tzv. opening gate) na které děti se SPOD vztahuje a to má pak třeba přímou vazbu na §100a ze zákona 108/2006. Sb. o sociálních službách, kde jsou uloženy povinnosti služby ve vztahu k orgánům SPOD.

Tak jako každá legislativa je i tato v jednotlivých tématech roztříštěná, a pokud by Vás nějaké téma zajímalo specificky, můžeme se v rámci doplnění na něj zaměřit.

Existuje i značné množství interpretací a výkladů MPSV, na které jednotlivě nemůžeme odkázat, ale většinu z nich najdete na webu www.mpsv.cz. Zajímavé jsou také zápisy z porad inspektorů kvality sociálních služeb, když se některým problémovým tématům věnují. Interpretačních hledisek je mnoho, například i na téma anonymity uživatelů sociální služby a velmi záleží na pojetí, které poskytovatel použije, odvine se od něj například i konstrukce služby samotné a zásady práce s klientem.

S podzravem, Jakub Šlajs

01 | 04 | 16SUPERVIZE
Dobrý den, je supervize nějakým způsobem specifikována a zakotvena v zákoně 108/2006, ev. zákoně jiném. Je tedy supervize pro zaměstnance povinná? Je možné ji přes nevůli nařídit?

Dobrý den, dle Standardů sociálních služeb, které musí všichni poskytovatelé sociálních služeb dodržovat, stanovuje Standard č. 10 toto kritérium: e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým je poskytována sociální služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Toto kritérium není zásadní. Pod významem “nezávislý kvalifikovaný odborník” je míněn akreditovaný supervizor.

Supervize by dle mého názoru měla patřit k povinnostem každého zaměstnance, který poskytuje sociální službu a tato povinnost by měla být uplatněna v pracovní náplni. To, jak vnímají zaměstnanci supervizi, často záleží na tom, jak je supervize vnímána v celé historii organizace a jak její význam a smysl nadřízení pracovníci chápou a šíří mezi ostatní zaměstnance. Často také záleží na zkušenostech s minulou přijímanou supervizí.

Ptáte se, zda je možné ji i přes nevůli nařídit? Dle mého názoru ano, ale je třeba zaměstnanci dobře vysvětlit, co supervize znamená, jaký je její význam a že supervize je zejména jeden z nástrojů pro to, abychom dobře odváděli svoji práci směrem k uživatelům. Zdatný supervizor by měl umět pracovat s odporem zaměstnanců při zavádění supervize. Myslím, že je to poměrně běžná praxe.

Martina Zimmermannová, Česká asociace streetwork, z.s.

21 | 03 | 16Konference
Dobrý den, plánuje se letos konference nízkoprahových služeb? Děkuji!

Dobrý den, bohužel v letošním roce neplánujeme žádnou větší konferenci. Doufáme, že seženeme finanční prostředky, abychom mohli konferenci uspořádat v dalším roce. V tuto chvíli víme o konferenci, kterou pořádá organizace Neposeda v Praze – vice o konferenci zde: http://neposeda.org/konference. Sledujte naše webové stránky. Pokud budou zajímavé konference, budou určitě zveřejněny na našich webových stránkách. Martina Zimmermannová, ČAS

23 | 02 | 16týden nízkoprahových klubů
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je již naplánovaný termín letošního týdne nízkoprahových klubů. Děkuji

Týden nízkoprahových klubů bude jako vždy poslední celý zářijový týden – tedy od 19. září do 25. září. Hezký den. Mgr. Jiří Kocourek, Česká asociace streetwork.

05 | 02 | 16Umožnění vstupu do NZDM
Dobrý den, pracuji v NZDM na malém městě. NZDM funguje něco málo přes rok a poslední dobou je o naše zařízení velký zájem ze strany veřejnosti a města. Stává se nám, že se v NZDM objeví někdo ze zástupců města, zástupců OSPOD apod. Chtěla jsem se zeptat, na základě jakého dokumentu/doporučení můžeme přístup do NZDM povolit. Chceme v první řadě chránit bezpečný a anonymní prostor klientům. Zároveň bychom nechtěli porušit standardy kvality. děkuji

Dobrý den, obecně řečeno, nemusíte do Vašeho prostoru vpouštět nikoho, kdo k tomu nemá povolení pro případ kontroly či hledání osoby, apod. Je však dobrou praxí spolupracovat s představiteli města, OSPOD, apod. Myslím, že je velmi dobré, když je NZDM otevřené pro tyto návštěvy a to z důvodu toho, že pak nevznikají fámy o tom, co tam s uživateli děláte. Většinou obec NZDM financuje a měla by mít tedy přehled o tom, jak jsou její veřejné finance vynaložené. Pokud je zařízení otevřené spolupráci s městem, má pak lepší pozici, když je atakováno nespokojenými občany, apod. Samozřejmě i tyto návštěvy by měly mít svá pravidla, která je potřeba si v týmu stanovit. Je zvykem, že se předem s návštěvou pracovníci domlouvají na čase tak, aby tato návštěva nezasahovala do činnosti NZDM a nebyla ohrožující pro klienty. Pokud pracovníci OSPOD či zástupci obce chtějí vidět NZDM při běžném provozu, tak je třeba se s nimi domluvit tak, aby to nebylo pro uživatele služby ohrožující. Většina služeb NZDM má toto ošetřeno v manuálech. Na druhou stranu se stává již běžným zvykem, že pracovníci NZDM spolupracují s OSPOD a uživatelem dohromady při řešení jeho obtížné sociální situace.
Martina Zimmermannová, ČAS

03 | 02 | 16Klientské porady a citlivé údaje
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li mohou uživatelé služby NZDM (anonymní služba) nahlížet do zápisů z klientských porad, případně zda-li se mohou účastnit Klientské porady? Může klient NZDM mít v dokumentaci zaznamenány např. tyto informace matka uživatele se živí jako prostitutka a otec je nyní ve výkonu trestu, když cíl spolupráce se zaměřuje na jinou oblast. Patří tyto informace mezi citlivé údaje?

Dobrý den, děkujeme za dotaz.

Co se týče nahlížení do zápisů z porad a účasti na poradě, tak to sice není běžné a hojně využívané, ale není nemožné. V našem zařízení (NZDM PVC Blansko) se toto využívalo zejména, když se jednalo o střet s pravidly a klient si přál se obhájit nebo chtěl vidět zápis, jak jsme se rozhodli. Mělo by to být ale omezeno jen na konkrétního uživatele, tedy by měl číst nebo se účastnit jen tu část porady, která pojednává přímo o něm.

Stejně tak uživatelé mají právo nahlížet do metodik služby, kromě osobních údajů o pracovnících.

Co se týče vedení dokumentace… sama si trochu odpovídáte. Citlivý údaj je vše, co by se mohlo dotknout klienta, případně by mu mohlo uškodit, pokud by se dokumentace dostala do nesprávných rukou. Klient má právo do dokumentace nahlížet, a pokud by mu tyto údaje vadily, má právo je požadovat vymazat. Zaznamenávat bychom měli jen to, co je potřebné pro naplnění spolupráce s klientem, případně to, co potřebujeme, a máme proto zdůvodnění, proč si to zaznamenáváme. Pokud je údaj, že matka je prostitutka, důležitý pro naplnění cíle, může to být uvedené. Pokud to tam píšeme jen jako senzaci nebo jako rutinu, být to tam nemá.

Můžeme tento údaj také formulovat citlivěji, např. matka si vydělává jako společnice, a nebo si holt tyto údaje pamatovat.

Pokud máte další dotazy, neváhejte nás opět kontaktovat.

Helena Kotová, Česká asociace streetwork.

01 | 02 | 16Kurz
Dobrý den,jaké vzdělání potřebuji abych si mohl udělat kurz Pracovník v sociálních službách?A musí vědět jaké mam vzdělání,nebo jim to nemusím říkat?Děkuji

Dobrý den, předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách jsou definovány v části deváté zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Druhé části dotazu bohužel nerozumím - komu nechcete říkat, jaké máte vzdělání? Pokud se jedná o budoucího zaměstnavatele, ten má samozřejmě plné právo tyto informace požadovat, neboť zodpovídá za kvalitu služby poskytované klientům. Součástí kvality je mimo jiné i odbornost pracovníků. Pokud však máte na mysli pořadatele kurzu, nemyslím si, že by pro něj tato informace byla relevantní, vzdělání si můžete rozšiřovat z vlastní iniciativy libovolně a kurz Pracovníka v sociálních službách není podmíněn absolvováním jiného vzdělávání. Je tedy na vás, co o sobě pořadateli kurzu budete chtít sdělit.
S pozdravem,
Michaela Burdová, Česká asociace streetwork.

17 | 01 | 16Mám dotaz...
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, moje kolegině absolvovala vzdělávání a přijela s informací, že rodič nezletilého dítěte navštěvující NZDM má právo nahlížet do jeho dokumentace. Chtěla bych se zeptat, jestli je to pravda a pokud ano, jaký zákon toto říká. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

téma práv zákonných zástupců je poměrně komplikované, a spíše nemá jednoznačných odpovědí. Objevují se často mnoho někdy i lehce protichůdných ustanovení. Jaké normy se protínají v této oblasti?

Úmluva o právech dítěte jako nadřazená mezinárodní norma. Na tu se často odkazujeme v souvislosti s tím, že dítě může samo, i bez vědomí rodičů požádat o pomoc, tedy se např. obrátit bez vědomí rodičů na sociálního pracovníka. Navíc Úmluva přímo uvádí: Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány.

Pak zde jde nový občanský zákoník, který obsahuje rodinné právo. Ten vysloveně neuvádí žádné pravomoci rodičů domáhat se informací o svých dětech, ale určité pravomoce rodičům dává. Např. mluví o tom, že §857 „Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit.“ a také §858 „Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování...

Rodinné právo v občanském zákoníku ale také zavazuje rodiče zapojovat dítě do procesu rozhodování: viz §875 „Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte. Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti vše potřebné, aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané záležitosti a rodičům jej sdělit; to neplatí, není-li dítě schopno sdělení náležitě přijmout nebo není schopno vytvořit si vlastní názor nebo není schopno tento názor rodičům sdělit. Názoru dítěte rodiče věnují patřičnou pozornost a berou názor dítěte při rozhodování v úvahu.

Z občanského zákoníku pak vyvozujeme legalitu toho, aby dítě uzavřelo takové právní akty, ke kterým je rozumově způsobilé, i když není zletilé (např. může si koupit rohlík či počítačovou hru, zapojit se do internetové sociální sítě či uzavřít smlouvu o čerpání sociální služby terénní či ambulantní, jakou je docházení do nízkoprahového klubu). Zákon o sociálních službách, zákon o ochraně osobních údajů a další zase umožňují uživatelům služeb získávat informace o sobě (nahlížet do dokumentace či) zplnomocnit své zástupce k tomu, aby jednali jeho jménem či dostávali informace o něm. Např. návrh nových standardů kvality sociálních služeb obsahuje kritérium ve znění „Poskytovatel umožňuje osobě nahlížet do dokumentace vzniklé při procesu poskytování sociální služby osobě, pořizovat z ní výpisy a kopie“.

Co z toho lze pro praxi v NZDM vyvodit? Záleží vždy na kontextu situace, ve které dojde k požadavku na nahlížení informace.

Například:

a) Dítě čerpající službu NZDM chce nahlédnout do své dokumentace, a k jednání se službou si přizve i své rodiče, či je k tomu zplnomocní. To je situace, kdy je nutné informace poskytnout. Zde je ale na místě, aby si každá služba přesně vymezila, co je přesně dokumentace uživatele, a co je např. dokumentace poskytovatele, kde mohou být i např. záznamy z klientské porady apod.

b) Pokud rodiče požaduje nahlédnutí do dokumentace či nějaké informace, a je z kontextu zjevné, že jedná v zájmu dítěte. Např. dítě je na útěku či v jiném ohrožení. Pak je samozřejmě účelné informace poskytnout.

c) Rodič požaduje nahlédnutí do dokumentace a není zřejmé, že jedná v zájmu dítěte. Navíc dítě nesouhlasí s nahlédnutím do své dokumentace.

To je situace sporná, která pravděpodobně vyústí v trojstranné jednání mezi sociální službou, dítětem a rodičem, s cílem nalézt nějakou trojstrannou dohodu ohledně poskytnutí informací. Zde si dokážu představit, že služba odmítne poskytnout informace, protože nejde o zájem dítěte (např. rodiče nepřiměřeně kontrolující apod.).

Zároveň je zde nutné uvést, že dle zákona TP, NZDM a KC právo a zákonnou možnost vést dokumentaci anonymně a poskytovat službu anonymně. Tato možnost byla službám udělena za účelem získání důvěry cílové skupiny v těch situacích, kdy je to indikované. Ale to je téma na celý článek.

Aleš Herzog

08 | 01 | 16PC Kartotéka
Dobrý den, jsme služba poskytující terénní programy pro osoby bez přístřeší. Sháníme PC program, ve kterém se nám bude lépe pracovat. Nemáte zkušenosti s kvalitní kartotékou? Děkujeme.
Dobrý den, doporučuji obrátit se s dotazem na diskuzní fórum, kde vám poradí kolegové ze služeb. V NZDM je hojně používaný program PePa, jeho využití v jiných typech nízkoprahových služeb je možné a lze si nechat zaslat demo verzi k vyzkoušení. S pozdravem, Michaela Burdová, Česká asociace streetwork.
23 | 12 | 15vykazování v NZDM
Samozřejmě poskytujeme činnosti dle zákona. Podle vašeho pojmosloví jsme k těmto činnostem přiřadili jednotlivé výkony. Mám ale trošku problém s pojmem kontakt. Kontakt je, když klient přijde na klub a využívá náš prostor, nebo když s ním jen tak běžně promluvíme (jak se má, co dělal apod.) Chápu to správně? A ještě bych se zeptala. PSS má v počítači u klientky tento záznam. Dnes jsme s Anyou zařizovaly účast na stanování ve Sloupu, na které se má zítra odjíždět, jelikož se Anya na poslední chvíli rozhodla, že pojede. Poskytla jsem její mamě info o stanování, kde, co a jak Domluvila jsem se s její maminkou, že s námi Anya pojede a kvůli nedělní brigádě se vrátí v sobotu, pojede autobusem sama s Renatkou, která také nakonec jede. Maminka souhlasila a Anyu s námi na stanování pustila. Zároveň jsem Anye poskytla info o stanování, kolik bude platit v kempu a kolik jí bude stát cesta, aby měla dost peněz. Jak by měla správně tento zápis vykázat.

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Vykazování se odvíjí od toho, jak máte nastavené výkony ve vaší službě. Pojmosloví ČAS je v tomto dokumentem návodným, nikoli přísně závazným. Obecně se dá říci, že vykazujeme vždy práci pracovníka. Vámi popisovaný výkon lze vykázat různě, je na vašem posouzení a na vaší metodice, kam jej zařadíte (práce s blízkou osobou, informační servis). Někdy je výhodnější výkon rozdělit na dva, pokud je dlouhý, u menších výkonů se zas naopak rozhodujeme arbitrárně, jak je zařadit. Rozhodně by ale vykazování nemělo být delší, než práce samotná, proto doporučuji hledat co nejjednodušší cesty.

Své požadavky může mít také kraj, nebo poskytovatel. Např. Hl.m. Praha má k vykazování v NZDM zpracovaný manuál, popis vykazovaných služeb naleznete také v tomto Přehledu činností. Doporučuji tedy výkaznictví konzultovat rovněž na vašem kraji.

V případě nejasností Vám doporučujeme dotaz směřovat na diskuzní fórum.
S pozdravem, Michaela Burdová
, ČAS

15 | 12 | 15Zájmové aktivity pro děti
Dobrý den,\r\nChystám se u nás ve škole zřídit zájmové aktivity pro děti, jejihž rodiče si za normálních okolností nemohou dovolit platit svým dětem kroužky. Kokekutujeme nyní s názvem- aby vše i po formální stránce bylo v pořádku- můžeme použít název nízkoprahový klub?\r\nKroužky budou vedeny dobrovolníky a nebudou placené.\r\nPlánovaná věková hranice 6-10 let.\r\n\r\nDěkuji za odpověd

Dobrý den, Nízkoprahovým klubem, neboli NZDM (odborně nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež) rozumíme státem registrovanou sociální službu pro děti a mladé lidi od 6 do 26 let. Sociální službu mohou dle zákona 108/2006 Sb., O sociálních službách, poskytovat pouze sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka. Pokud nemáte v úmyslu registrovat a poskytovat sociální službu NZDM, pak bych volila pro Váš klub jiný název. Hodně úspěchů ve Vašich aktivitách přeje Michaela Burdová, ČAS.

10 | 12 | 15Prodej občerstvení klienty NZDM
Dobrý den, zvažujeme, že bychom na různých trzích, akcích apod. provozovali stánek s občerstvením, ve kterém by krom pracovníka prodávali mladiství klienti NZDM. Rádi bychom, aby šlo nejen o brigádu pro klienty a propagaci naší služby, ale aby se jednalo o jakýsi tréninkový program orientace v prostředí práce - klienty bychom chtěli najmout (zřejmě na DPP) a zapojit je nejen do prodeje, ale i do plánování marketingových tahů apod. Máte s něčím podobným zkušenosti? Zatím jsme ve fázi promýšlení, takže se necháme rádi inspirovat. Děkuji!

Pěkný den, doporučovali bychom nejprve věc konzultovat s daňovým poradcem a zařídit živnost. Nezletilý kolega-klient nemůže nést hmotnou odpovědnost a tím pádem z Vašeho pohledu ani prodávat, spíše by šlo o asistenci prodavači. Přinese Vám to do zařízení také nové střety zájmů, které by bylo dobré ošetřit. My provozujeme tréninkové pracoviště Restart Shop (www.restartshop.cz), takže s případnou konkrétní konzultací jsme Vám k dispozici. Nebo Vás můžeme pozvat na stáž. Zkušenosti se stánkovým prodejem (i vícedenním) máme, některé zachycuje metodika Restartu, na kterou Vás odkazujeme, najdete ji na našich stránkách. Myslíme, že je praktická. Zkušenosti se zapojováním našich zaměstnanců na tréninkových pracovních místech do našich marketingových aktivit však žádné nemáme. Jakub Šlajs, ČAS, slajs@streetwork.cz.

10 | 12 | 15cílová skupina nzdm
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dotaz ohledně NZDM. Když poskytujeme SS od 15-26 let, může naši službu využívat tím pádem i uživatel, kterému je v tom daném roce 26 let? Příkl.: muž, ročník narození 1990 může do NZDM docházet i v roce 2016? Děkuji. Nováková.

Právně ano, pokud uživatel splňuje i další charakteristiky pro cílovou skupinu. Z hlediska dobré praxe však typicky NZDM u uživatelů tohoto věku pracují s nastavením prahů, tedy zvyšují nároky pro skupinu mladých dospělých, aby přispěla k jejich sociálnímu začlenění či zajistila bezpečí dospívajících. 26ti letý uživatel tak např. musí přijmout vyšší nároky na své chování (aby nebyl dospívajícím negativním vzorem) a má limitované volnočasové vyžití (aby věnoval více pozornosti oblasti zaměstnání či povinnostem v běžném životě). Pěkný den, Aleš Herzog.

12 | 11 | 15pracovník v sociálních službách
Dobrý den, jaké kompetence má v NZDM pracovník v sociálních službách? V zákoně o sociálních službách je definováno, že může vykonávat d) pod DOHLEDEM sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti aj. Chtěla bych se zeptat - zda musí být DOHLED pracovníka v sociálních službách fyzický nebo postačí když je po něm následně kontrolována práce. Ptám se z toho důvodu, že máme v NZDM pracovníka v sociálních službách vysokoškolsky vzdělaného, ale v pedagogickém oboru, 2 roky praxe v NZDM, absolvoval mnoho vzdělávacích kurzů, seminářů aj. A pokud dojde k situaci, že v NZDM náhle není sociální pracovník, tak nevíme jaké kompetence pracovník v sociálních službách má, jestli může poskytovat sociální služby bez fyzického dohledu.

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Doporučuji pro přesnější vysvětlení zákona požadovat vysvětlení přímo od MPSV nebo od registrátora (příslušný krajský úřad). Domnívám se, že stačí dohled, tzn. kontrola jeho následné práce nikoliv dohled jako fyzický dohled při činnostech. Martina Zimmermannová

10 | 08 | 15zvířecí kamarádi v NZDM
Dobrý den, rádi bychom v našem NZDM měli zvířátka, aby se děti naučily povinnostem, péči, láskyplnému přístupu a taky aby alespoň někde mohly mít zvířátko, které jim sociální situace u nich doma neumožňuje. Jednalo by se o morčátka, křečky atp., kteří by v NZDM měli domov, a občas docházka např. pejska, kočičky (řádně očkovaní, odčervení, zdraví). V zařízení se pohybují děti od 4 let (předškoláčci) a pak děti školního věku (6 až 15 let). Existují nějaké hygienické normy či předpisy, které by pobyt zvířat upravovaly? Máte někdo zkušenost? Děkuji.

Dobrý den, žádné hygienický předpisy k tomu, zda můžete chovat v NZDM zvířata dle mého názoru neexistují. Např. v mateřských školkách mají také zvířata. Pozn. Pokud píšete, že do Vašeho NZDM docházejí děti okolo 4 let, tak bych Vás jen chtěla upozornit, že sociální službu NZDM dle zákona č. 108/2006 Sb. můžete poskytovat dětem až od 6 let. Martina Zimmermannová

31 | 07 | 15hygienik
Dobry den, po 10ti letech stravenych v UK jako sefkuchar se vracim zpet do rodne CR. Mam za sebou otevreni uplne novych restauraci, ktere splnovaly vse podminky, hlavne co se tyce hygieny. V Cr bych rad zazadal o praci jako hygienik v restauracich . Z CR mam jen stredoskosle vzdelani, ale z UK mam platne certifikaty co se jidla a hygieny tyce. Myslite si, ze to postaci? Popripade bude stacit nejaky kurz v CR? Predem dekuji za odpoved. Marcel
Dobrý den, Váš dotaz je mimo náš obor nízkoprahových sociálních služeb a nedokážeme na něj odpovědět.
21 | 07 | 15Dotaz
Dobrý den, chci se zeptat, zda NZDM musí mít před zahájením své činnosti ( stěhování služby do nových prostor) potvrzení od hygieny a zda existují nějaké normy, které musí prostory splňovat( teplota vzduchu, okna a jiné) Děkuji
Co se týká hygienických předpisů - nezbývá mi, než vás odkázat na příslušnou hygienickou stanici, která má váš region na starosti. Z naší zkušenosti je nutné, abyste měli oddělené toalety pro zaměstnance, dívky a chlapce. Z Vašeho dotazu nevyplývá, s jakou věkovou kategorií pracujete. I zde se to nejspíše může lišit. Proto odkazujeme na hygienickou stanici.
16 | 07 | 15Koordinátor NZDM
Dobrý den, je možné, aby se koordinátorem NZDM stal středoškolák, pracovník v sociálních službách s kurzem na tuto pozici v trvání 200 hodin a s roční praxí v NZDM? Tento pracovník pracuje v klubu na plný úvazek vždy společně s jednou ze tří kolegyň, jenž však v klubu pracují na částečný úvazek a nemají již časový prostor pro to, aby klub vedly jako koordinátor. Všechny tři kolegyně splňují požadavky pro práci sociálního pracovníka dle zákona o sociálních službách &110. Jedná se mi hlavně o vedení klubu jako takového, o jednání s institucemi, analytickou i depistační činnost apod. Děkuji za odpověď.

Vše řeší zákon č. 108/2006 Sb. Zákon jasně definuje, co může soc. pracovník vykonávat a co může vykonávat prac. v sociálních službách. Tuto otázku raději směřujte na registrující pracovníky příslušného kraje, který Vaši službu registruje. Registrátor by vám měl jasně tuto otázku zodpovědět. Registrátor kontroluje poskytování služby, takže bych to raději konzultovala s ním.

08 | 07 | 15Přihláška na přespávačku?
Dobrý den, chtěla bych se zeptat - plánuje v NZDM (13-26 let) udělat přespávačku - s týmem se radíme, zda k tomu potřebujeme vytvořit přihlášku, kterou nám nezletilí přinesou podepsanou od rodičů, či ne. Nechceme porušit jejich anonymitu, ale zároveň se obáváme, aby nenastal nějaký problém a rodiče se po dětech nezačali shánět. Co myslíte? Předem děkuji moc za odpověď.
Dobrý den, souhlasem rodíčů nic nezkazíte.
26 | 05 | 15Údaje na dohodě/záznamu o poskytování SS
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké osobní údaje musí být uvedeny na písemně uzavřené dohodě o poskytování SS? Případně, jaké jsou povinné na záznamu o uzavření dohody o poskytování SS? Děkuji za odpověď. Kateřina

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. říká, že musí být označeny smluvní strany. Dále zákon říká, ve kterých případech musí být smlouva uzavřena písemně. V praxi jde o to, aby při uzavření smlouvy a to jak písemné, tak ústní (evidence smluv) bylo zřejmé jaké osobě je služba poskytována. A to proto, aby tato osoba mohla být identifikována. Záleží, jakou službu poskytujete a jaké údaje o osobách potřebujete vědět, abyste jim poskytli službu. Toto doporučuji definovat v pracovních postupech.

23 | 04 | 15prostory NZDM
Dobrý den, jakým předpisům musí odpovídat prostory, ve ketrých je poskytována ambulantní služba NZDM? Děkuji.

Je potřeba, abyste otázku více specifikovali. Jaké předpisy myslíte? Pokud myslíte hygienické - tak to je třeba řešit vždy s hyg. stanicí, pod kterou spadáte.

21 | 04 | 15Pes
Dobrý den :) Chci se zeptat, zda je nějaký zákon o "hygieně", který zakazuje aby v NZDM byl pes, který je až nečekaně velkým přínosem pro děti (již nechtějí být tak často na pc, chodí s ním ven, učí jej, jsou mnohem veselejší...). Je zakázáno a někde stanoveno, že nemůže být pes v NZDM a pomáhat dětem??
Nevíme o tom.
19 | 04 | 15dotaz
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda máme zodpovědnost za děti i mimo prostory NZDM např. když děti přecházejí ulici u NZDM. Děkuji

Nikoliv. Za trávení volného času svých dětí mají zodpovědnost jejich rodiče. V podstatě lze říci, že nejste zodpovědní ani za uživatele uvnitř NZDM.

11 | 03 | 15Ukončení smlouvy
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,pokud dítě chodí do NZDM a na základě porušení pravidel mu je udělen zákaz vstupu např.na 14 dní,musí mu být rovněž ukončena smlouva o poskytování služby?
Nemusí.
05 | 02 | 15ODBORNÁ LITERATURA - NZDM
Dobrý den, v současnosti píši diplomovou práci na téma NZDM a jejich role v prevenci sociálně-patologických jevů. Vedoucí práce ode mne požaduje výzkum odborné literatury z oblasti NZDM min. 5 knížek cizojazyčné literatury (tj. nepřeložené do ČJ) a 5 knížek zahraniční literatury (tj. přeložené do ČJ). Mohla bych poprosit o nějaký typ, popř. radu? Moc děkuji za ochotu, neskutečně mi to pomůže. Děkuji Kamila Bartošíková
Dobrý den, podívejte se sem. Snad něco najdete.
23 | 01 | 15Možnosti zřízení NZDM
Dobrý den, zajímám se o možnosti zřízení NZDM ve městě Vyškov, kde tato sociální služba chybí. Chci se zeptat zda je podmínkou registrace soc.služby (v mém případě NZDM) provedení výzkumu potřebnosti této služby v dané lokalitě v případě, kdybych bych registraci NZDM chtěla realizovat . Zmínila bych však, že v rámci kom. plánování soc. služeb ve Vyškově byla provedena analýza potřeb obyv. a z výsledků vyplynula právě potřeba tohoto zařízení. Případně zda by jste mi prosím poradili na koho se mám obrátit s těmito otázkami. Děkuji

Podmínkou registrace není provedení výzkumu potřebnosti služby. Nicméně pokud chcete zakládat službu NZDM, tak je potřeba o tom začít jednat s obcí, potažmo s krajem. To jsou hlavní donátoři služby a ti přidělují finanční prostředky na potřebné a kvalitní služby. Praxe je taková, že když toto nebudete s nikým konzultovat, nebudete mít ani jejich podporu. S tím také souvisí registrace NZDM – vše je třeba mít předem probrané s hlavními lidmi na obci či kraji. Informace k registraci Vám sdělí Váš příslušný krajský úřad, který provádí registrace soc. služeb. Každý kraj to má trochu jiné, proto doporučuji kontaktovat přímo Váš krajský úřad. Dále bych určitě kontaktovala příslušný odbor sociálních věcí, protidrogového koordinátora, apod., se kterými bych záměr probrala. Domnívám se však, že průzkum potřebnosti nové služby je dobré udělat pro dobré zacílení služby na danou cílovou skupinu. Martina Zimmermannová

07 | 01 | 15dotaz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se pracovníkem nízkoprahového klubu může stát pouze sociální pracovník nebo i někdo jiný (např. pedagog)? Děkuji

Na Váš dotaz nemohu zcela konkrétně odpovědět, protože neznám další okolnosti, tzn., jaký obor má pracovník vystudovaný, zda se jedná o VŠ či SŠ, jak dlouho pracuje v oboru, jaké má kurzy, apod. Vše najdete v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,§110, odst. 4. Úplně přesně Vám pak otázku zodpoví Váš krajský úřad, který Vám sociální službu registruje. Ve Vašem případě bych zavolala přímo na registr, kde máte službu registrovanou a kde posuzují dle předložených dokumentů, zda je pracovník oprávněný vykonávat sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách. Pokud byste chtěli zaměstnat pedagoga, tak samozřejmě můžete, ale domnívám se, že jeho mzdu nemůžete nárokovat v dotacích, které jsou určeny na financování sociálních služeb. Museli byste ho platit z jiných zdrojů. M. Zimmermannová

04 | 12 | 14IP NZDM
Chtěla jsem se zeptat ohledně NZDM, každý uživatel, který má uzavřenou ústní smlouvu musí mít uzavřený IP? případně do kdy ho má mít uzavřený (skrze inspekci)Máme např. cca 150 aktivní smluv. Případně mohu dostat kontakt na někoho, kdo by mi ohledně tohoto tématu poradil z praxe? Děkuju

K Vaší otázce mluví zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 88, písmeno f) zcela jasně. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců. §88 musí každá sociální služba dodržovat. Jinými slovy - se všemi uživateli musíte mít uzavřenou smlouvu (ústní nebo písemnou) a s těmi uživateli jste povinni plánovat průběh poskytování soc. služby - ve Vaší terminologii mít IP nebo alespoň záznam o individuálním plánování, který musí mít ale své náležitosti a musí být průběžně vyhodnocován. Pokud tedy máte 150 aktivních smluv, měli byste mít se 150 uživateli záznamy o plánování průběhu poskytování služby. Individuálně plánovat byste s uživatelem dle mého názoru měli začít plánovat velmi brzo po uzavření smlouvy, protože dle zákona pracujete s osobami v obtížné soc. situaci a tzn., že tyto osoby potřebují od vás nějaký typ pomoci, který s nimi musíte naplánovat. Pokud máte ve službě uživatele, kteří mají uzavřenou smlouvu a např. ½ roku chodí do klubu a nemají uzavřený IP, tak se Vás inspekce bude ptát - a je to opravdu Váš klient, je to klient, který vykazuje známky obtížné soc. situace, co s ním v NZDM děláte, když mu neposkytujete sociální služby, jaké jsou jeho potřeby? apod. Více bych Vás odkázala na naše pravidelné kurzy o problematice individuálního plánování. Jejich nabídku najdete na našich stránkách v sekci Vzdělávání.M. Zimmermannová

03 | 12 | 14Odliv uživatelů
Dobrý den. Už téměř dva měsíce máme velký odliv uživatelů a to jak na klubu tak v terénu. V terénu kontaktujeme nové lidi, abychom službu více rozšířili do povědomí mladých lidí. Rozdáváme propagační letáčky, kontaktujeme, povídáme o službě, co jim může nabídnout atd. Mladým lidem se nabídka libí, když se jich zeptáme, jestli je můžeme dál kontaktovat nebo jestli se nechtějí stavit na klub a využít možností, které klub nabízí, odpoví, že ano a souhlasí s kontaktem, ale do klubu už nepřijdou. Tak jsme se chtěli zeptat, co se dá pro to udělat ještě více, co bychom mohli vylepšit a změnit, aby k nám do klubu zase chodilo tolik lidí jako předtím.
Toto téma doporučujeme zveřejnit na Diskusním foru. Je to dotaz vhodný pro širší debatu pracovníků z klubů.
14 | 11 | 14Psychofarmaka
Příjemný den, mám na Vás prosbu. Jsem koordinátorkou Týmu pro mládež. V rámci setkání jsme narazili na téma, které nyní aktivně řeší lidi z terénu - nadužívání psychofarmak u klientů NZDM. Rádi bychom na toto téma zorganizovaly v ČB Kulatý stůl. Mohu vás prosím požádat o kontakt na někoho ze streetworku, koho bych mohla oslovit, kdo má s tímto tématem zkušenosti? Ráda bych, pozvala 2 osoby - jedna, která dokáže říci něco o účincích psychofarmak, kdo tyto léky může předepsat atd….. A někoho, kdo by řekl něco ze své praxe – jak pracovat s tímto typem klientů apod…. Díky za odpověď, fajn víkend Veronika
Dobrý den, napište e-mail na adresu zimmermannova@streetwork.cz a domluvte se prosím přímo.
13 | 11 | 14Pověření k SPOD
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda NZDM musí mít pověření k SPOD? Zároveň bych se chtěla zeptat, jak se liší nebo jaké povinnosti má navíc NZDM, které pověření k SPOD má. Děkuji

NZDM nemusí mít pověření k SPOD. Hodně NZDM se teď naopak zbavuje pověření. Pokud má NZDM pověření k SPOD má povinnosti dle zákona o Sociálně právní ochraně. Doporučuji tyto povinnosti nastudovat. Je toho hodně. Zároveň doporučuji navštívit náš seminář - Sociálně právní problematika - který pravidelně vyhlašujeme. Vždy je na stránkách streetwork.cz. K této problematice děláme příští týden mezinárodní seminář, kde se těchto témat dotkneme - doporučuji tento seminář navštívit, je zdarma a možná vás to k něčemu bude inspirovat.

06 | 11 | 14Zranění v klubu
Dobrý den, jak správně postupovat, když u nás v klubu dojde ke zranění, úrazu? Víme, že NZDM je považováno za veřejný prostor, neřešíme teď tolik, jak je to s naší zodpovědností, ale spíše jak správně postupovat. Kdy a jestli je nutné vždy informovat rodiče (často je dítě ve službě anonymně, nebo rodiče nemají telefon apod.)? Můžeme klienta doprovázet k doktorovi? Kdy volat sanitku? Ošetříme si postup v popisu tzv. krizové situace ve standardech služby, ale potřebujeme inspiraci a vědět, zda a jaké máme v této věci povinnosti. Díky za odpověď!"

Dobrý den, ptáte se jak správně postupovat. V těchto situacích bych doporučila řídit se citem a orientovat se dle typu zranění. Určitě je vhodné dát vždy vědět rodičům, pokud se stane takové zranění, které vyžaduje lélařský zákrok - ať již zavolání sanitky, nebo doprovod klienta k lékaři nebo na pohotovost. Rodiče, nebo jiní zákonní zástupci musí vědět, co se s jejich dítětem děje a měli by být přítomni lékařskému ošetření. 

Pokud je dítě ve službě anonymně nebo spíše na zpařenou, v tomto případě musíme porušit jeho anonymitu a neřešit, že dítě dostane od rodičů vyhubováno, že bylo v klubu. Zdraví je přednější. Pokud rodiče telefon nemají, můžeme je zkusit kontaktovat přes kamarády nebo osobně v místě bydliště, případně se domluvit s lékaři, kdo dá rodičům vědět.

Pokud se stane úraz, který nevyžaduje lék. zákrok, je vždy potřeba o tom sepsat záznam - i o zalepení prstu. Je potřeba klienta poučit, kdyby se jeho zdravotní stav zhoršoval, aby vyhledal lék. pomoc a řekl rodičům, co se mu stalo. Kde se mu to stalo, to už je pak na klientovi, co řekne.

Klienta k lékaři doprovodit můžeme. Ve výjimečných sitiuacích život ohrožující je možno použít i služební nebo osobní vůz, případně zavolat sanitku. Jednejte dle svého citu, nebojte se, že porušíte anonymitu. Záchrana života je přednější. 

Odpověď je stručná a zcela nepokryje celou problematiku, kdyby vás zajímalo více, ptejte se.

30 | 10 | 14sociologie
Prosím o informaci, kde bych získala přesný aktuální seznam nízkoprahových zařízení v Brně? Děkuji
Dobrý den, nejlepší je Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV iregistr.mpsv.cz.
01 | 10 | 14NZDM
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je někde dáno, kolik musí být minimálně pracovníků na klubu při kapacitě klubu 20 klientů v daný okamžik. Může tam být pouze jeden???

Dobrý den, neznám žádný předpis, kde je napsáno kolik pracovníků musí být na službě. Ve Vašich vnitřních předpisech byste měli mít napsáno jak je služba poskytována, resp. v jakém počtu pracovníků. Stejné je to i s kapacitou služby - to je dáno Vaší registrací. Z dobré praxe a to je i doporučení České asociace streetwork je vhodné, aby na službě byli přítomni min. 2 pracovníci a to z mnoha důvodů (ochrana práv klienta, bezpečí pracovníka, bezpečí klientů, apod.). Pokud budete mít na službě pouze jednoho pracovníka a bude to pracovník v soc. službách tak např. nemůže uzavírat s klienty smlouvu. Je na Vás, jak si do vnitřních předpisů napíšete, zda klub zavřete, pokud bude na službě pouze jeden pracovník. Doufám, že jsem Vám odpověděla. Martina Zimmermannová

20 | 08 | 14Názor
Dobrý den, pracuji v nzdm pro děti od 6-15 let. Máme rozdělené místnosti pro děti od 6-10 let a pro děti od 11-15 let. Chtěla bych slyšet názor na to, jak zjišťujete věk u nových uživatelů? V poslední době se totiž setkáváme s tím, že si děti vymýšlí věk podle toho, do jaké herny se jim chce víc chodit a u některých nelze pouze odhadem říct, kolik mu je let. A jak řešíte situace, kdy má dítě přejít z důvodu dosažení věku z jedné místnosti (pro menší děti) do druhé (pro větší děti), ale dítě je mentálně na úrovni menších dětí a do větší herny nechce zatím chodit. Děkuji za názor.
Dobrý den, váš dotaz prosím umístěte do sekce Diskusní forum (http://www.streetwork.cz/forum/), přečtou si jej tak lidé přímo z NZDM (nikoliv pouze z ČAS) a získáte tak pravděpodobně více názorů.
30 | 07 | 14nocování v NZDM
Dobrý den, jmenuji se Tatiana pracuji v NZDM. Chtěla jsem se zeptat zda akce nocování v NZDM bývá obvyklou aktivitou. Předem děkuji

Dobrý den, ano, nocování v klubu je docela oblíbenou a obvyklou aktivitou. Můžete hrát hry, promítat, pracovníci se obvykle vůbec nevyspí, ale to patří k věci :)

29 | 04 | 14Prosba o pomoc
Mám problémy s dcerou - je jí 15 let, ve škole se dost zhoršila, možná si sem tam vezme nějaké peníze bez ptaní, zjistil jsem, že se mtam kouří trávu a pije alkohol ... Doma odmítá s čímkoli pomoct, ve svém pokojíku neskutečný nepořádek ... Dá se s tím ještě vůbec něco dělat? Prosím, nevíte o někom, kdo by mi mohl poradit, co dělám špatně?

Dobrý den, problémy, o kterých píšete, patří k věku, ve kterém vaše dcera je. Nebylo by však dobré je podcenit a nevěnovat jim pozornost. Je dobře, že jste si změny chování a známek ve škole všiml a hlavně to, že se zamýšlíte nad tím, jak svým chováním ovlivnit chování dcery. Doporučila bych vám obrátit se osobně na odborníka buď z pedagogicko psychologické poradny ve vašem městě nebo okolí, nebo na psychologa s kterým můžete podrobněji chování Vaši dcery analyzovat a najít pro sebe možné varianty intervence. Pokud je ve Vašem okolí/městě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, můžete se informovat tam, kam konkrétně by Vás doporučili, nebo zda sami poskytují poradenství pro rodiče. Hodně sil a věříme, že vše dobře dopadne! Martina Zikmundová

26 | 04 | 14členi ČASu
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je NZDM COOlna nebo Céčko vaším členem. Děkuji
Členem ČAS je NZDM Klub Coolna Znojmo.
22 | 04 | 14Facebook
Dobrý den, pracuji v NZDM, který byl otevřen před půl rokem a v současné době jsme se s kolegy shodli na tom, že by bylo potřeba vytvořit metodiku pro facebook. Je možné někde sehnat vzor metodiky na stejné nebo podobné téma? Děkuji a přeji krásný den, Markéta Hegrová.
Dobrý den, na to by vám nejlépe odpověděl právě někdo z NZDM. Takže ideální bude zeptat se na Diskusním foru.
12 | 04 | 14Druhy terénních programů pro ohroženou mládež
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké existují aktuální druhy terénních programů pro ohroženou mládež v ČR? Kde bych mohla získat více informací? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, přehled získáte třeba v Registru poskytovatelů sociálních služeb.
05 | 04 | 14JÁDRO
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pod koho spadá pracovní skupina Jihočeských nízkoprahů Jádro, a kde bych popřípadě mohla o této skupině najít více informací, Děkuji
Dobrý den, pokuste se zeptat zde: https://www.facebook.com/jadro.nizkoprahy.
03 | 04 | 14prosba
mám na vás takovou prosbu. Když se přidám do nejake skupiny na fb tak treba focení tfp jak odtamtud odejdu a nebo třeba kamarádku která chce taky ven a obě nevíe jak z toho odejít . Prosím poradte mi děkuju .\r\n
Na Facebooku můžete zadat To se mi líbí, stejně tak pak můžete zadat Už se mi to nelibí. Takže stačí po přihlášení na FB najet na příslušnou stránku, kterou chcete opustit a u tlačítka To se mi líbí ho rozklikněte a vyberte z nabídky Už se mi to nelíbí. A jste venku...
30 | 03 | 14NZDM a zahraničí
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak jsou na tom NZDM v zahraničí? Předem děkuji.

Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. Odpověď není jednoduchá, protože z našich zkušeností můžeme říci, že v každé zemi jsou NZDM vnímány a provozovány trochu jinak. Je to dáno díky odlišným sociálním systémům, vnímání společnosti a tradic. Nejblíže českému pojetí jsou na Slovensku. Ale i v Německu a Rakousku bychom nalezli podobnost. Nakonec, první začínající streetworkeři z České republiky se učili právě v Německu. Anglický model je naopak odlišnější - je tam velký důraz na individuální práci a nedělají ji pracovníci NZDM, ale specialisté na case management. Obecně se dá říci, že v zahraničí je více odstupňovaná péče o klienty, protože je tam více personálních kapacit. Pracovníci NZDM nedělají vše (jako u nás), ale dělají hlavně kontaktní práci, vyhledávají a motivují klienty. Pokud klient situaci řešit chce, fungují jako doprovod, ale už to pak řeší další specializovaný pracovník.

V rámci České asociace streetwork probíhá mezinárodní spolupráce, jsme členy mezinárodní sítě národních asociací streetwork Dynamo international (http://travailderue.org). Pokud zavítáte na jejich stránky, určitě najdete více informací. Jsou tam kontakty přímo na národní koordinátory, takže pokud by vás zajímalo více, stačí napsat.

Dále doporučuji tuto publikaci: http://www.travailderue.org/wp-content/uploads/2012/08/mezinarodni-manual-2008.pdf, kde můžete též nalézt zajímavé in formace o tom, jak může streetwork fungovat po světě. Dále doporučuji publikaci Dobrá praxe, kterou vydal ČAS, a kde se právě popisují zahraniční zkušenosti českých pracovníků: http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3432

V současné době ČAS realizuje projekt Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení dobré praxe ve vybraných zemích EU“ financovaného OPLZZ ESF, v jehož rámci se uskutečňují výjezdy do zahraničí a také dvě konference. Informace o chystaných aktivitách naleznete na našem webu. Z výjezdů vždy jsou vydávány zprávy, případně bude otištěn příspěvek v chystané publikaci.

Pokud by vás zajímalo něco konkrétně, ke konkrétní zemi, můžete oslovit přímo člověka, který na stáži byl.

Hezký den

Helena Kotová

12 | 03 | 14Kontrola nákladů
Dobrý den, pracuji v nízkoprahovém zařízení a sháníme program na pc, který nám usnadní práci, hlavně v oblasti kontroly výnosů a nákladů. Terénní programy a kontaktní centra jsou v různých krajích a tím pádem i peníze putují z různých zdrojů. Nenabízíte něco takového? Mám na mysli program nedaňový, pokud je to možné. Pokud ne tak i daňový. Organizace má cca 60 zaměstnanců, vícero středisek a používáme program Ježek zdarma, což se mi již nezdá vhodně. Děkuji za odpověď. Petrůj
Dobrý den, bohužel takový program nenabízíme. Ale třeba vám pomůže toto: http://www.neziskovky.com/evidence/fundrising/
12 | 02 | 14Pozice sociálního pedagoga
Dobrý den. Proč bývá v NZDM sociální pedagog většinou řazen na pozici sociálního pracovníka? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, protože na sociálního pedagoga není prakticky možné sehnat peníze. Naopak sociální pracovník poskytuje sociální služnu a tu je možné profinancovat z veřejných zdrojů. Za vše "může" znění Zákona 108/2006 Sb., který sociálního pedagoga úplně ignoruje. Takže do NZDM je možné přijmout vystudovaného soc. pedagoga, ale bude především pracovat jako sociální pracovník.
12 | 02 | 14kurz na téma sebepoškozování
Dobrý den, pracuju v NZDM a už nějakou dobu se potýkáme s tématem sebepoškozování, marně ale sháníme kuzr s touto tématikou, nevíte o něčem? Díky za odpověď. I. Š.
Bohužel nevíme.
05 | 02 | 14Programy
Dobrý den, pracuji v nízkoprahovém zařízení a sháníme program na pc, který nám usnadní práci, hlavně v oblasti zaznamenávání kontaktů... Nenabízíte něco takového?
Dobrý den, asociace přímo takový program nenabízí. Ale nabídku najdete třeba tady.
20 | 01 | 14první klienti streetworkerů v ČR a ve světě
Dobrý den, prosím o informaci, kdo byl prvním příjemcem/klientem streetworků u nás a ve světě?
Dobrý den, odpověď najdete v tomto starším článku.
19 | 01 | 14NZDM s koňmi
Dobrý večer, píšu práci na NZDM s využitím koní. Chtěla jsem se zeptat kolik je klubů v ČR, kde využívají koně? Popř. kde to můžu najít? A také zda byste mi doporučili nějakou literaturu o NZDM všeoběcně. Předem děkuji za odpověď. Lipavská Pavla
Dobrý den, za správce portálu musíme přiznat, že o nikom nevíme. Ale to neznamená, že nikdo není. Napište svou otázku do diskusního fóra, uvidí to všichni čtenáři portálu a jsitě se někdo přihlásí. Literaturu k NZDM najdete zde.
27 | 02 | 13Streetwork
Dobrý den, mám velkou prosbu. Pracuji na seminární práci s tématem streetwork. Moc o této práci nevím a chtěla jsem Vás poprosit o zodpovězení sedmi otázek... Nebo o radu, jak bych se konkrétně mohla s nějakým streetworkerem spojit a po e-mailu s ním udělat krátký ,,rozhovor"? Předem Vám moc děkuji! 1. Zdá se vám, že pomoc streetworkera vyhledává stále více mladých lidí? 2. S jakými nejčastějšími problémy se setkáváte u klientů, kterým je 12-18 let? 3. S jakými nejčastějšími problémy se setkáváte u klientů, kterým je 18 a více let? 4. Obrací se na Vás klienti opakovaně? Vrací se k Vám? 5. Když poprvé oslovuje klienty na ulici, setkáváte se častěji s kladnou reakcí? 6. Myslíte, že streetwork, je rizikové povolání? Tím mám na mysli to, že přicházíte do kontaktu např. s narkomany? 7. Je streetwork v České republice na stejné úrovni s ostatními zeměmi nebo by potřeboval větší podporu?
Dobrý den, tady si najděte nějaký terénní program v místě vašeho bydliště nebo studia a napište/zavolejte přímo tam.
26 | 02 | 13Německo
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit, zda by jste mi mohli doporučit nějakou literaturu, která popisuje NZDM na území Německa? (klidně i německou)
Dobrý den, podívejte se sem, snad si vyberete.
07 | 02 | 13jak se stát streetworkerem?
Dobrý den, chci se zeptat ..zda - li nehledáte někoho do svého "streetwork týmu.O tuto práci bych měla velký zájem.jen jsem nenasla emailovou adresu na kompetentní osobu která by mi řekla ano bereme Vás. Díky za odpověď.
Dobrý den, pokud chcete pracovat v nějakém konkrétním terénním programu (TP), napište přímo tam, případně sledujte inzeráty na hlavní straně portálu. Asociace streetworkery nezaměstnává, protože sama není poskytovatelem žádné sociální služby. Kontakty na TP najdete zde.
10 | 01 | 13revize smlouvy
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda, když dochází ke změně klíčového pracovníka z důvodu ukončení pracovního poměru jednoho z pracovníků je potřeba udělat vždy revizi smlouvy? děkuji za odpověď

Dobrý den, revize smlouvy se v případě změny klíčového pracovníka nemusí dělat. Smlouva je uzavřená na poskytování služby NZDM, a klíčový pracovník při uzavření nehraje roli. Klíčového pracovníka si klient volí až poté, co smlouvu uzavře a vstoupí do procesu individuálního plánování.

V tomto případě, pokud dochází k odchodu klíčového pracovníka, je spíše vhodné udělat nějaký přechodový proces, aby odchod byl pro klienty co nejméně zasahující. Napadá mě, že by bylo dobré, aby odcházející pracovník o tom své klienty informoval, pokusil se shrnout jejich dosavadní setkávání a naplňování cílů a sdělil jim, že si nyní mohou zvolit jiného klíčového pracovníka, případně jim dal nějakou lhůtu, aby si mohli zvolit. Nový pracovník by pak měl pokračovat s klienty, dál, tak jak je to v zařízení běžné.

Takže kdybych to shrnula: revize smlouvy se dělat nemusí, ale určitě je dobré udělat revizi individuálního plánování a případného individuálního plánu s klientem.

Helena Kotová

16 | 12 | 12aktuální stav
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se dá někde sehnat aktuální stav o streetworku v USA, Německu a ČR. ?? Děkuji za odpověď

Dobrý den, nadnárodně tento obor sleduje organizace Dynamo International. Něco najdete třeba i zde v Mezinárodním manuálu zaměřeném na metodologii terénní sociální práce na celém světě.

08 | 12 | 12rozdíly
Dobrý den, prosím Vás, jaký je rozdíl mezi streetworkem, terénní prací a kontaktní prací? Předem děkuji
Dalo by se říct, že streetwork je cizím slovem pro terénní práci a obojí jsou součástí kontaktní práce - tedy přímé práce s klientem.
27 | 11 | 12pracovník streetworku
Dobrý den, píšu práci na téma streetwork a mám trochu problém s pracovníky, kteří jej vykonávají. Patří tam jen sociální asistent nebo i terénní sociální pracovník a terénní pracovník? Děkuji za upřesnění
Dobrý den, bohužel nerozumím Vaší otázce. Pokud píšete práci na téma streetwork, jistě jste v kontaktu s někým, kdo streetwork vykonává. Pojem streetwork správně zahrnuje terénní sociální práci, který využívá metody kontaktní práce a také kontaktní práci v nízkoprahových zařízeních. Možná by vám též pomohlo zorientovat se dle zákona o sociálních službách, najdete jej na stránkách mpsv.cz
23 | 11 | 12NZDM v ČR
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli někde existují statistiky o počtu NZDM pro děti a mládež v ČR? Dále bych se chtěla zeptat, jestli jsou vaše příručky někým akreditované? ¨ Hezký den

Dobrý den, velmi přesná čísla o registrovaných NZDM nabízí databáze MPSV, která je volně přístupná. ČAS je akreditovanou vzdělávací institucí, která nabízí pře 20 akreditovaných vzdělávacích programů. Nejsme si jisti, na jaké akreditace našich publikací se ptáte. Naše publikace jsou v originále vytvořeny pro ČAS a práva na ně vlastníme my.

22 | 11 | 12Dotaz ke streetworku
Dobrý den, píšu absolventskou práci na téma sociální pracovník jako streetworker. Při psaní své práce, kde mám historii streetworku jsem narazila na na jeden problém. V německu se rozšířil program "MOBI", chtěla bych se vás zeptat, co tento program neboli organizace zastupuje a jaká je jeho náplň práce. Nikde jsem to nemohla najít. Předem Vám děkuji za odpověď..
Dobrý den, MOBI je zkratka „Mobile Kinder und Jugend Arbeit (dále „MOBI“) - „Mobilní sociální práce s dětmi a mladistvými“. Více najdete třeba zde.
18 | 11 | 12klub pro děti
Dobrý den, potřeboval bych poradit s dětským klubem. V současné době vedeme dětský klub v objektu bývalé kotelny. Chceme ho ale přestavět, aby vyhovoval hygienickým požadavkům a abychom tak mohli čerpat případné dotace. Je nějaká vyhláška k dětským klubům? Jedná se mi zejména o to, jestli musí mít tento klub bezbariérové řešení vstupu, počet wc, mírů osvětlení atd. Děkuji za odpověď

Dobrý den, z Vašeho dotazu mi není zcela jasné, co myslíte Dětským klubem - zda je to volnočasová aktivita jen pro děti nebo pro rodiče s dětmi, zda se jedná o sociální službu - nízkoprahového klubu pro děti a mládež? Podle toho, co v klubu děláte a jak se prezentujete, je třeba nastavit i hygienické podmínky. Více by Vám ale řekli na příslušné Hygienické stanici. Mně osobně není známá žádná vyhláška k Dětským klubům. Ale nemůžu Vám to fundovaně říci, protože jak jsme psala výše, nemám dostatek info. Raději Vás odkazuji na příslušnou hygienickou stanici. Dle mého názoru není žádost o granty podmíněna hygienou. Musíte mít však rekolaudovaný prostor pro Vaši činnost, ale to je věc zejména nájemní smlouvy. Zde by mohl být problém, pokud byste dotace žádali na místo, které nemáme k tomuto účelu kolaudované. S pozdravem, Martina Zimmermannová, ČAS

08 | 11 | 12pojem "nízkoprahový"
Dobrý den, omlouvám se za svoji neznalost, ale jaká je definice výrazu "nízkoprahový"? Co to přesně znamená, koho se to týká? Moc děkuji za odpověď. Lucie

Dobrý den, pojem nízkoprahový se týká především nízkoprahových zařízení (klubů) pro děti a mládež (ale také kontaktních center nebo terénních programů) a především jejich klientů – dětí a mládeže, kteří využívají jejich sociálních služeb.  Nízkoprahové kluby poskytují tyto služby tak, aby byla umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb. Zjednodušené řečeno: můžete zde zůstat v anonymitě, nic neplatíte, nemusíte chodit nijak pravidelně a přitom můžete libovolně využívat nabídku klubu.

29 | 10 | 12Terén
Dobrý den, mám jednu obecnější otázku ohledně terénní sociální práce s uživateli drog. Chtěla bych se zeptat, jaké nejaktuálnější problémy (či úskalí, překážky) řešíte v rámci TSP (nebo o kterých víte, že se řeší celorepublikově), co vaše teréňáky nejvíc štve nebo omezuje při práci apod.? Stačí pár příkladů, sháním info k mé práci. A ještě mě napadá otázka, a to jak jsme na tom u nás, u vás :) se "šlehárnama" a výměnným programem v lékárnách v rámci HR? Jestli víte o nějakých výzkumech, publikacích, budu moc vděčná za doporučení. Děkuji za info! Bára

Dobrý den, ten první dotaz je hodně široký a nedá se na něj odpovědět na tomto místě. Nejlepší bude, když si domluvíte nějaké setkání přímo s pracovníkem konkrétního programu, který pracuje s uživateli drog. Ohledně aplikačních místností je relevantní tento text nebo prezentace Mgr. Janíkové Hodnocení činnosti aplikačních místností a jejich dopadů. Ohledně výměny v lékárnách: vyšel o tom článek  v časopise Adiktologie: Gabrhelík, R., Miovský, M. (2009). Možnosti a meze současného využití sítě lékáren z hlediska jejich participace na nízkoprahových veřejnozdravotních intervencích v rámci adiktologických služeb. Adiktologie, 9(2), 75–84. a pár příspěvků na AT Konferenci. Zajímavá prezentace ke stažení je např. zde.

17 | 10 | 12Rizikoví fotbaloví fanoušci
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se pracuje s rizikovými fotbalovými fanoušky a pokud ano, tak jak se to realizuje? Chci o tom psát bakalářskou práci. Předem děkuji za odpověď, Líkařová

Dobrý den, přímo s touto cílovou skupinou, pokud víme, nikdo z členů ČAS nepracuje. Literatura k tomuto tématu existuje, lze ji najít pomocí vyhledavačů na internetu. Martina Zikmundová

16 | 10 | 12Dohoda o poskytování SS
Dobrý den, pracuji jako sociální pracovník v nově otevřeném NZDM a obracím se na vás s jedním dotazem. V interních pravidlech, která zatím nejsou vedením schválena, je stanoveno, že bychom měli se zájemcem o službu uzavřít po 4. návštěvě v zařízení dohodu. Je možné si stanovit tuto lhůtu na pozdější dobu (např. 10 návštěv – 1 měsíc návštěv), aby to bylo v souladu s registrací? Dále bych se chtěla zeptat, zda je vhodné mít NZDM otevřeno 31.12., když je naše otevírací doba od 16:00 – 20:00 hodin? Kolektiv tvoří samé ženy (8), domníváme se, že v tento den není příliš vhodné mít otevřeno, neboť lokalita, kde se NZDM nachází, je v romském ghettu, ve vyloučené lokalitě, nejezdí zde od odpoledních hodin tramvaj apod. Máme obavy o naše zdraví, neboť je velmi pravděpodobné, že naši uživatelé budou pod vlivem OPL. Děkuji, Novotná.

Dobrý den, domnívám se, že není vhodné stanovovat počet návštěv, po kterých uzavíráte s klientem dohodu. Připadá nám správnější, aby byl ke klientům uplatňován princip individuality. Každý má své tempo a v souladu s ním postupovat. Je možné v interních pravidlech nastavit tedy lhůtu variabilně, např. mezi druhou a šestou návštěvou.

Otvírací doba má být v souladu potřeb klientů a možnostmi pracovníků. Záleží na pracovnících, zda chtějí poslední den v roce trávit s klienty nebo zda chtějí čerpat řádnou dovolenou. Nedomníváme se, že jsou dny v roce, kdy je nutné mít klub otevřen. Martina Zikmundová

16 | 10 | 12Víra v Klubu
Zdravím vás, rozjíždíme u nás klub pro mládež a chtěli bychom ho vést jako nízkoprahový. Osobně mám s těmito zařízeními zkušenost, byla jsem i členkou FTP, ale teď si nejsem jistá, abychom postupovali správně. Většina spolupracovníků jsou věřící a členové SHM (Salesiánské hnutí mládeže, které provozuje kluby po celé ČR). Osobně bych nechtěla, aby to moc přesahovalo do problematiky víry, protože jsme malé město.....můžu se zeptat na váš názor, jak to s tímto je? Je klub ještě nízkoprahový, když spadá pod záštitu křesťanského o.s. a je tedy reálné, že pracovníci budou ve svém přístupu k dětem uplatňovat "cestu víry"? Nechci se mýlit, nevím... Děkuji S pozdravem A. Cíchová

Dobrý den, máme zkušenost, že principy nízkoprahovosti s vírou nebo ateismem pracovníků nesouvisí. Dovedou je uplatňovat nevěřící i věřící. Salesiánská střediska v ČR provozují nízkoprahová zařízení a zaměstnávají také pracovníky, kteří nejsou členy církve ani aktivními věřícími. Dvě salesiánská NZDM jsou členy ČAS a máme s nimi dobré zkušenosti. Pokud byste měla pocit, že jsou pravidla nízkoprahového přístupu v zařízení narušována, pak se můžete obrátit na svého supervizora, nebo metodika vaší služby, v závažných případech na Komisi pro etiku a supervizi ČAS. Martina Zikmundová

15 | 10 | 12dataz na vzdělání v DDM
Dobrýden, chtěl bych se zeptat, jaké potřebuju vzdělání k práci jako vedoucí oddělení v DDM. zda mi stačí kurz lektor který je akreditovám, ale součástí tohoto kurzu je i Pedagogiské minimum to ale bohužel akreditované není. děkuji za odpověď.
Dobrý den, je nám líto, ale to nevíme. Věnujeme se nízkoprahovým sociálním službám, kam DDM nepatří.
01 | 10 | 12streetwork
Dobrý den, chtěla bych psát bakalářskou práci na téma streetwork, chtěla bych se zaměřit na výměnu injekčních stříkaček a poskytováníslužeb tohoto druhu narkomanům, konkrétně pak na postoj veřejnosti. Proto se na Vás obracím s prosbou, jestli k tomuto tématu existuje nějaká literatura nebo je vše zaměřeno na terénní práci jako celek. Děkuji

Dobrý den, nevím o tom, že by se nějaká kniha věnovala přímo postoji veřejnosti k výměně jehel. Nicméně na podobné téma vzniká/vznikly některé školní práce na FSV, tak se zkuste zeptat pátrat tam. Asi by šlo využít také výzkumy typu "Koho byste nechtěli za souseda" a "Postoj společnosti k drogám", které lze najít na internetu. Hodit se bude tento text o účinnosti výměny. S pozdravem, Aleš Herzog

18 | 09 | 12Registrace
Dobrý den, mám dotaz: jsme OS, které vede od roku 2004 nízkoprahové centrum pro děti a mládež v Děčíně XXXII. Od loňského roku jsme registrováni jako poskytovatelé soc. služby. Chtěli bychom se stát členy asociace nízkoprahových klubů, avšak nevím, kde získat nějakou přihlášku, nebo jak postupovat. Prosím o radu. Moc děkuji a přeji mnoho úspěchů v práci a pěkné dny.\r\nKontakt. miroslav.grajcar@seznam.cz, \r\n www.centrumkamarad.eu
Dobrý den, předně děkujeme za váš zájem. Vše o členství v ČAS najdete zde. Aktuálně také probíhá sběr přihlášek na Hodnocení kvality služeb, jehož absolvování je podmínkou členství.
18 | 09 | 12marihuana v NZDM
Dobrý den, jaký je podle Vás nejlepší postup při objevení marihuany u uživatele NZDM (13 let). Doporučujete volat policii? Děkuji.

Dobrý den, asi nelze říct, jaký postup je nejlepší, ale nabízíme tento pohled na situaci: vzhledem k tomu, že naše klientela je dennodenním uživatelem konopí, jde o lehce předvídatelnou situaci. Zpravidla na to zařízení reagují tak, že počítají s tím že klient u sebe drogu má a proto jej pragmaticky varují, aby ji nevytahoval v zařízení, nenabízel druhým a drogu si nepřipravoval. V případě, že ji opravdu vytáhne, vypadne mu apod., je třeba postupovat dle pravidel porušení tohoto zákazu, platného v zařízení. Takže je analogicky jedno, zda rozbil PC obrazovku, počmáral WC anebo vytáhl "trávu". V tomhle už se pak liší postupy zařízení ohledně výše sankce - zda to řeší domluvou, rozhovorem v kontaktní místnosti, několikadenním zákazem volnočasovek anebo v nejhorším vykázáním z klubu. No a zda to hlásit na Policii ČR anebo na OSPOD? Jde také o legitimní postupy, ale dobrá praxe v NZDM jde spíše směrem věc řešit na poli provozu NZDM. Zařízení, jež mají pověření k OSPOD mají povinnost s tématem pracovat (což udělají - nenechají situaci přejít - více viz. antologie Kontaktní práce II. - str. 113-130). Tím pádem není nutnost věc hlásit na OSPOD. No a hlásit věc Policii ČR anebo městské je netřeba - zaprvé to není v zájmu klienta a ani v zájmu zařízení. Pokud máme klientu pomoci, jde to určitě udělat daleko ladněji. M. Holiš, NK Likusák.

09 | 08 | 12kompetence dospívajících
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je někde komplexně upravena problematika kompetencí dospívajících. Děkuji

Patrně máte na mysli sociální kompetence. Nevíme o publikaci, kde by byly uceleně vyjmenovány, mnoho lze čerpat z učebnic vývojové a sociální psychologie. Na téma sociálních kompetencí byla napsána řada článků a také diplomových a disertačních prací. Mnohé z nich jsou k volnému stažení na internetu. V knihovně ČAS je nevlastníme.

09 | 08 | 12Je nutno při podpisu dohody o poskytování sociální služby sepisovat ihned IP?
Dobrý den, pracuji jako sociální pracovnice v NZDM. Obracím se na Vás s jedním dotazem: Je nutné při podpisu dohody o poskytování sociální služby sepsat ihned i IP s klientem? Příp. je možno stanovit si např. ve standartech nějakou lhůtu na sepsání? Děkuji za odpověď, Novotná.

Dobrý den, není nutné sepsat po uzavření smlouvy s klientem individuální plán. Ale je nutné, abyste vy spolu s klientem vstoupili po uzavření smlouvy do procesu individuálního plánování, tedy směřovali k vypracování individuálního plánu. A nejen Vy, i klient, by o tom, že k tomu chcete dojít, měl být ideálně informován. Jak to budete dělat by bylo dobré mít popsáno v metodice (sem mimo jiné patří i ta lhůta na sepsání, o které píšete)... Aleš Herzog

28 | 07 | 12oa
Dobrý den,jsem bývalá narkomanka z Prahy...i kdyz pocházím ze severu..Má máma pervitin vařila a bratr ho také bral...přestali jsme oba dva až když nám máma před necelými čtyřmi roky zemřela..Já jsem čistá uplně teprve rok...Žiju v Havlíčkově Brodě pracuji pod sociální firmou SEMITAM s.r.o...Dala jsem si život dohromady...skoro...jsem nezávislá...žiju legální život bez drog...a chtěla bych v tom životě mít něco co by mě naplňovalo...léčím se se žloutenkou C beru interferon každý týden,chtěla bych těm lidem tam venku na ulici pomoc...ukázat jim ,že to doopravdy jde...nebo jim alspoň vyměnit iněkce aby nemuseli podstupovat to co já a nebo někoho nakazit chtěla bych se zeptat na streetwork praci...jak se k tomu můžu dostat?? muj mail milasekc@seznam.cz. Markéta

Dobrý den, děkujeme za Váš příspěvek. Určitě je dobrá zpráva, že jste se dostala z drog. Co se týká možnosti pracovat jako streetworker, je to drobet komplikované. Terénní programy zaměstnávají lidi, kteří mají ukončené vzdělání v sociální nebo adiktologické oblasti, a k tomu mají např. čistý trestní rejstřík atp. Některé programy zaměstnávají i bývalé uživatele drog, kteří již nějakou dobu abstinují - dle standardů těchto služeb je to aktuálně minimálně 2 roky, a bude se to zvyšovat na 4 roky. Je to z toho důvodu, aby člověk, který abstinuje, nespadl do drog zpátky tím, že se potkává s lidmi, kteří berou a můžou mu dělat chutě. Nicméně doporučujeme Vám kontaktovat jihlavský preventivní terénní program (programkacko.jihlava@charita.cz), který do Havlíčkova Brodu zajíždí, potkat se s nimi, a třeba něco vymyslíte společně. Pěkný den. Aleš Herzog

26 | 07 | 12seminář
Dobrý den, jsem pracovník v soc.službách v NDC Havířov a chtěl bych se přihlásit na jeden z Vašich vzdělávacích kurzů. Konkrétně se jedná o kurz "SEMINÁŘ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ V NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽBÁCH PRO LIDI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ" konaný v Kolíně 14.-15.11.2012. Bohužel ovšem když kliknu na odkaz tohoto semináře na Vaších stránkách, otevře se mi seminář "SEMINÁŘ POTŘEBY KLIENTŮ" konaný 10.-11.12.2012. Chtěl bych se proto zeptat, jestli se prvně jmenovaný seminář koná a když ano, poprosit jestli by jste mi mohli poslat nějaké informace o tomto semináři. Děkuji Ondřej Tomeček
Dobrý den, seminář se koná. Na stránkách jsme měli chybný odkaz. Už je vše napraveno a informace o semináři, včetně přihlášky, najdete zde. Omlouváme se. Jiří Kocourek
01 | 07 | 12dotaz
dobrý den, jsem bývalá zdravotní sestra, nyní "čistá 2,5 roku" vlastní vůlí, ,znám kde vše začíná a kdy začíná krize, kdy začíná být pozdě..... ráda bych vlastní zkušeností (i vzděláním ve zdravotnictví, popř. dalšími možnými vzdělávacími kurzy, které mi poradíte, pomohhla lidem, co s tímto problémem bojují......díky Hana
Dobrý den, ideálně se prosíme obraťe přímo na některou organizaci v místě Vašeho bydliště, která se věnuje poskytování služeb pro uživatele drog. Adresář najdete zde.
29 | 05 | 12Dloudobý uživatel v NZDM
Dobrý den, existuje nějaká litarutura či výzkum, který se týká dlouhodobého uživatele NZDM (jeho charakteristika, popřípadě kolik let musí být uživatelem)? Děkuji. Míša
Dobrý den, poslední výzkumy či literaturu na dané téma naleznete v podsekci  Oficální texty (knihy Kontaktní práce) resp. Odborné práce (Jací jsou klienti NZDM?; Nízkoprahy pod lupou) .
14 | 05 | 12výsledky výzkumu ČAS
Dobrý den, praktikantka, která vykonávala praxi v našem zařízení a píše diplomovou práci o vlivu a působení NZDM v životě klientů, by měla zájem se seznámit s výsledky dosavadního výzkumu ČASu. Je to možné? Jsou výsledky výzkumu veřejnosti dostupné?
Dobrý den, jestli myslíte výzkum "Nízkoprahy pod lupou", tak výsledky jsou publikovány zde. Další ročník zatím není vyhodnocen.
06 | 05 | 12založení nízkoprahového klubu
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je může člověk s označením Dis. založit nízkoprahový klub. V oblasti, kde bydlím, by se takový klub určitě hodil. Nyní studuji VOŠ sociální práce, končím příští rok. Říkala jsem si, že bych projekt ale rozjela už teď (alespoň zjišťování informací,...) Předem děkuji za odpověď. Kateřina Veselá
Dobrý den, pro založení NZDM potřebujete především nejdříve založit organizaci s právní subjektivitou (např. občanské sdružení). Organizace pak může požádat o registraci nízkoprahové sociální služby. Pracovníci této služby pak musí splňovat požadavky na vzdělání atd. Vše se řídí Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. Důležitý však je také zájem města o tuto službu. Tam bych asi začal. Bez zázemí a třeba finanční podpory města se neobejdete. Obecně finance budou alfou a omegou fungování klubu. Samozřejmostí je i zjištění zájmu potenciálních klientů. Tedy zjištění toho, jestli by do takového klubu vůbec někdo chodil. Je toho celá řada. Určitě by také bylo dobré spojit se s nějakým klubem, který už funguje a poradit se přímo tam jak na to. Budete také potřebovat někoho zkušené pro metodické vedení. Vyvarujete se tak zbytečných chyb začátečníků... To je v kostce asi všechno. Hodně štěstí. Jiří Kocourek
25 | 04 | 12kurz soc. pracovník
Dobrý den, poraďte mi prosím vzdělávací zařízení, které poskytuje 200 hodinový akreditovaný kurz na Soc. pracovníka. Mám Mgr. a 4 roky praxe v soc. oblasti, absolvováním tohoto kurzu bych pak splnila vzdělání na soc. pracovníka podle Z. 108. Děkuji
Dobrý den, Česká asociace streetwork nabízí kurz Základy nízkoprahových služeb. Uvedený kurz je akreditován u MPSV a splňuje podmínky kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Kurz obsahuje sedm 2-4 denních setkání v průběhu cca 1,5 měsíce. Bližší info zde. Klára Šmejkalová
30 | 03 | 12kdo je klientem sas
Dobrý den, vím, že se specializujete na NZDM, ale nevím o jiných odborných stránkách. Chtěla jsem se zeptat, kdo je klientem v sociálně aktivizační službě. Je to rodina jako celek nebo každý člen. Tzn. jedna rodina -jeden klient. Děkuji za odpověď
Dobrý den, určitě bude lepší, když se s touto otázkou obrátíte přímo na organizaci, která tyto služby poskytuje. Děkuji za pochopení. Jiří Kocourek
08 | 03 | 12Počet nízkoprahových zařízeních v ČR
Dobrý den, píši bakalářskou práci na téma nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a nedaří se mi zjistit celkový počet NZDM v České republice. Můžete mi prosím poradit, kde najdu přesné informace o tomto počtu? Děkuji
Dobrý den, NZDM podléhají registraci MPSV, takže vše najdete v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Letmým pohledem je vidět, že aktuální stav je 234 zařízení. Jiří Kocourek
08 | 03 | 12nízkoprahový
Dobrý den, potřebovala bych poradit jak by se dal přeložit pojem "nízkoprahový" do angličtiny, případně jestli je nějaké ustálené názvosloví v angličtině. Mockrát děkuji za odpověď
Dobrý den, my to překládáme jako "low-thershold", ale třeba v Británii najdete podobné kluby (jako NZDM) pod názvem drop-in centres.
05 | 03 | 12Kurz
Dobrý den, už před nějakou dobou jsem se přihlásil na kurz Odborové minimum nízkoprahových služeb a dosud nemám na e-mailu žádnou odpověď. Chtěl bych se zeptat, jestli už se potvrzení posílala nebo ne? Mám strach jestli jsem nevyplnil něco špatně nebo tak...
Dobrý den. A kdo se ptá? :-) Napište na e-mail smejkalova@streetwork.cz. Jiří Kocourek
03 | 03 | 12finanční zdroje NZDM
Dobrý den, píšu bakalářskou práci na téma nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a mám trochu problém se zjištěním jejich finančních zdrojů. Každé takovéto zařízení má na svých stránkách tuto informaci, ale nikde nemůžu najít nic, co by platilo pro všechny zařízení obecně. Tak sem se chtěla zeptat, jak to je s financováním zařízení a jestli je tato obecná informace vůbec někde uvedena. Marně sem ji hledala i ve vašich knižních publikacích. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, o žádné takové obecné informaci nevím. Většina NZDM nemá vlastní právní subjektivitu a jsou zřízena svými zřizovateli, kteří mají právní subjektivitu. Těmi mohou být kupř. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, obce, oblastní charity atp. A ty jsou samozřejmě financovány různě - ze státního rozpočtu (dotace, granty EU), z rozpočtu kraje, města, členských příspěvků, darů, sbírek, grantů... Nejvíce informací najdete ve výročních zprávách. Jiří Kocourek
21 | 02 | 12Dotaz
Dobrý den, chci se zeptat jaké vzdělání potřebuji k tomu abych mohl pracovat v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Mám Dva certifikáty na práci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb. a Velkou praxi. Studoval jsem sociální činnost pro etnické skupiny ale nedodělal jsem maturitu.

Dobrý den, co se týká odborné způsobilosti k výkonu soc. pracovníka v NZDM Vás odkazuji na příslušný zákon č. 108/2006 Sb. § 110. Zde je přesně vymezeno, jaké podmínky musíte splňovat, abyste mohl vykonávat sociálního pracovníka v NZDM. Ve vašem případě je třeba pročíst zejména § 116, který se týká pracovníka v soc. službách a to z důvodu toho, že nemáte maturitu. Doporučuji vše probrat buď s Vaším budoucím zaměstnavatelem, který poskytuje registrovanou soc. službu nebo s registrujícím orgánem, tzn. Krajský úřad. Záleží na Krajském úřadě zda uzná vaše vzdělání vhodné k výkonu prac. v soc. službách v NZDM či ne.

Martina Zimmermannová

25 | 01 | 12Náctileté matky
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na Vaše zkušenosti, jak přistupujete ke klientkám v NZDM, ze kterých se staly náctileté matky. Pracujete s nimi i poté, co se staly matkami a mají specifičtější potřeby? Naše cílovka je věkem od 15-26 let, od 21let pak bez přístupu k volnočasovkám na klubu a pouze individuální formou v kontaktní místnosti, např. poradenství, doprovody. Není mateřství "kontraproduktivní" a neznamená důvod k ukončení služby a přeposlání klientky např. do občaské poradny? Díky Moc Jitka

Dobrý den,

obecný postup nebo postoj neexistuje. Záleží na každém NZDM jak si to nastaví, vzhledem k cílové skupině a ke kapacitě pracovníků, jejich znalostem atd.

Pak také určitě záleží na tom, s čím náctiletá matka přichází. Já osobně bych jí pořád vnímala jako mou klientku, dokud bude potřebovat nějakou službu od NZDM. Dovedu si představit, že dochází i s miminem, pokud se o něj v klubu řádně stará a hlídá si ho. Klientka mateřstvím nepřestává být naše klientka, pořád může potřebovat si popovídat, strávit část dne se svými kamarády a případně se poradit (což nese zvýšené nároky na pracovníky, v případě, že s mateřstvím nemají zkušenosti - musí se dovzdělat v dané problematice).

Do občanské poradny nebo jiné služby bych jí přeposílala v případě, že bude potřebovat poradit s něčím, na co já nebudu mít znalosti (právní problematika, finanční problematika, azylové ubytování atd). Ale i v tom případě může i nadále zůstat i naší klientkou a využívat naše služby.

A naopak, mateřství může být produktivní a ostatní klientky můžou vidět, co obnáší mateřství a péče o malé dítě, mohou se konfrontovat s jinými pohledy na svět a život, a může to obohacovat všechny - náctiletou matku, ostatní klientky, klienty, i pracovníky.

Takže bych vám doporučila dívat se onu náctiletou matku jako na dívku, která má nějaké potřeby a bavit se s ní o tom, zda její potřeby dokážete naplnit. Domlouvat se s ní, co jí můžete nabídnout a co by od vás potřebovala. Proč do klubu pořád chce chodit?

V případě, že se shodnete, je potřeba vydefinovat i pravidla pobytu. Určitě by se měla celou dobu starat o dítě, měla by o něm mít přehled, pokud ho někomu na chvíli půjčí pochovat atd. Je dobré mít prostor, kde si může dát kočárek a případně odložit věci pro dítě. Ale to jsou pak už jen detaily. Všechno se dá zvládnout.

Helena Kotová

03 | 01 | 12Orientační testování na OPL z moči
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké hygiénické požadavky musí splňovat NZDM pokud chce provádět testování na přítomnost drog v těle z moči (např. oddělené toalety pro zaměstnance a uživatele, .... , jak nakládat s odebranými vzorky, zda je lze vyhodit do běžného odpadu? atp.).
Dobrý den, k Vašemu dotazu - co se týká hygienických podmínek při testování uživatelů na přítomnosti drog v těle by bylo nejlepší obrátit se na příslušnou hygienickou stanici. I kdybyste netestovali, tak v NZDM by měly být oddělené toalety pro zaměstnance i uživatele. I když chápu, že je to v praxi obtížné. Spíše než hygienické podmínky bych osobně při testování zjišťovala především právní podmínky. Souhlasy rodičů, apod. Dále bych si kladla otázky, k čemu vám bude testování sloužit a k čemu bude sloužit samotným uživatelům? Jak budete pokračovat, když se testy ukáží pozitivní?, apod. Já osobně nedoporučuji v NZDM testovat na přítomnost drog. Toto je zcela v rozporu s posláním a cíli této služby. Martina Zimmermannová
16 | 12 | 11focení uživatelů
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na dotaz, který se týká focení uživatelů a následných souhlasů. Uvedu jednu situaci: 5 uživatelů (mladších 18-ti let) vyfotím na pracovní fotoaparát a jeden z nich se rozhodne, že si fotky (i s těmi dalšími uživateli) umístí na sociální síť Facebook. Ten uživatel, který si je rozhodne umístit na FB potřebuje souhlas rodičů a také souhlas i těch dalších uživatelů, kteří jsou s ním také na fotkách?? A pokud mu rodiče souhlas dají a uživatelé taky, je potřeba, aby dali souhlas také rodiče těch uživatelů, kteří s ním jsou společně na fotce?? Děkuji za Vaši odpověď. Veronika

Budu odpovídat na Vámi uvedenou, konkrétní situaci: Chce-li klient umístit fotku na svůj profil na FB, jedná sám za sebe a je jedno, z jakého zdroje fotografie pochází, tzn. nepotřebuje souhlas ani ostatních klientů na fotce (je otázkou jeho osobní morálky, zda ostatní z fotografie o souhlas požádá), ani jejich rodičů. To, o co se musíte zajímat vy, jako pracovníci klubu, je umožnění přístupu k těmto fotografiím resp. souhlas s jejich zveřejněním (což, jak vyplývá z vašeho dotazu, děláte). Pokud byste chtěla obecněji informace o nakládání s fotografiemi klientů, neváhejte se zeptat. Regina Babická

09 | 12 | 11konferencia, Kmeny
Dobry den, chcela som sa spytat ci bude nejaky zbornik alebo nejake metodicke vystupy k nizkoprahovej konferencii, ktoru ste realizovali v novembri a taktiez sa chcem spytat kde si mozem zakupit knihu Kmeny. Dakujem pekne,
Dobrý den, sborník připravujeme. Stále nemáme pohromadě většinu příspěvků. Publikace Kmeny byla podle všeho velmi rychle rozebrána. Snad bude nějaký dotisk. Ale jinak s touto publikací nemá ČAS nic společného. Jen jsme na ní upozornili na svých stránkách.
28 | 11 | 11Štupel
Ahoj, chcem sa opýtať, ako sa odborne volá(jmenuje) varná miska, štupel, v ktorom si užívatelia varia drogu. Za odpoved ďakujem.

Dobrý deň, odborný názov štupľa je Stericup. Mezi českými užívateľmi drog je známy pod názvom "rozdělávačka." Informácie o ňom získate na portály www.edekontaminace.cz. Článok o Stericupe a Sterifite je v poslednom čísle Dekontaminace, ktorá je tam voľne k stiahnutiu. Je ale potrebné sa zaregistrovať /registrácia je zdarma/. Prípadne info o produkte v angličtine tu: http://www.exchangesupplies.org/shopdisp_S209.php. S pozdravom, Mgr. Miroslav Giljan (Progressive, o.s.).

08 | 11 | 11krádeže - NZDM
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: Na víkendové akci pořádané pro uživatele NZDM se nám vyskytla krádež osobní věci pracovníka uživatelem. Nevěděli jsme ale kterým. Nechtěli jsme uživatelům prohledávat tašky, tak jsem věc řešili neúspěšně přes rodiče a pak přes policii. Nakonec nám ho "bonzli" ostatní uživatele, ale věc se nám už nevrátila. Máme právo pro příště nejdříve prohledat za přítomnosti uživatelů jejich tašky? Děkuji za radu, návrh. Katarína
Základní věc je, na začátku si říci, že za odložené věci neručí pracovníci, ani zařízení a říci to účastníkům akce i pracovníkům. Z osobní zkušenosti: pokud prohledávání věcí navrhnou sami klienti, můžete na to přistoupit, ale i tak se ztracená věc nemusí najít a dojde k ponížení a k různým negativním emocím. Ano, skutečně většinou nakonec vyplave "pravda" - tedy informace, kdo věc vzal, na povrch, hlavně, když se partička klientů zná a vídá. I pak se dá s informací pracovat. Ztracená věc se nenajde, ale je to dobrá výchovná, učící situace.
07 | 11 | 11Je zpracován nějaký metodický postup k NDC
Dobrý den, pracuji jako PVSS na NDC. Chtěl jsem se zeptat zda je zpracován nějaký metodický postup s cílovou skupinou na NDC u starších uživatelů (nemyslím tím uživatele NZDM - děti). Byl bych rád, kdyby se dalo s těmito lidmi nějak pracovat. V našem případě to končí výdejem polévky a sprchou. Popřípadě doporučit literaturu.

Dobrý den, nevíme o obecné metodice. Každé zařízení, každý program, si metodiku tvoří šitou na svou lokalitu, klienty a cíle. Obecně většina lidí na ulici má zdravotní problémy - tedy pravidlem je řešit zdravotní problémy, kontaktovat lékaře, dále většina lidí na ulici má problém s úřady - pomoc v hmotné nouzi, pracovní úřad, pomoci jim v kontaktu s úřady, získat dávky na které mají nárok, při tom nejspíše zjistíte, že klienti nemají doklady, takže vejdete do kontaktu s kurátory, dále jsou to dluhy - na zdravotním a sociálním pojištění, různé půjčky - domlouvat splátkové kalendáře, v neposlední řadě pomoct se zprostředkováním dalších služeb - nocležna, azylový dům, domov důchodců......, myslím, že když se s vámi klienti začnou bavit o svém životě, tak narazí na řadu věcí, které je třeba řešit, polévku a sprchu je třeba vnímat jako cestu k tomu, kdy s klienty vejdete do kontaktu a ne jako cíl poskytování služeb. Na stáž bychom doporučili např. NDC v Olomouci, Charita Olomouc.

20 | 10 | 11fotky na fejs
Dobrý den, někteří naši uživatelé mají požadavek, abychom jim poskytli fotky z výletu NZDM anebo je vyfotili na klubu. Fotografie chtějí potom zveřejňovat na facebooku. Většinou jsou to uživatelé mladší 15-ti let a rádi by tam dali fotku i se svým kamarádem (také uživatelem). Fotografujeme uživatele pouze s jejich souhlasem, zveřejňujeme pro účely NZDM pouze se souhlasem rodiče(u mladších) . Je nutný i zde souhlas rodiče, když by se např. nejednalo o fotky, které si pořizuje NZDM, ale má zájem pořídit tyto fotky samotný uživatel, který nevlastní svůj foťák? Nebo máte nějaký tip, jak zajistit bezpečnost uživatele a také, jak postupovat správně, abychom jim mohli alespoň částečně vyhovět, ale neporušili jejich práva nebo zákon 101? (Zařízení nemá profil na facebooku.) Díky. Markéta
Fotografování klientů má být předmětem dohody s klientem. Zejména přesně specifikovat, jak se s danými fotkami bude nakládat. Pokud klientovi v klubu zapůjčíme fotoaparát, tak by všichni další, kteří budou na fotce, měli souhlasit s uveřejněním takové fotky. Pro pracovníka klubu je to příležitost, jak může klienta naučit zveřejňovat fotky korektním způsobem. U klientů mladších 18 let bychom doporučovali souhlas rodičů.
04 | 10 | 11Odborná literatura
Mohla bych vás poprosit o doporučení nějaké odborné literatury, která se zabývá streetworkem?
Dobrý den, na podobný dotaz jsme odpovídali, takže:
 • Klíma, P. (ed.) (2007): Kontaktní práce. Česká asociace streetwork a Národní vzdělávací fond - CEKAS, Praha.
 • Klíma, P. (ed.) (2010): Kontaktní práce. Česká asociace streetwork a Národní vzdělávací fond - CEKAS, Praha.
 • Kontaktní práci najdete zde.
 • Macek, P. (2003): Adolescence. Portál, Praha.
 • Kopřiva, P. a kol. (2006): Respektovat a být respektován. Spirála.
 • Úlehla, I. (1999): Umění pomáhat. SLON, Praha.
 • Bednářová, Z., Pelech, L. (2000): Sociální práce na ulici. Doplněk, Brno.
 • Janoušková, K., Nedělníková, D. (eds.) (2008): Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostravská univerzita, Grafico, Ostrava.
 • Nedělníková, D. (ed.) (2007?, nedatováno): Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostravská univerzita, Ostrava.
 • Pojmosloví Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Česká asociace streetwork, 2008.
23 | 08 | 11Streetworker
Dobrý den chtěla bych se zeptat jak se stát streetworkerem? Děkuji za info odpověď..
Pokud chcete pracovat jako streetworker, měla byste:
1/ Vystudovat VOŠ nebo VŠ pedagogického nebo sociálního směru.
2/ Absolvovat vzdělávání zaměřené na nízkoprahové služby.
3/ Mít minimálně 21 let
4/ Mít do práce chuť.
5/ Najít zařízení, organizaci, která tento typ sociální služby poskytuje.
To je asi tak základ.
23 | 08 | 11Kontakty
Zdravím Vás, asi budu mít hloupý dotaz, ale pořád si nevím rady s vykazováním kontaktů. Při návštěvě klubu se dítě podepíše na papír. Já pak tuto denní docházku vykazuju jako Kontakt u každého dítěte. Ikdyž třeba u nás pobyde jen deset minut, koupí si pití, s nikým nemluví a zase odejde...je to vůbec kontakt nebo to mám nazvat jinak? setkala jsem se s tím, že v jiných oraginazcích je kontakt forma intervence....no prostě v tom mám zmatek...děkuju moc :-)

Hezký den, v zásadě Vám můžeme doporučit tento postup:

sednout si se svým týmem / kolegy a sladit si navzájem chápání kontaktu.

1) Kontakt můžete definovat jako "docházku" - tedy dítě přijde do klubu, nemá žádnou interakci s pracovníkem, maximálně si něco koupí na baru, nevyužívá žádné sociální služby nebo aktivity klubu, případně z klubu brzy odchází. - v této definici můžete udělat s jedním dítětem POUZE JEDEN kontakt během otevírací doby klubu.

2) kontakt můžete definovat jako "výkon" - tedy mu dát nějakou časovou dotaci - po kterou musí trvat, a obsah - co všechno musí pracovník udělat, případně dané dítě, aby naplnilo definici kontaktu (příklad - alespoň 10 minut si s pracovníkem povídat, dělat nějakou aktivit, účastnit se hry...

atd.) - v této definici můžete udělat s jedním dítětem VÍCE kontaktů během otevírací doby klubu.

Je dobré mít sladěné i další výkony, které se zájemci / uživateli děláte - poskytne Vám to základ k lepší orientaci v obsahu Vaší práce a vyvarujete se rozdílnému chápání a vykazování výkonů v pracovním týmu. Jindřich Exner

17 | 08 | 11literatura
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o typy na literaturu týkající se tanečních drog. Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den, můžeme doporučit portál drogy-info.cz, určitě tam něco najdete.
16 | 08 | 11dotaz
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda splňuji požadavek podle zákona č. 108/2006 Sb. pro výkon sociálního pracovníka, když jsem absolvovala magistreské studium v oboru Andragogika. Děkuji.

Dobrý den, ohledně Vašeho dotazu Vás musím odkázat na registrující subjekt - Krajský úřad příslušného kraje či v Praze Magistrát hl. města Praha. Zde Vám váš dotaz zodpovědí fundovaní úředníci. Dle mého názoru není Andragogika obor, který bude splňovat podmínky zákona, ale toto si prosím ověřte na výše zmíněných úřadech. Martina Zimmermannová

10 | 08 | 11Problematika
Dobrý den Mám dotaz jaká je problematika Nízkoprahových zařízení ? Moc děkuji za odpověď
Dobrý den, základní informace o nízkoprahových klubech najdete například zde.
01 | 08 | 11dotaz
Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat, zda je nějaký rozdíl mezi tereními programy a streetworkrem. Děkuji za odpověd.

Streetworker je vžitý název pro terénního sociálního pracovníka. Používá se zejména v německy mluvících zemích ale také v ČR. Streetwork je metoda sociální práce. Více najdete na našem webu v Odborné sekci, například v textu Mezinárodní manuál.

29 | 07 | 11překlad
Dobrý den, lze prosím přeložit pojem nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a pojem kontaktní centrum do němčiny? Děkuji
Dobrý den, na portálu tyto pojmy překládáme jako Niederschwellige Einrichtungen fuer Kinder und Jugend resp. Kontaktzentren. Stránky v němčině najdete zde.
17 | 07 | 11ndc - zneužívání sociálních služeb
Dobrý den, pracuji jako sociální pracovník v NDC pro osoby bez přístřeší. Poslední dobou přicházejí do NDC pravidelně uživatelé, kteří nemají zájem řešit svou sociální stránku, pouze vyžadují poskytování bezplatných služeb. Dochází k tzv. zneužívání siciálních služeb, v provozním řádu a ani ve standardech není zmíněn tento problém. Je možné zanést do zmíněných pravidel podmínku spolupráce s pracovníky při hledání ubytování a zaměstnání aj. a při opakované nespolupráci a nezájmu může být uživateli odmítnuto poskytování soc. služeb ba rozvázání ústní smlouvy ? děkuji za odpověd

Pokud uživatel dochází do zařízení, jistě něco potřebuje, jinak by tam nedocházel. Principem nízkoprahových zařízení je, že si nekladou vysoké podmínky (prahy) pro kontakt s uživatelem, poskytují mu minimální servis za minimálních podmínek, které jsou stanoveny. Pokud tyto podmínky uživatel dodržuje, není důvod vyloučit jej ze služby.

Sama jsem před několika lety navštívila v zahraničí zařízení, které bylo sociální službou, pro laiky však jen barem, kavárnou. Tam si mohl kdokoli z ulice přijít vypít kávu, sníst toast, osprchovat se, dokonce si na omezenou dobu lehnout na postel a prospat se a pak jít zas dál bez toho, aby cokoli o sobě sdělil. Pracovníci toho zařízení nám sdělili svou zkušenost: někoho ztratíme z dohledu a přijde párkrát a už se nevrátí, jiný třeba po pár týdnech začne o sobě mluvit a vyjednáme s ním kontrakt na spolupráci s naším, nebo jiným sociálním zařízení. Toto zařízení bylo jen zcela nízkoprahové a má v systému služeb své místo. Martina Zimundová
14 | 07 | 11dotaz
Dobrý den,jaký úvazek je u vedoucí vychovatelky při řízení 12 oddělení a jaké náleží finančí ohodnocení za řízení.Děkuji
Na Váš dotaz nejsme schopni odpovědět, protože neposkytujeme pracovně právní poradenství. Obraťte se prosím na některou z občanských poraden.
08 | 07 | 11vstup policie do klubu
Dobrý den, jsem pracovnice v NZDM a zajímalo by mě, v jakých situacích může do klubu vstoupit Policie?
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz najdete v Manuálu Právní dotazy v Odborné sekci/Legislativa: www.streetwork.cz/legislativa .
23 | 06 | 11studium terénní práce
dobrý den, chci se zeptat jestli lze studovat streetwork na nějaké VŠ nebo alespoň nízkoprahové služby. Já budu mít vystudovanou VOŠ sociální práce a ráda bych měla bc., ale chci se specializovat na terénní práci. děkuji

Dobrý den, obor nízkoprahových služeb a streetworku je opravdu specifická záležitost a máme tu zkušenost, že školní prostředí a vzdělávání na výkon tohoto povolání nepřipraví zcela. Proto ČAS vyvinul a nabízí ucelený systém vzdělávání pro streetworkery a pracovníky nízkoprahových služeb, který vhodně doplňuje školní základy. Potřeba oborového vzdělávání vyšla z členské základny ČAS a tak až začnete pracovat, můžete požádat vaši organizaci o podporu vašeho dalšího vzdělávání právě v těchto kurzech.

27 | 05 | 11Platba semináře
Dobrý den, jak máme uhradit platbu za seminář, máme čekat na fakturu, nikde jsem nenašla číslo Vašeho účtu, na který bychom peníze převedli Děkuji

Dobrý den, pokud jste se přihlásili na naše kurzy a vyplnili fakturační údaje, tak Vám nejdříve přijde potvrzující mail o tom, že jste či nejste zařazeni do kurzu. Tento potvrzující email je již pro Vás závazný. Na základě uvedených fakturačních údajů Vám následně bude vystavena faktura. Více dále zde, kde najdete závazné podmínky přihlašování do vzdělávacích programů ČAS. V případě dalších dotazů ohledně kurzů svůj dotaz směřujte přímo na smejkalova@streetwork.cz.

02 | 05 | 11rada
Dobrý den, chtěl bych se zeptat,jaké kroky musím podniknout k tomu abych mohla pracovat v sociálních službách.Střední školu nemám v tomto oboru,ale snažím se zapojovat do kulturních akcí a baví mě práce s lidmi a chtěla bych se tomu věnovat i v pracovní náplni. Tak kde začít... děkuji
Dobrý den.
1/ Vystudovat VOŠ nebo VŠ pedagogického nebo sociálního směru.
2/ Absolvovat vzdělávání zaměřené na nízkoprahové služby (pokud to má být tento typ služby).
3/ Mít minimálně 21 let
4/ Mít do práce chuť.
5/ Najít zařízení, organizaci, která sociální službu poskytuje.
To je asi tak základ.
26 | 04 | 11dotaz na seminář
Dobrý den chtěla bych se informovat, pracuji v domově důchodců jako pracovnice v sociálních službách. Zaměstnavatel po nás vyžaduje 24hodin za rok akreditovaných seminářů. Je možné takto se vzdělat z domova přes internet. Ráda bych věděla jak to udělat a hlavně jestli obdržím certifikát pro zaměstnavatele. Děkuji

Dobrý den, vzdělávání přes internet neposkytujeme. Naše kurzy jsou interaktivní, mnohé z nich zlepšují psychosociální dovednosti a to není možné jinak, než spoluprací s „živými“ lidmi. Informujte se na MPSV, zda akreditovali některé e-learningové kurzy. Martina Zikmundová

21 | 04 | 11obeti pozaru Florenc
Ahoj ja jsem se dozvedela, ze mate nejakej seznam obeti pozaru na Florenci v Praze. Bylo by mozne mi ho napsat tady, nebo popripade na e mail???Pravdepodobne byl mezi nema i muj kamarad a chci si bejt jista!!Dekuju Vam moc!!
Dobrý den, žádné takové informace k této tragické události nemáme. V posledním čísle časopisu www.edekontaminace.cz je o celé události článek. Jiří Kocourek
18 | 04 | 11zápisy
Dobrý den, chci se zeptat na archyvaci zápisů z klubu. Zda musí být převáděná do tištěné formy, nebo jestli stačí ji mít v PC a případně ukládat na externí disk jako zálohu. Také by mě zajímalo kde najdu hygienické požadavky na NZDM (zajíma mě např. nutný počet záchodů). Velice děkuji za odpověď.

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Otázky, které nám kladete, jsou spíše vnitřní záležitostí vaší organizace a to zejména archivace zápisů. Z dotazu není patrné z jakých zdrojů je vaše služba financována. Každý donátor má jiné požadavky na archivaci dokumentů a jejich délku skladování. Proto se prosím obraťte přímo na ně, protože těm vykazujete výši zájemců a uživatelů vaší služby. Centrálně toto není nikde upraveno. Co se týká hygienických předpisů - nezbývá mi vás odkázat na příslušnou hygienickou stanici, která má váš region na starosti. Z mé zkušenosti je nutné, abyste měli oddělené toalety pro zaměstnance, dívky a chlapce. Z Vašeho dotazu opět nevyplývá, s jakou věkovou kategorií pracujete. I zde se to nejspíše může lišit. Proto odkazuji na hygienickou stanici. Martina Zimmermannová

06 | 04 | 11NZDM důvodné podezření na infekční nemoc
Dobrý den, pracuji v NZDM a nevím jak mám postupovat dle zákona, abychom neporušili nějaký zákon, když máme důvodné podezření na infekční nemoc (např.žloutenka) u klienta (info o infekční nemoci jsme se dozvěděli od jiných uživatelů soc.služby), zda můžeme klientovi odmítnout nebo ne vstup do NZDM mezi ostatní uživatele sociální služby. Jak máme postupovat. Děkuji za odpověď

Dobrý den, děkujeme za dotaz. Práce v nízkoprahových službách (NZDM či K-centrech) má řadu úskalí, kterými mohou být i uživatelé, jež jsou nakažení infekční chorobou. U KC a terénních programů je to nejspíš zřetelnější. V prvním případě: pro mě důvodné podezření rozhodně nemusí být pouze sdělení od jiných uživatelů sociální služby. Zjistil bych si skutečnost formou citlivého rozhovoru s dotyčným, ostatně ochrana veřejného zdraví uživatelů je jedna z náležitostí, kterou by měl pracovník v sociálních službách vykonávat. Také je třeba rozlišit zda-li se jedná o tzv. nemoc špinavých rukou - žloutenka typu A či jiné typy žloutenek typu B, C apod. - HBV, HCV. Je většinou běžné, že pracovníci v K-centrech mají i rizikové příplatky právě z těchto důvodů či se očkují, protože takových klientů je zkrátka více a nelze je odmítat. Chápu, že v NZDM to může být jiné a rozdílné, ale jak už jsem psal výše, volil bych spíše rozhovor, který bude citlivě veden (ostatně informační servis nebo doprovázení uživatele či předání kontaktu a testování se může být příkladem dobré praxe, jak by se mohlo v této věci postupovat). Pokud má žloutenku např. typu A, tak by neměl ani chodit do školy, zaměstnání a měl by být v karanténě či hospitalizován. Proto nevidím důvod, proč by měl být v NZDM, když zaručujete bezpečnost na klubu (myšleno i z hlediska zdraví) a v pravidlech ho určitě i máte jako jedno ze základních pravidel. Pamatuji si, že když jsem pracoval v K-centru, tak jednu dobu chodili pouze klienti, kteří byli nakaženi infekční chorobou, takže to určitě nebyl důvod odmítnutí zájemce o službu či uživatele. Ale nechci srovnávat NZDM s K-centrem. Věřím, že jsem v odpovědi nastínil možné cesty. Oporu v zákoně ohledně šíření infekčních chorob bohužel neznám. Robert Knebl

21 | 03 | 11Čekárna na dospělost
Dobrý den, chtěla jsem se zaptat, zda je možné někde stáhnout, půjčit, shlédnout film Čekárna na dospělost. Koukala jsem se na odkaz k vysílání v archivu ČT, ale film už tam není. Děkuji moc za odpověď. K.K.
Dobrý den, děkujme za zájem. Film připravujeme k vydání na dvd. Mělo by se tak stát nejpozději v půlce dubna. Do té doby, bohužel, nikde ke stažení není.
16 | 03 | 11Sociální pracovník SPOD
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde najdu uvedeno, jaké jsou kvalifikační požadavky na pracovníka (sociálního pracovníka, kurátora) SPOD na úřadech. Předpokládám, že se vychází ze zákona o sociálních službách, ale SPOD není sociální službou a nikde jsem nenašla, že by pracovník vykonávající SPOD na úřadu MUSEL mít vzdělání vyplývající ze zákona o soc.službách (včetně nutnosti dalšího vzdělávání), nebo-li, že se tyto úřady musí řídit zákonem o sociálních službách ve kterém je i úprava kvalifikace sociálních pracovníků. Je-li to možné, potřebovala bych zdroj takových informací, ať se mám o co opřít. Velice děkuji za odpověď.
Dobrý den, děkujeme za Vaši otázku, na kterou však bohužel neznáme odpověď. Doporučujeme kontaktovat MPSV, kde by Vám příslušný dotaz měli přesně zodpovědět. Omlouváme se, ale tato problematika není v našem fokusu.
14 | 03 | 11Dotaz k pomoci
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možno kontaktovat nějakého pracovníka, který se v této problematice pohybuje. Píšu ročníkovou práci a ráda bych se zeptala na pár infomací. Předem děkuji za odpověď
Dobry den, nevím jakou problematiku máte přesně na mysli, ale podle typu služby si vyberte v Sekci adresář služeb (ta mapka na hlavní stránce) nějakou Vám blízkou konkrétní službu (klub, káčko...) podle místa bydliště nebo studia a zavolejte si tam.
11 | 03 | 11zoufalá žádost o pomoc
Žádám o pomoc dobrý den, jmenuji se Irena, je mi 20let potřebovala bych poradit.Mám adresu trvalého bydliště na Jižní moravě, konkrétně Veselí nad Moravou ale již 7let se zdržuji v Praze.Moje situace je děsivá, jsem na ulici.Samozřejmě rodný list nemám už asi dva roky a nedávno mi skončila platnost Občanského průkazu.Vzhledem k tomu že mám na moravě babičku, tak mi rodný list poslala poštou.Bohužel na ÚMČ se se mnou odmítají bavit a občanku mi nechtějí vystavit.Stejně jsem dopadla i na Úřadu práce, dokonce i odbor socialní péče MČ mi odmítl poradit s vyřízením.Stejně jsem dopadla i s prosbou o radu jak a kde požádat o podporu v hmotné nouzi.Prosím poraďte mi co mám dělat nebo na koho se mám obrátit.Předem děkuji za odpověď

Dobrý den, obraťte se na občanskou poradnu Proxima Sociale, je to v Modřanech, na Praze 12, ulice Rakovského 3138, mají otevřeno úterý a čtvrtek od 10 do 18h, ale musíte se předem telefonicky objednat na čísle 241 770 232.

07 | 03 | 11Fotky
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to se zveřejňováním fotek na internetu z akcí v klubu nebo mimo něj. Stačí od klientů ústní souhlas zda jejich fotky můžeme dát na webové stránky klubu či na facebook? Nebo existuje nějaká "vyjímka" jak je zveřeňovat bez jejich souhlasu? Moc děkuji za odpověď!
Dobrý den, záleží na Vašich dohodách s klienty, ke zveřejňování svých fotografií musí dát souhlas.
04 | 03 | 11literatura o nízkoprazích
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli existuje nějaká odborná literatura na téma Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež? Potřebuji to k bakalářské práci. Děkuji za odpoved

Dobrý den, rozhlédněte se po našem webu, vydali jsme publikaci Pojmosloví NZDM a knihu Kontaktní práce, obě jsou v elektronické podobě na www.streetwork.cz. Podrobně si prohlédněte sekci Odborná sekce a sekci Konference.

21 | 02 | 11NZDM
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, čeho jsou NZDM financovány a kdo je zřizuje a kdo se může stát pracovníkem v NZDM, tedy jakou musí mít školu, kvalifikaci? Dekuji

Dobrý den,

sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je financována dle statutu zřizovatele, který může být různý. Nejčastějším zřizovatelem v ČR jsou občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti. V některých případech jsou zřizovatelem obce či městské části. Podle zákona č. 108/2006 Sb. je možné, aby zřizovatelem byl v podstatě kdokoliv, tzn. fyzická či jiná právnická osoba, např. také s.r.o.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež jsou v ČR nejčastěji financovány prostřednictvím grantových a dotačních schémat. Největšími donátory jsou pak MPSV, ESF EU prostřednicím tzv. Individuálních projektů (běží ve všech krajích, kromě Prahy), MŠMT, dále z grantových programů vyhlašovaných obcemi či městskými částmi, nadacemi, kraji apod.

Zákon č. 108/2006 Sb. přesně definuje, kdo může být zaměstnancem registrované sociální služby. Jasně definuje oblasti vzdělání a další podmínky pro to, aby mohl pracovník být buď odborným sociálním pracovníkem či pracovníkem v sociálních službách. Proto doporučuji si přímo tento zákon prostudovat. Najdete tam vyčerpávající odpovědi na Vaše otázky.

06 | 02 | 11certifikát
Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga, ale nemám na to školu. Chtěla bych vědět, jestli by se mi získáním certifikátu zvýšila platová třída a já měla nárok na vyšší plat. Děkuji za odpověď. S
Dobrý den, zvýšením Vaší kvalifikace můžete dosáhnout na vyšší platovou třídu, avšak neuvádíte žádné podrobnosti. Poraďte se se svým zaměstnavatelem, jaký typ vzdělání od vás požaduje, abyste mohla postoupit výše.
14 | 01 | 11individuální plánování
Dobrý den. Ráda bych se zeptala, zda může zaměstnavatel určit, že individuální plánování budou provádět pouze PSS v 5 platové třídě (ve 4 prý to dělat nesmějí). Náplň práce i finanční ohodnocení se u obou tříd příliš neliší. Ve 4. platové třídě se stávají pro uživatele pouze důvěrníky. V 5. platové třídě za ně mají vést veškerou dokumentaci.
Dobrý den, v rámci vnitřních předpisů může zaměstnavatel rozhodnout, jak potřebuje.
10 | 01 | 11Dobrý
Dobrý den chtěl bych se zeptat je zaměstnavatel povinen přispívat na ošacení když pracuji jako kuchař ?
Dobrý den, to opravdu nevíme. Jsme oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních.
08 | 01 | 11streetwork žena
Dobrý den, zajímalo by mne, jak často se setkáváte se streetworkrem ženou? Děkuji za odpověď
Dobrý den, povolání streetworker není určeno exkluzivně ani pro muže ani pro ženy. Při práci s mládeží, ale třeba také uživateli drog a jinými cílovými skupinami, je výhodné, když dvojici streetworkerů tvoří žena a muž. Existují programy, kde pracují jako streetworkerky výhradně ženy, například Rozkoš bez Rizika (cílovou skupinou jsou ženy poskytující placené sexuální služby). Z pochopitelných důvodů jsou pak streetworkerské  týmy složené z žen.
07 | 01 | 11Pracovník v sociálních službách

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda se dá vyjmenovat,jaká práce nesmí dělat pracovník v sociálních službách. Jde nám zejména o to, zda může být koordinátorem nějaké služby, zda může např. poskytovat odborné sociální poradenství apod.

Děkuji za odpověď.

K.P.

Přesnou odpověď na Vaši otázku najdete v zákonu č. 108/2006 Sb. a to konkrétně v § 116. Tento paragraf mluví zcela jasně o tom, jaké činnosti může pracovník v sociálních službách poskytovat. Odborné soc. poradenství může poskytovat pouze pod dohledem sociálního pracovníka. Doporučuji prostudovat tento zákon, zejména výše zmíněný paragraf.
07 | 12 | 10Překlad NZDM
Dobrý den, existuje ustálený (oficiální) překlad do angličtiny pro "nízkoprahová zařízení pro děti a mládež"? Na vašich stránkách používáte "youth drop-in center", u různých NZDM s webem v angličtině a odborných portálech se ještě často vyskytuje "low threshold youth center/facility". Většina slovníků "nízkoprahový" nezná, a to ani v češtině :) Díky, P.H.
Dobrý den, ustálený překlad do angličtiny není, ale myslíme si, že youth drop-in center vystihuje lépe význam nízkoprahové zařízení a cizinec mu lépe porozumí.
29 | 11 | 10Standardy NDZM dle ČAS
Dobrý den, z nějakého důvodu mi nejdou z Vašich stránek stáhnout Standardy NDZM dle ČAS. Je to chybou někde u mě nebo např. už nejsou pro veřejnost přístupné? Děkuji.
Dobrý den, asi děláte něco špatně. Standardy jsou např. tady. Pokud se Vám neotevře nové okno, máte tak nastavený prohlížeč, stačí kliknout na odkaz pravým tlačítkem a dát Uložit nebo Uložit jako a soubor by se měl stáhnout. Jinak nám napište e-mail a my Vám standardy pošleme.
18 | 11 | 10film
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda byste mi poradili nějaký dobrý film na drogovou prevenci pro děti ve věku kolem 12 let. děkuji

Requiem za sen (Requiem for a dream). Jde o velmi pěkný film, ale doporučuji nejprve shlédnout sám/a a pak se rozhodnout, zda pustit dětem. Je to individuální. Martina Zikmundová

12 | 11 | 10Pracovník sám v terénu
Ráda bych se zeptala na zkušenosti ostatních. Potýkáme se v terénu s poroblémem, že chodí pouze jeden pracovník. Jak to máte Vy u Vás? Jak to ošetříte, zda máte nějaké specielní metodiky na tuto skutečnost, postupy atd. Zda dovolíte jít pracovníkovi samotnému do terénu a za jakých okolností? Díky moc.
Na tuto otázku jste si nevybrala nejvhodnější místo. Zde může odpovídat pouze pracovník Kanceláře ČAS. Položte prosím otázku pod článkem na podobné téma v Komentářích anebo ještě lépe použijte diskusní Fórum, které je pro to vyloženě ideální.
29 | 09 | 10TSP
Dobrý den, jsem studentkou VOŠ sociální a pedagogické a moje absolventská práce se týká tématu terénní sociální práce, chtěla bych se zeptat, jestli se dají v tištěné nebo počítačové podobě sehnat tyto tituly a kde. Děkuji. Tituly: NEDĚLNÍKOVÁ, D. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: MPSV, 2007. ČERNÁ, D. Úvod do terénní sociální práce. In JANOUŠKOVÁ, K., NEDĚLNÍKOVÁ, D. Profesní dovednosti terénních (sociálních) pracovníků. Sborník studijních textů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. ZIMMERMANNOVÁ, M. Terénní sociální práce. In KLÍMA, P. et al. Kontaktní práce. ČAS, 2007.
Podívejte se do Odborné sekce na portálu.
29 | 09 | 10Evidenční program
Dobrý den, rádi bychom si do klubu pořídili počítačový program na evidenci klientů, zápisy o průběhu služeb atd. Chtěl jsem se zeptat, jestli byste nám mohli nějaký dobrý program doporučit. Díky moc Honza NZDM Vrtule
Dobrý den. Nedávno byl na portálu zvěřejněn článek na toto téma i s bohatou diskusí pod článkem. Najdete jej zde.
05 | 09 | 10Dotaz
Dobry den.Chtel bych se zeptat:pracuji jako PPOP(prac.přime obslužne peče).Mame byt placeni v 5.platove třidě,!ALE! musime byt zkoušeni ze standardu soc. instruktorem,přitom do teď jsme planovaly asi4.roky bez 5.a šlo to.Tak se chci zeptat jestli ma zaměstnavatel pravo nas prozkoušet nebo mame narok na 5.automaticky když už planujeme?Děkuji předem za odpověď.Milan.
Dobrý den, bohužel úplně nerozumíme otázce. Zaměstnavatel si může dát jako podmínku pro zařazení do 5. tř přezkoušení, ale to jen v případě, že pracovník odpovídá svým vzděláním 4.třídě. Navýšit lze, snížit ne.
31 | 08 | 10standardy NDZM
Dobrý den, dají se na vašich stránkách dohledat Standardy NDZM dle ČAS? Děkuji, s pozdravem, J.K.
Dobrý den, dají, např. v sekci Hodnocení kvality nebo Metodika. S pozdravem, také JK.
19 | 08 | 10pojištění dětí v NZDM
Dobrý den, jsme nízkoprahové zařízení pro děti od 6 do 18 let. Je nutné děti pojišťovat pro případ úrazu, když jdeme např. na bazén, lézt po skalách, jezdit na koních atd.? Děkuji.

Obecně platí, že v době, kdy jsou děti v klubu nebo s vámi jedou na výlet, je povinnost vykonávat dohled a s ní je i odpovědnost přenesena z rodičů na příslušnou neziskovou organizaci, případně na její jednotlivé pracovníky. Tato odpovědnost může být různého druhu, počínaje občanskoprávní odpovědností za škodu, kterou utrpí dítě nebo naopak, kterou dítě způsobí, až po odpovědnost trestněprávní v případě zanedbání dozoru. Proto lze doporučit, aby si vaše organizace, ale i případně jednotliví pracovníci, sjednali pro případ odpovědnosti za škodu pojištění. Důležité však je, že jsou účastníci výletu vždy seznámeni s BOZP apod., pokud pravidla poruší a odejdou např. mimo prostor, který je domluvený, či se jinak vzdálí z dohledu a pak zraní, tak se na ně nevztahuje odpovědnost, protože podepsali seznámení s BOZP a pravidly či nějakým řádem (třeba na bazénu) a porušili domluvu.

13 | 08 | 10Informační letáky
Dobrý den, dostaly se mi do rukou informační letáky pro uživatele "To zvládnu!" "Pomóc škola!!! atd. Je možné si tyto letáky ještě objednat? Děkuji.

Tyto komixy se distribuují pouze účastníkům semináře Preventivní témata. Poslední seminář proběhl v květnu 2010 (informace jsou zde). Pokud tedy o materiály máte zájem, musíte absolvovat tento seminář. Zatím není stanoven další termín jeho konání, je však pravděpodobné, že se do konce roku 2010 ještě jeden uskuteční. V případě Vašeho zájmu kontaktujte kancelář ČAS nebo sledujte aktuální informace o vzdělávání na webu České asociace streetwork.

12 | 08 | 10jednání se zájemcem v terénu
Jak probíhá jednání se zájemcem v terénu? Po kolika setkání nebo kdy mám začít s ním dělat smlouvu? Děkuji za odpověď

Odpovědět na Vaši otázku nějak jednoduše není bohužel možné. Z dotazu totiž vůbec není zřejmé, v jaké oblasti pracujete, kdo jsou Vaši klienti, jaké máte principy práce. A navíc i dvě velmi podobné služby mohou mít proces jednání se zájemcem o službu a uzavírání smlouvy velmi odlišně nastavené. A obě v souladu s požadavky zákona. Každá služba (program, zařízení) si konkrétní postupy musí nastavit sama. V zásadě je možné a někdy i nutné uzavírat smlouvu ihned, jindy to může být až po řadě setkání. Pokud v tom tápete, je možné získat informace u pracovníků jiných zařízení. V případě NZDM je vhodné se zapojit do Regionálních pracovních skupin, odkazy na ně najdete zde. Dále je možné využít metodika, kterého si pozvete k sobě do zařízení a společně s ním dané procesy nastavujete - seznam supervizorů ČAS, jež se zabývají i metodikou je zde. A další možností je zúčastnit se Vzdělávacího semináře Individuální plánování, které je naplánováno na 10.-11.11.2010.

11 | 08 | 10Poplatky v klubu?
Dobrý den, zajímalo by mne jaké služby je možné v nízkoprahovém klubu zpoplatnit.. sociální služby je jasné, že ne...ale co volnočasové aktivity? ne ty jdenoduché, ale ty složitější...je to možné? nebo si klub musí umět sehnat finance na tuto činost jiným zpúsobem? nebo pokud je v klubu např. bar, ve kterým mají možnost si koupit nějakou mlsku a klienti za to platí...není to proti něčemu?

Odpověď viz předchozí dotaz a odpověď na něj - uvedena níže: Klienti si mohou přispívat na výjezdy nebo jiné náročnější aktivity. Finanční spoluúčast může být motivačním i výchovným a růstovým prvkem.

10 | 08 | 10Marihuana
Prosím o radu. Soused pod mým bytem tak 3 denně kouří marihuanu a kouř jde do mého bytu oknem. Jsem těhotná a tak by mě zajímalo, jestli to sousedovo kouření neohrožuje zdraví dítěte. Děkuji.

Dobrý den, způsobem, který popisujete Vaše dítě poškozeno být nemůže. Dovedu si představit, že vdechování marihuany nemusí být pro Vás příjemné a tak raději požádejte svého souseda, aby užíváním marihuany neobtěžoval Vás a Vaše okolí. Soused jistě Vaši situaci pochopí.

09 | 08 | 10audit
Dobrý den, potřebuji vědět, za jak dlouho může proběhnout audit kvality služeb ode dne podání přihlášky. Děkuji.

Máte-li na mysli dvoudenní hodnocení kvality České asociace streetwork, které je podmínkou pro přijetí do ČAS, pak záleží na vzájemné domluvě, přibližně jeden měsíc od požadavku.

09 | 08 | 10zaměstnaní cizince
Dobrý den, Jsem cizinna z trvalým pobytem v ČR, na Ukrajině v roce 1994 jsem vystudovala středni sociálno-pravni škpolu. Nostřifikace dfiploma v ČR - Úplné střední odborné vzdělaní, 68-41 - M/003. Pravní činnost. Několik krat jsem se obrácena s prozbou o zamestnaní , kde jsem vzdy obdržela odpověď - Bohužel vaše nejvyšší dosažené vzdělání neodpovídá požadavkům dle zákona o sociálních službách pro pozici sociální pracovnice. Mohla bych se prosím zeptat, zda bych mohla absolvovat akreditovyný vzdělavácí kurz, na zakladě ktereho bych se mohla uchazet o zamestnaní v sociálním oboru ? Kam bych se mohla přihlasít a jaké požadavky jsou k tomu. Předem děkuji

Abyste mohla pracovat na pozici pracovník v sociálních službách nebo sociální pracovník, musíte mít rekvalifikační kurz a musí Vám být uznáno středoškolské vzdělání, tedy maturita. Česká asociace streetwork má rekvalifikační kurz na pozici pracovník v nízkoprahových sociálních službách - tedy v terénních programech nebo nízkoprahových zařízeních. Abyste byla přijata do tohoto kurzu, musíte mít ukončené středoškolské vzdělání a a kurz Oborové minimum.

06 | 08 | 10Ceník na fakultativní služby
Je možné u terénních programů mít ceník na fakultativní služby. Například pro odvoz klienta na úřad z vyloučené lokality, nebo na faxování a telefonování. Zákon říká, že služba je bez úhrady, je tím myšleno i náklad na PHM a pod. ? Děkuji
Fakultativní služby jsou další služby, jež nejsou uvedeny v základních činnostech, ale mohou být, i za úplatu, poskytovány. Je důležité, aby platba byla maximálně do výše skutečných nákladů - tedy PHM, mzda, apod., a na základě ceníku. Nesmí to být výdělečné. U dopravy pozor obzvláště na pojištění uživatelů. Tyto aktivity by neměly suplovat veřejně dostupné služby a mělo by to být podloženo - např. ve smlouvě si uživatel volí i využívání fakultativní služby nebo to vyplyne z individuálního plánování.
15 | 07 | 10Počet uživatelů na jednoho pracovníka
Ráda bych se zeptala, jestli je někde stanoven doporučený počet uživatelů na jednoho pracovníka (v NZDM), případně jaká je běžná praxe v kapacitě pro práci s dětmi a mládeží v centru a na výletech či pobytovkách? Děkuji.

Dobrý den, kapacita na jednoho pracovníka nikde není uvedena. Při stanovení je potřeba přihlížet k rozloze a členitosti klubu. V klubu na službě vždy měli být dva pracovníci. Jeden by měl být schopen zajistit dozor, zatímco druhý se věnuje individuální práci s uživateli. Maximum pracovníků není stanoveno, ale musí být zachována efektivita - tzn. pracovník musí mít práci, nejen přihlížet. Některá zařízení mají v klubu jen jednoho pracovníka, ten je ale ohrožen syndromem vyhoření o 100% více než kdyby měl kolegu.

K pobytovkám a výletům: pokud mám obtížnou skupinu, stanovým si na jednoho pracovníka 3-4 klienty. Pokud jedu se skupinou, kterou dobře znám a dobře funguje, mohu mít 2-3 pracovníky až na 15 klientů.

08 | 07 | 10Dotaz
Můžu se zeptat jaké je potřebné vzdělání na to ,aby se někdo mohl stát streetworkerem ? děkuji za odpověd

Pro práci v sociálních službách potřebujete mít vzdělání, které určuje zákon 108/2006 Sb. Pro pozici sociálního pracovníka: § 109 - § 111; pro pozici pracovníka v sociálních službách: § 116.

08 | 07 | 10Regionální pracovní skupiny
Dobrý den, ráda bych věděla, zda všichni členové regionálních pracovních skupin musí být zároveň členy ČAS. Děkuji za odpověď. Tereza
Zdravím! Nikoli, členy regionálních skupin mohou být i nečlenové České asociace streetwork.
07 | 07 | 10odmítnutá soc.pomoc
Jak postupovat při odmítnutí pomoci sociálního prac.když mi hrozí sociální vyloučeni,jsem v hmotné nouzi.nemám přístřeší ani co jíst?Vím,že mám nárok na existenční minimum,ale soc.prac.se stále na něco vymlouvají a pomoc stále odkládají?
Dobrý den, podle Vašeho popisu Vám sociální pracovnice pomoc v hmotné nouzi neodmítla, ale otálí s ní. Můžete podat stížnost k přímé/mu nadřízené/mu pracovnici/ovi. Finanční pomoc státu lidem v nouzi je poměrně dosti přesně daná. Pokud splňujete podmínky, musí Vám být vyplacena. Pokud je nesplňujete, pracovnice úřadu Vám vysvětlí, proč je nesplňujete, ale nezáleží to na jejím rozhodnutí. Z našich zkušeností vyplývá, že občas dochází k nedorozuměním: jazyk úřední je jazyk složitý. Pokud je to možné, v místě bydliště vyhledejte některou nevládní organizaci nebo občanskou poradnu a požádejte je o asistenci - doprovod na úřad. V takových případech bývá jednání snazší a někdy i příjemnější.
30 | 06 | 10Pověření OSPOD
Dobrý den, nemohu dohledat, z jakého zákona vyplývá povinnost k pověření OSPOD pro Nízkoprahy? Děkuji.
Dobrý den, nerozumíme přesně otázce, asi by bylo nutné více osvětlit, oč jde. Napište na e-mail asociace@streetwork.cz. Mnoho informací najdete také na tomto místě našeho webu.
28 | 06 | 10Pomoc...
Kde mohu zajít s dítětem na testy na drogy v Ostravě? Děkuji.
Je možné zakoupit test na drogy z moči nebo ze slin v některé z větších lékáren, nebo na internetu. Cena testu je na jednu drogu okolo 80Kč, na více drog okolo 300Kč - firmy nabízejí nejrůznější možnosti. Tyto testy však zjišťují přítomnost drogy v těle zpětně za různě dlouhé období - záleží o jakou drogu jde. Dříve než se pustíte do testování, poraďte se s odborníkem a promluvte si se svým dítětem. Důvěra ve vztahu by měla mít přednost před testováním pod nátlakem. Kontakt na jednu z organizací, která působí v oblasti užívání drog v Otravě: Renarkon, tel. 595 627 005 nebo 602 670 789, www.renarkon.cz.
31 | 05 | 10Prodloužení akreditace klubu
Dobrý den, potřebovala bych zjistit, co mám udělat pro prodloužení akreditace, když našemu nízkoprahovému klubu letos v červenci akreditace (resp.hodnocení ČAS) končí.
Dobrý den, ČAS připravuje metodiku zkráceného a zjednodušeného (tím pádem levnějšího) hodnocení. Až bude tato metodika hotova, zahájíme hodnocení. Napiště e-mail nebo dopis, že Vám končí akreditace a my Vás zařadíme do pořadníku zájemců o hodnocení. Do té doby Vám platí stará akreditace.
21 | 05 | 10Pravidla vs. intoxikovaní klienti
Chtěl bych se zeptat jestli v pravidlech v klubu (NZDM) můžeme mít pravidlo, že klient nesmí do klubu vstoupit pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, jestli tím zároveň nepopíráme princip nízkoprahovosti? A dále jestli je můžeme na základě zjevné (rozšířené zorničky, smích, apatie atp.)intoxikace vyloučit, přičemž testovat je nemůžeme.
Dobrý den, pravidla klubu určujete vy, v ideálním případě spolu s klienty - klienti souhlasí s pravidly, přijmou je za vlastní a vědí, proč pravidla existují a že chrání prostor klubu i všechny, kdo se v něm pohybují. Princip nízkoprahové neznamená „všichni si tu děláme co chceme, dokud nejde o život“.
20 | 05 | 10dotaz
Mám postiženého syna ,který je trvale hlášen v ústavu soc.péče.Jeho postižení je mentální,letos mu bude 25let a je držitelem průkazky ZTP/P.Každý druhý víkend tráví doma./jezdím si pro něj.V pátek pro něj jezdím v domnění,že mám 6 prac.dnů v roce s náhradou mzdy na tyto dny.Nedávno jsem zjistila,že mi zaměstnavatel platí 3hodiny jako,že jsem u lékaře,zbytek 5hodin mám sice omluveny,ale nezaplaceny.Táži se Vás prosím,jak je to v tomto případě?Mám nárok ze zákona,pokud mám tuto překážku 6krát do roka na proplacení těchto dní?A prosím o č.zákona a sbírky!Děkuji,s pozdravem Marta
Dobrý den, bohužel Vám nejsme schopni kompetentně odpovědět. Věnujeme se nízkoprahovým sociálním službám. Na Váš dotaz by Vám měli umět odpovědět na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
19 | 05 | 10cizinci
Dobrý den, ráda bych se zeptala na české zkušenosti se streetworkem pro cizince? Existuje nějaká metodika?, specializované organizace?
Dobrý den, cizinci jsou běžnými uživateli terénních sociálních služeb pro různé cílové skupiny (uživatelé drog, děti a mládež, osoby bez přístřeší). Víme o tom, že některé programy mají pracovníky specializující se na cizince /Terénní program Sananim - ruskojazyční uživatelé drog/. Speciálně s cizinci - migranty za prací, osobami ohroženými obchodováním s lidmi pracuje terénní program La Strada Česká Republika o.p.s. Určitě existují i další programy.
12 | 05 | 10informování klientů
Dobrý den, řešíme v metodice problém informovanosti klientů o výskytu vší, blech, popřípadě infekčních nemocí u jiného klienta. Př. příjde Pepa se vší, stranou ho na to upozorním, požádám o opuštění prostoru...můžu ostatní klienty obecně informovat o výskytu vší v klubu? Neporušíme tím něco? Díky Jana
Dobrý den, je potřeba myslet na diskrétnost a neupozorňovat na výskyt vší bezprostředně poté, co klienta vykážete z prostoru klubu. Užitečné bude informovat, jak se vší zbavit a jak vším předcházet. Můžete v klubu udělat hygienické odpoledne, koupit Orthosan a umýt si všichni hlavy. Platí to i o výskytu infekční chorob - dělat osvětu, zbavovat problematiku tabu a třeba za pomoci vtipu. Ostatní klienty je třeba informovat v případě, že jsou nějak reálně ohroženi, opět se zachováním anonymity a diskrétnosti.
14 | 04 | 10Používání testrů na drogy a alkohol
Dobrý den, mám dotaz na používání testrů na drogy a alkohol v NZDM. K nám do klubu totiž chodí viditelně zhulení uživatelé, kteří zatím nedělají větší problémy. Ale až někdo takový vybouchne...?Uvažujeme, že bychom používali testry a kdo by neprošel, ten by do klubu nemohl. Děkuji za odpověď.
Používání testů v zařízení je nezákonné. S jakýmkoli testováním musí souhlasit rodiče. Proto například neprobíhá testování ani ve školách. Jakékoli testování je proti principům nízkoprahovosti tak jak je razí Česká asociace streetwork. Položte si otázku, kdo naši službu potřebuje? Kdo potřebuje informace, co se může stát když: "hulím, chlastám ....". Než restriktivní opatření, bych hledal způsoby jak s nimi pracovat, a souhlasím s Vámi, nebude to lehké. Jindřich Racek
05 | 04 | 10publikace
Dobrý den, mám dotaz, zda je publikace Kontaktní práce ještě k dispozici, pokud ano, zasíláte ji poštou? Děkuji H.F.
Dobrý den, publikaci ještě máme a zasíláme poštou v ceně poštovného.
02 | 04 | 10Praxe nebo práce
Ahoj rád bych se zeptal jak bych se mohl k streetworku dostat třeba jak dostat praxi v nějakém klubu nebo nějak jinak.Mám Sš s maturitou ale bohužel ne tohohle zaměřen.Jeden známý mi dal tuto adresu že se zde dozvím víc pročet jsem si pár článku ale pořád nevím jak se k této práci dostat popřípadě kde se přihlasit na rekfalifikační kurz kde hledat inzeráty a pod.. .Moc se omlouvám jestli s tímhle otravuju.A dík moc za váš čas.
Dobrý den, ideální je najít si konkrétního poskytovatele sociální služby (nízkoprahový klub atp) a zeptat se přímo tam, jestli nepotřebují dobrovolníky. Proškolení atp je pak už na nich. Adresáře najdete, když na hlavní straně kliknete na mapu ČR.
01 | 04 | 10Souhlas rodičů u mladších uživatelů
Dobrý den, je nutný v případě např. zprostředkování kontaktu s další institucí, doprovodu apod. nutný souhlas zákonného zástupce uživatele? Pokud ano, tak do jaké věkové hranice a v jakých případech. Děkuji

Klient tedy i dětský klient má právo využít soc. služby. Výhodou je, že služby NZDM mohou být využívány i anonymně. Vždy asi záleží na dohodě s klientem a to i v případě, když budete kontaktovat rodiče. Důležité také je na jakou další službu budete klienta odkazovat.

26 | 03 | 10logo ČAS
Hezký podvečer, je prosím někde možno stáhnou či zažádat o zaslání loga ČASu? Rádi bychom ho umístili na stránky našeho zařízení. Předem děkuji za odpověď. Míša
Dobrý den, logo ČAS není na stránkách ke stažení. Napište pls na adresu kocourek@streetwork.cz, ať vím, kam ho mám poslat. Jiří Kocourek
18 | 03 | 10dotaz
Musí být seminář pro povinné 24hod dovzdělávání v soc. službách u společnosti s akreditaci MPSVa jak je to s počtem hodin a akreditaci i u jinych forem-kurzy staže vzděl.akce,aby byly uznány

Doporučuji přečíst si odpovědi na dotazy viz. www.mpsv.cz. 8 hod vzdělávání z 24 nemusí být akreditováno. Jindřich Racek

18 | 03 | 10evidenční systémy
Zajímalo by mě jaké jsou v klubech zkušenosti s on-line evidenčními systémy, případně konkrétně s jakými.
Nedávno byl na portálu zvěřejněn článek na toto téma i s bohatou diskusí pod článkem. Najdete jej zde.
12 | 03 | 10podnikání v oboru soc.služeb
Dobrý den,před časem jsem absolvovala rekv. kurz - pracovník v soc.službách s osobní asistencí.V současné době pracuji v LDN,odd.soc.lůžek a chtěla bych v tomto oboru podnikat - péče o seniory v dom. prostředí.Co bych pro to měla udělat? Děkuji
Dobrý den, péče o seniory není zrovna naše doména, takže Vám moc neporadíme.
24 | 02 | 10Vedení anonymní evidence je v tomto případě výhodou a vy vlastně nemáte koho hlásit. Samozřejmě, že
Dobrý den, jsme pověřená osoba k výkonu SPOD. Jak se vyrovnat s ohlašovací povinností, když vedeme anonymní evidenci? Děkuju
Vedení anonymní evidence je v tomto případě výhodou a vy vlastně nemáte koho hlásit. Samozřejmě, že v případech, kdy je spolupráce s OSPOD v zájmu klienta je dobré s jeho souhlasem navázat spolupráci. Za prospěšné považuji velmi úzce komunikovat s pracovníky a vysvětlit jim o čem vaše služba je. Vesměs je pak spolupráce dobrá. Existuje dvojí výklad ohlašovací povinnosti. Zjednodušeně: Jeden tvrdí, že pokud jste pověřeni SPOD musíte "vše" ohlašovat OSPOD. Druhý říká, že pokud jste pověřeni SPOD jste oprávněni s dítětem pracovat v jeho zájmu a nemusíte dál nic oznamovat na příslušné instituce. V tuto chvíli Vám nikdo neřekne co je správně. Jindřich Racek
21 | 02 | 10Dovolená
Jsme malý začínající NZDM (3 pracovníci v přímé práci, všichni na částečné úvazky, zbytek úvazku v preventivních programech na školách - ne soc. služba). Jak vyřešit letní prázdniny s tak malým počtem zaměstnanců? Zavřít klub blokově na delší dobu (2-3 týdny) nebo omezit provoz a vystřídat se? Zatím máme standardně otevřeno 3 dny v týdnu po 4h. Čerpání dovolené mimo prázdniny není vzhledem k návaznosti naší práce na školní rok možná. Díky
Záleží zcela na Vás a na situaci ve vaší lokalitě. Je otázka, zda klienti z města o prázdninách mizí, zda chodí na brigády a podobně. Asi nenajdete univerzální nástroj. Co klub a co zařízení, tak jiná praxe. Někde pořádají společné akce, někde zachovávají omezený provoz po celé prázdniny. Jinde zase rozjíždí víc streetwork a chodí na koupaliště, hřiště a jiná místa srazů. Asi by bylo dobré mít o prázdninách někdy otevřeno. Doporučil bych zjistit zájem klientů třeba anketou a ušít provoz, třeba jen částečně, jim na míru.
10 | 02 | 10Kompetence sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách
Dobrý den, rádi bychom se zeptali, jaký je konkrétní rozdíl mezi kompetencemi sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách? Co už pracovník v SS dělat nemůže a je k tomu potřeba sociální pracovník?
Jednotlivé pracovní pozice jsou popsány v zákoně 108/2006 Sb. § 109a110 dále pak §116. Dále pak je dobré podívat se např. do katalogu prací „NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. května 2009 - Sbírka zákonů č. 137 / 2009.“ Jinak kompetence pracovníků si nastavuje poskytovatel služby sám ve svých vnitřních materiálech.
09 | 02 | 10Vzdělání soc. prac.
Dobrý den, jsem na MD. Mám bakalářské vzdělání obor místní správa a sociáln právní akademii ukončenou v r. 93. Od r. 93 do r. 07 jsem pracovala jako sociální pracovnice , s přestávkou rodičovské dovolené. V r. 07 mi nebylo umožněno přihlásit se do výběrového řízení na pozici soc. pracovníka, s tím, že nesplňuji podmínku vzdělání. V tu dobu mi končil prac. poměr na dobu určitou. Odešla jsem na MD. Mohu se po skončení MD ucházet o místo soc. pracovníka nebo si musím dodělat 200 h akreditovaných kurzů? Jaká je jejich nabídka? Děkuji

Požadavky na vzdělání sociálního pracovníka určuje zákon 108/2006 SB ČÁST OSMÁ:

„Předpoklady pro výkon povolání,sociálního pracovníka HLAVA I Sociální pracovník.§ 109a 110“ Dle mého výkladu na výkon práce sociálního pracovníka stačí bakalářské studium v studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku, akreditované podle zvláštního právního předpisu Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Je otázkou jak si tuto skutečnost vykládá poskytovatel služby, nebo zda nemá ještě vnitřní předpis, kde požaduje další vzdělávání.
09 | 02 | 10Klady
Dobrý den, můžete mi napsat, jaké jsou klady a zápory streetworku? Děkuji

Klady: Aktivně vyhledává klienty; vstupuje do míst, kde se nacházejí klienti, kteří nevyhledávají jiné formy sociální pomoci; minimální pravidla pro čerpání služby; možnost rychle reagovat na změněnou situaci; sociální služba prvního kontaktu.

Zápory: Ve své podstatě velmi invazivní metoda; těžko se získává zpětná vazba od klientů; náročná na přípravu pracovníků; ne všichni klienti jsou motivováni ke změně.

Určitě bychom našli daleko více pro a proti.
08 | 02 | 10příběh klienta
Hezký den, ráda bych se prosím zeptala, jak má vypadat příběh klienta, resp. máte-li k dispozici nějaký \"Pířběh klienta\" v rámci Dobré praxe. Co vypíchnout, co naopak zapíchnout apod. Předem děkuji! Míša
Příběh klienta je spíše pracovní název. Může se jednat třeba o takovou kazuistiku. Dával bych velký důraz na místa, kde je zřejmá aktivita zařízení, kde je nějaký jasný postup pracovníků (použitá metoda), která měla dopad na řešení situace klienta. Může to být popsáno i v dlouhodobém horizontu, například popis fungování konkrétního klienta v klubu po dobu čtyř let.
23 | 01 | 10vzdělání
Mám střední zdravotnickou školu ukončenou maturitou,nyní jsem na mateřské dovolené a po ukončení bych chtěla pracovat ve školství buď v mateřské nebo jako vychovatelka,bude mi k temu stačit kurz pedagogického minima?
To není dotaz pro nás. Zeptejte se přímo tam, kde chcete pracovat.
14 | 01 | 10Je rozdíl v uplatnění mezi VOŠ sociální práce a VOŠ sociálně právní?
Dobrý den, jsem studentka střední školy a zajímám se o studium VOŠ se sociálním zaměřením. Chtěla bych se zeptat, zda je rozdíl mezi VOŠ sociální práce a VOŠ sociálně právní. Nemůžu se nikde dopídit,jestli je to jenom jiný název stejného oboru nebo se to liší dále v uplatnění. Předem děkuju za odpověď.

Nejlepší bude, když se podíváte na skladbu předmětů a následně kontaktujete školy, které studium vypisují. Důležitá nejspíš bude vazba na katalog pracovních pozic. Co se týče uplatnění v resortu sociálních služeb, neměl by být problém ani u jednoho vzdělání. Jindřich Racek

03 | 01 | 10standard č.5
Dobrý den, chci se zeptat, může-li pracovník sociálních služeb zařazený do čtvrté mzdové třídy naplňovat standard č.5 a být určen jako klíčový pracovník.
Zákon ani vyhláška nestanovuje potřebnou kvalifikaci pro klíčového pracovníka. Záleží na tom jak má tuto skutečnost nastaveno zařízení ve vnitřní metodice a případně v náplních práce a podobně. Klíčovým pracovníkem by měl být někdo, kdo je v nejužším kontaktu s klienty.
03 | 01 | 10Vzdělání sociálního pracovníka
Pracuji jako sociální pracovnice v domově pro osoby se zdravotním postižením od roku 1989.V roce 2004 jsem absolvovala studijní obor sociálně správní činnost - studijní obor 75-41-M/004. S účinností zákona o soc.službách od roku 2007 mám od zaměstnavatele podmínku vystudovat do 10 let vyšší odbornou školu sociálně právní,v současnosti mě upozornila personalistka, že si musím udělat 200 hodinový kurz pro sociální pracovníky. Jak to bude v novém katalogu prací pro sociální služby platným od 1.1.2010. Mohu být zařazena se stejnou pracovní náplní jako pracovník THP - sociální pracovnice účetní?Kde najdu úplné znění nového katalogu prací?

S takto konkrétním dotazem se nejlépe obraťte na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které katalog vydává.

03 | 12 | 09dotaz
kdo hradí očkování pracovníkům v sociálních službách proti žloutence

Záleží na zřizovateli a typu služby. Ve službách, které pracují s uživateli návykových látek je to běžnou praxí. Nejlepší bude obrátit se přímo na některého poskytovatele těchto služeb a zeptat se jak tuto situaci řeší. Jindřich Racek

13 | 11 | 09jak založit nízkoprahový klub?
Dobrý den, čtyři měsíce pracuji na základech nízkoprahového klubu v kombinaci s čajovnou. Nejsem na poli získávání prostředků v systému dotací, grantů nebo sponzoringu zběhlá. V naší obci 4500 obyvatel i v okresním městě 18 000 obyvatel takovéto zařízení není, proto se domnívám, že myšlenka je průchozí. Můžete mi prosím poradit, jaký nejlépe zvolit postup, abychom nějaké prostředky získali? Je možné, aby v takovémto zařízení pracoval nedovzdělaný a nezaměstnaný člověk mimo evidenci uchazečů ÚP v rámci vytáření pracovních míst? Konkrétně se mi jedná o servis a poradenství IT, neboť je v této oblastivelmi zdatný i bez patřičných certifikátů apod. Děkuji vám za odpověď.

Na vaši otázku je těžká odpověď a hlavně dlouhá. Pokud chcete založit NZDM, je nutné navázat komunikaci se sociálními odbory města či obce, a zjistit, zda je v komunitním plánu plánováno s jejím zřízením, nebo zda o tuto službu samospráva stojí. V tuto chvíli je finanční spoluúčast města na provozu této sociální služby naprosto nezbytná. Pokud mohu doporučit, asi bych kontaktoval nějaké zařízení v okolí, které tuto službu poskytuje a poradil bych se. Dále je nutno službu registrovat. Registrace služby vak nezaručuje, že získáte dotaci od MPSV.

Co se týče pracovníků, tak to kdo může ve službě pracovat ošetřuje zákon 108/2006 §109 a dále §115. Každé zařízení musí mít sociálního pracovníka, tedy člověka s vysokoškolským vzděláním. Viz zákon. Na závěr bych dodal, že založit nové NZDM není zas tak jednoduché a to zejména v situaci, kdy v sociálních službách řádí úsporný balíček. Přeji hodně štěstí. Jindřich Racek

12 | 11 | 09přístup SP
Dobrý den, jsem studentka FSS v Brně a pracuji na seminární práci o homosexuální prostituci - jako vhodného sociálního pracovníka pro řešení takových případů jsem si vybrala streetworka. Bohužel, nedokážu se dopátrat, podle jakých přístupů (teorií sociální práce) se v terénní sociální práci postupuje. Streetwork jako metoda mi neprošla. Potřebovala bych určit jeden nejhlavnější a popř. kdybyste mi k tomu mohli doporučit odpovídající literaturu. Byla bych Vám moc vděčná za odpověď. ML

Pokusím se odpovědět. Terénní sociální práce, například pro uživatele návykových látek, má jako základní principy: Minimalizace rizik "Harm reduction" spojených s užíváním drog, a princip "Public health" - ochrany veřejného zdraví". Domnívám se, že u homosexuální prostituce jsou tyto principy také uplatnitelné. Následně bych pak viděl jako metodu Kontaktní práci. Jako publikaci bych doporučil Klíma, P. (ed.) (2007): Kontaktní práce. Česká asociace streetwork a Národní vzdělávací fond - CEKAS, Praha 2007. Na vyžádání ji za poštovné zašleme. Dále bych asi odkázal na o.s. Šance, které se touto problematikou zabývá. Jindřich Racek

28 | 10 | 09jižák
Dbrý den. Ta práce, která tu byla, resp. to vyhodnocení ankety, již není přísrupná. Mohli byste mi poradit, kde jinde bych ji mohla najít nebo na koho jiného bych se mohla obrátit? Děkuji
Dobrý den, nerozumím otázce. Můžete upřesnit o jakou anketu se jedná? Pošlete to ale prosím na email: portal@streetwork.cz. Děkuji. Jiří Kocourek
27 | 10 | 09zdraví
prosim o pomoc při odvolání ,,vzali mě plný důchod,dle mého mínění neoprávněne,ted mě přišlo vyjadření soudu a zamítnuti,,a přitom to opět podělali lékaři,mám černé na bílem že u mne stále probíhají stejné problémi a že lymskou borelii mě v laborce popletly,,mám ji neustale pozitivní,,,prosím jak mám postupovat dále už mě došly síli,děkuji
Dobrý den, bohužel nevím, jak bychom Vám mohli pomoci. Váš problém je mimo náš obor. Nejlepší bude vše předat právnímu zástupci. Jiří Kocourek
23 | 10 | 09vozíčkář v NZDM
Dobrý den, v našem NZDM máme klientku, která má ovšem sestru a bratra na vozíčku, my však máme v negativní cílové skupině vozíčkáře, alkoholiky, lidi pod vlivem omamných látek,.....lnevíme, co s tím. Tyto romské děti josu na sebe hodně fixovány a rádi by k nám do NZDM také šli, ovšem my pro ně nejsme dostatečně připraveni a nemáme čas se jim dostatečně věnovat. Je možnost lidi s tělesným postižením - konkrétně vozíčkáře z negat.cílovky vyloučit, ovšem nepopírali bychom pak specifika NZDM obecně? Díky za odpověď.

Jak si nastavíte cílovou skupinu vašeho zařízení, a to i negativní, je zcela na Vás. Musíte sami zvážit, zda jste připraveni jim služby poskytnout nebo ne (zvažte, zda máte bezbariérový vstup a soc zázemí a podobně). Pokud se rozhodnete s vozíčkáři pracovat, nevidím v tom žádný rozpor s nízkoprahovostí. Jindřich Racek

22 | 09 | 09diplomka
kde najdu vše o streetworkru,co to je, jeho historii, kdo jej založil v čr atd?děkuji
Podívejte se do Odborné sekce mezi Odborné práce.
18 | 09 | 09dokument
dobrý den, nedávno běželo v televizi něco o kontaktních center, že na ně nejsou pěníze a že je mají údajně rušit, nebo tak něco podobného.je zde takový dokument o k-centrech na netu, potřebovala bych to k mé diplomové práci.potřebovala bych vědět jak je to s tím financováním a co si vše k-centra mohou dovolit.děkuji za odpověd
Zkuste si to najít na stránkách té televize.
18 | 09 | 09absolventní práce
zdravím, jsem studentka Vyšší sociální školy a budu psát závěrečnou práci na téma K-centra.potřebovala bych vědět jejich historii, kde se tady vzaly, jak to je s financováním a kde všude k-centra jsou atd. potřebuji zhruba vědět vše o k-centrech, protože na to neexistuje žádná literatura.Děkuji moc

Existuje text v bulletinu Ethum číslo 34/2002 ten se věnuje terénní práci s uživateli drog. Možná by se něco našlo v monografii Drogy a drogové závislosti - Kamil Kalina a kolektiv. Můžeme zapůjčit v ČAS. Dále bych asi směřoval dotazy na: http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/protidrogova-politika/protidrogova-politika-397/. Nebo bych hledal na serverech drogy info http://www.drogy-info.cz/. Jindřich Racek

15 | 09 | 09Útěk z VÚ
Dobrý den, pracuji v NZDM. V poslední době náš klub téměř pravidelně navštěvuje uživatel, který se přiznal, že je již delší dobu na útěku z výchovného ústavu. Máme povinnost to ohlásit???

Každá rada těžká. Určitě bych se snažil ho motivovat k tomu, aby situaci nějak řešil a například se došel nahlásit sám. Výklad jak je to se sociálně právní ochranou zda hlásit či nehlásit je nejednoznačný. Někteří právníci říkají hlásit. Jiní říkají že pokud je zařízení vykonavatelem sociálně právní ochrany nemusí věc hlásit dál. V případě že se rozhodnete věc nahlásit, určitě bych se snažil aby klient o tom věděl a v ideálním případě s tím souhlasil. Jindra Racek

09 | 09 | 09bezpečnost práce
Dobrý den.Chtěla bych se zeptat podle čeho nebo koho, má NZDM zpracovat bezpečnost práce s klienty během různých akcí, v klubovně na výjezdech ap.děkuji

Návštěva v klubu je ze strany klienta dobrovolná. Odpovědnost za klienta tedy stále mají jeho rodiče. Pravidla bezpečnosti by si mělo zařízení zpracovat samo, případně je někde konzultovat. Na výjezd doporučuji pořídit si vždy souhlas rodičů s účastí na akci. Jindřich Racek

08 | 09 | 09jehly na hřištích
Dobrý den, zrovna jsme měli s manželkou debatu o stříkačkách nacházených na dětských hřištích. Chci se zeptat, jestli se dá skrze streetwork tento problém nějak řešit, nebo jestli se už řeší (mají streetworkeři v popisu práce upozornit závislé na tento problém?), případně jestli něco rozumného mohou udělat rodiče.

Způsob jak zacházet s použitým injekčním materiálem patří mezi základní informace, které každý klient terénních programů a kontaktních center dostává. V rámci těchto programů dochází i k sběru použitých stříkaček přímo od klientů. Pokud se jako občan setkáte s použitým materiálem někde na veřejném prostranství a podobně doporučil bych upozornit na to např. městskou policii a pokud ve vašem okolí existuje nějaký program zaměřený na uživatele návykových látek, kontaktoval bych nějakou formou i pracovníky tohoto programu. Policisté i pracovníci jsou vybaveni kontejnery na použitý materiál, jsou očkováni a poučeni o způsobu jak s materiálem zacházet.

04 | 09 | 09dotaz
dobrý den jsem student szš obor socialni pece. obor je zameren na tereni prace chtel bych zkusit praci streetworkera... je mi 17 (v breznu 18.) A ted konecne k tomu dotazu od kolika je u vas mozne pracovat jako streetworker Vojtěch Roun
Pokud chcete pracobat jako streetworker, měl byste:
1/ Vystudovat VOŠ nebo VŠ pedagogického nebo sociálního směru.
2/ Absolvovat vzdělávání zaměřené na nízkoprahové služby.
3/ Mít minimálně 21 let
4/ Mít do práce chuť.
5/ Najít zařízení, organizaci, která tento typ sociální služby poskytuje.
To je asi tak základ.
26 | 08 | 09Dotaz
Co to je otevřený klub? Jaké jsou podmínky vzniku tohoto klubu? Podle čeho se otevřený klub řídí (směrnice, předpisy)? Odkaď mohou otevřené kluby získat dotace? Jssou otevřené kluby více finančně podpořené než NZDM?

Otevřeným klubem se nazývá zařízení, které je zřízeno pro "neorganizované děti a mládež" při Domech dětí a mládeže. Nevím zda existují nějaké směrnice pro otevřený klub, každé DDM realizuje otevřený klub podle sebe. Existují ale otevřené kluby, které se hlásí k metodice NZDM.

Možnost získat dotace je vázaná právě na DDM, potom zřejmě můžete žádat v grantech na volnočasové aktivity při MŠMT, Magistrátech, Obcích a v některých programech nadací. Domnívám se že podpora otevřeného klubu je spíš závislá na tom kdo ho zřizuje. Spíš se kloním k tomu že pokud není masivní podpora ze strany obce je možnost založení a financování otevřeného klubu spíš problematická.

17 | 08 | 09dotaz
Dobrý den, už jste se setkali s tím, že pracovník NZDM konzumuje ve svém volnu marihuanu? Je to důvod k rozvázání pracovního poměru? Díky. Honza

Dosti ošemetná otázka! Záleží hodně na tom jak jsou nastaveny hodnoty osobnostních předpokladů pracovníka pro danou pozici u jednotlivých poskytovatelů služeb. Pokud má poskytovatel služby NZDM ve svých vnitřních předpisech napsáno, že předpokladem pro práci s dětmi je to že pracovník nebude užívat nelegální látky ( tam patří i marihuana) pak může dojít na základě porušení tohoto ustanovení i k ukončení pracovního poměru (závažné porušení pracovních předpisů). Otázkou je jak to pracovníkovi dokázat (jsou firmy a to nejen v soc. oblasti, kde jsou pracovníci namátkově testováni).

Tedy v kostce:

1/ Jde o to jak jsou nastaveny pracovní předpisy organizace a jak je nastavena smlouva s pracovníkem.

2/ Také jde o to do jaké míry je soukromí propojeno s pracovním místem pracovníka (např. komunita malého města).

3/ Jak to má srovnán v hlavě pracovník (jak odpoví na přímý dotaz ze strany klienta - kouříš marihuanu? Piješ alkohol?)

4/ Co je prioritou pracovníka, jestli jeho práce, nebo konzumace marihuany.
13 | 08 | 09doplnění vzdělání
Dobrý den,jsem zdravotní sestra(registrovaná) a dosud jsem pracovala ve zdravotnictví,ale uvažuji o tom,že bych se ráda věnovala práci s drogově závislými.Jaké vzdělání si musím doplnit,ev.stačil by nějaký kurz zaměřený na tuto problematiku?Děkuji za odpověď.Pavlína
Problematiku vzdělání sociálních pracovníků řeší zákon 108/2006 Sb. Část 8 a 9. Záleží na tom, jak má poskytovatel jednotlivé soc. služby nastaveny pracovní pozice. Pro výkon pozice pracovník v sociálních službách vám stačí min maturita a absolvovat akreditovaný vzdělávací kurz. Pro pozici sociálního pracovníka řeší §110 výše uvedeného zákona a tam je nutno doložit bakalářské nebo magisterské vzdělání.
13 | 08 | 09Soc. pracovník
Dobrý den, od června 2009 vykonávám pro sociální službu (dohoda o pracovní činnosti) funkci klíčového pracovníka a supervizora. Z hlediska finančních úspor jsme se se zaměstnavatelem předběžně dohodli, že si ke své práci přiberu také funkci sociálního pracovníka. Tuto funkci nyní zastavá kolegyně (rovněž DPČ), ovšem organizace s jejím způsobem práce není spokojena. Já osobně mám vysokou školu (TnUAD Trenčín – Fakulta sociálních vztahů, obor Veřejná správa) a 5 let praxe v sociální oblast (samospráva – soc. odbor), ale dle konzultací to prý nestačí. Potřebuji absolvovat min. 200 hodin akreditovaného kurzu „Sociální pracovník“, který se rozběhne v září 2009. Lze od září nastoupit na místo soc. pracovníka a mít nad sebou např. garanta? Musí být zaměstnancem organizace? V případě, že to lze – má být vždy při jednáních s klienty - výkonu funkce soc. pracovníka také přítomen? Tyto informace nemohu nikde nalézt. Děkuji Sev

To je dost rozsáhlý dotaz a neznám podrobnosti, ale pokusím se alespoň na něco odpovědět.

1/ Vše o personálních požadavcích vychází z zákona 108/2006 Sb. Domnívám se, že vaše vzdělání tak jak ho uvádíte odpovídá i požadavkům na sociálního pracovníka.

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu39) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu40),

Problém možná bude, že jste toto vzdělání dosáhl na území SR.

2/ DPČ je zaměstnanecký poměr, záleží spíš na tom, jak má kompetence a povinnosti nastaveno zařízení ve svých vnitřních materiálech. Přechod na nový post bych spíš řešil rozšířením stávající smlouvy (pozor jedno DPČ nemůže být větší než 0,5 úvazku.).3/ Kdo má být přítomen jednání (kdo může např. uzavírat smlouvu) tak to opět záleží na tom, jak to má nastaveno zařízení ve svých vnitřních materiálech, nemusí to být vždy sociální pracovník.
27 | 07 | 09Evidence
Dobrý den 8)) Chci se zeptat, jestliže se zaregistruju v jednom z vašich center a bude ze mě feťák v evidenci....budu u sebe moci mít nějaké povolené množství drogy??
Evidence v kontaktních centrech je anonymní. Po vyhledání pomoci v těchto centrech máte stále stejná práva jako každý občan ČR. Co se týče množství látky, kterou máte u sebe, je v centrech pravidlo, že s látkou se v zařízení nijak nemanipuluje, nikomu se nepředává a podobně. Všechny potřebné informace vám určitě sdělí při prvním návštěvě. J. Racek
03 | 07 | 09smlouvy
Kdo má v NZDM podepisovat smlouvy nebo záznamy o ústní smlouvě? Má to být vedoucí služby nebo je může podepisovat klíčový pracovník uživatele? Děkuji, Podzimková.

Smlouvu může podepisovat ten, kdo má k tomu pověření (kompetence), nebo ten, koho uvádí metodika, nebo ten, kdo má tuto činnost uvedenou v popisu a náplni práce.Měl by to být zaměstnanec, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, nejlépe klíčový pracovník klienta. Záleží na tom, jak si to sami nastavíte v metodice. J. Racek

25 | 06 | 09chci byt dobrovolnik ale nikdo nema zajem
dobrý den, už v této době pomáhám mentálně postíženým lidem ale chtěla bych pomoct více. zdá se mi však že o mě nemají zájem protože mi je 17let..docela me to mrzi..ma otazka tedy je: je nejaka organizace ktera by chtela 16leteho dobrovolnika se smyslem pro zodpovednost??
Kdo ví? Musíte se zeptat přímo v nějaké organizaci. Dobrovolnictvím se zabývá společnost Hestia (www.hest.cz). Třeba Vám poradí tam.
02 | 06 | 09Pomoc
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, jestli bych nemohla nějak pomoc. Je mi šestnáct let a bydlím v malé vesnici, a v budoucnu bych ráda studovala adiktologii a věnovala se streetworkingu. Je pro mě nějaká možnost, že bych mohla pomáhat už teď? Předem děkuju za odpověď.
Dobrý den, najděte si v adresáři Vše o klubech nejbližší nízkoprahovou službu a informujte se přímo tam. Můžete pracovat např. v klubu jako dobrovolník.
26 | 05 | 09metodické vedení
dobrý den, reaguji na Vaší odpověď ze 17.4.2009...můžete mi napsat, kde se konkrétně informovat ohledně metodického vedení pro NZDM (cena, průběh atd.)? díky za odpověď, Tomáš Hub

Co se týče konkrétních informací, záleží hlavně na Vás, jak si nastavíte kontrakt s tím, kdo vás bude metodicky vést. Cena se může pohybovat tak od 500 do 600 Kč za hodinu + cestovné. Četnost a rozsah hodin záleží asi zcela na Vás! Pokud mne zkontaktujete na email a budete mít konkrétní zájem, pokusím se oslovit metodiky a supervizory, se kterými je ČAS v kontaktu. Jindřich Racek

22 | 05 | 09poplatky OSA
Dobrý den, mám dotaz ohledně poplatků OSA v NZDM - jsme klub jako každý jiný, uživatelé si zde pouštějí hudbu, občas koukáme na filmy... zjišťuji jak je to s povinností platit poplatky OSA. V autorském zákoně se píše:§ 38e, Licence pro sociální zařízení. Do práva autorského nezasahuje také zdravotnické nebo sociální zařízení, které nebylo zřízeno nebo založeno za účelem dosažení zisku, zejména nemocnice a věznice, které zhotoví záznam vysílaných děl a takto zaznamenaná díla provozuje osobám umístěným v těchto zařízeních v rozsahu odpovídajícím účelu této licence. Právo na odměnu podle § 25 není dotčeno. Můj dotaz tedy je, jaká je praxe s placením poplatků v jiných NZDM? Děkuji, Podzimková.
Pokud si pouštíte hudbu uvnitř klubu a společnost je tzv. uzavřená, nemusíte žádné poplatky platit. Pokud budete provozovat hudbu na veřejně přístupném prostranství nebo prostoru, např. budete pořádat koncert, musíte platit poplatky jako každý jiný, i když je vstup zdarma. Můžete ale dopředu (když budete plánovat nějakou akci) požádat o prominutí těchto poplatků přímo v kanceláři OSA. Mají na to speciální formulář. Kontakty a formuláře naleznete zde: www.osa.cz
20 | 05 | 09individuály
Dobrý den, píši za jedno nízkoprahové centrum...rádi bychom věděli, zda dělati individuální plány se všemi uživateli (děti ve věku od 6 do 26 let) či pouze s některými...zda se ohlížet na pravidelnost návštěvy zda dle jakých kritérií výběr dětí...(návštěvnost zařízení je 50 dětí denně)Děkuji za Vaši odpověď...pěkný den...

Na tento dotaz nedokážu krátce odpovědět, jelikož je to povídání na celý seminář.

V povinnostech poskytovatele stojí, dle Zákona o sociálních službách108/2006 Sb. §88 odstavec f), „Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců.“

Takže, pokud vykazujete někoho za klienta - uživatele služby, máte s ním uzavřenou smlouvu o poskytování služby, musíte s tímto uživatelem službu plánovat a je jedno jestli mu je 6 nebo 26.

Je otázkou, zda jsou všichni návštěvníci klubu také uživatelé a jak je vlastně cílená Vaše služba.

Jindřich Racek

15 | 05 | 09dotaz
dobrý den, mohl by jste mi prosím Vás osvětlit rozdíl mezi uživatelem a kontaktem? Jak to rozlišit ve vykazování pro MPSV? děkuji za odpocvěď Tomáš Hub

Dobrý den. Zjednodušeně.

Uživatel: Fyzická osoba (jednotlivec) který navštěvuje klub v jednom roce. Tedy v roce 2008 klub navštěvoval pouze Franta, Pepa, a Alena. Vyplníte tři uživatele.

Kontakt: TZ. Kolikrát jste přišli s klienty během roku do kontaktu (nějaké interakce). Kontakt se u klienta eviduje pouze jeden během jednoho otvíracího dne. Tedy Franta, Pepa, a Alena navštívili klub během roku pětkrát tj v pondělí - pátek pak už nikdy nedorazili vyplníte 5x3 tedy 15 kontaktů.

15 | 05 | 09OSPOD
Dobrý den, velmi by mě zajímalo, zda existuje nějaký kurz pro pracovníky nízkoprahových center, která poskytují OSPOD. Právě jsme se dostali do této situace a kromě zákona vlastně nemáme nic moc dalšího k dispozici. Děkuji moc za odpověď Jonášová

Dobrý den! Nejsem informován o tom, že existuje nějaké vzdělávání pro pracovníky nízkoprahových center , která jsou zřízená při OSPOD. Jediné co mohu nabídnout, tak jsou naše vzdělávání a to: Oborové minimum nízkoprahových služeb - proběhne na podzim 2009 Nebo dlouhodobý kurz akreditovaný u MPSV Základy nízkoprahových služeb. Jindřich Racek

11 | 05 | 09průkazy pro streetworkry
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je běžnou praxí, že pracovníci vykonávající streetwork mají nějaké průkazky, nebo označení, ze kterých je jak klientům, tak ale i např. policii jasné, že jde o streetworkry? Osobně jsem se s tím nesetkala, ale slyšela jsem názor, že by to tak mělo být. Děkuji za odpověď

Je to možné. Průkazku mívali pracovníci sociální asistenti, kteří pracovali pod městskými úřady. Průkazka je dobrá, ale asi není tím nejlepším způsobem, jak se představovat klientům. Jindřich Racek

07 | 05 | 09Individuální projekty krajů
Dobrý den, obracím se na vás s dotazem, který se týká Individuálních projektu (IP) krajů ČR. V programovacím období 2007-2013 mají kraje možnost čerpat dotace z EU na provoz vybraných sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež se do úzkých mantinelů cílové skupiny programu OP LZZ vešly také. Avšak s "malou" podmínkou. Financovány budou pouze služby pro věkovou kategorii 15-26 let. Tímto se dostávám k "jádru pudla". Vybrané služby mají povinnost účastnit se výběrového řízení na poskytování soc.služeb v rámci IP. Ale jak postupovat, když věková kategorie našich klientů je širší než zmíněných 15-26 let. Po konzultaci s pracovnicí kraje mi bylo řečeno, že není problém, pokud dokážeme deklarovat, v jakém rozsahu poskytujeme služby právě jen klientům od 15-26 let. Kolegyně z NZDM zpracovávají statistiku v programu PEPA a věk klientů není sledován. Chci se proto zeptat, zda jste již podobný problém řešili. Jak v rámci IP deklarovat poměr klientů v "povolené" věkové skupině. Dále zda máme právo od klientů takové informace vyžadovat - nejde nám o datum narození, jen o věk. Děkuji mnohokráte za odpověď na složitou otázku a hodně zdaru! S pozdravem A. Kalousová

Dobrý den! Pokusím se odpovědět na dotaz po částech. Vzhledem k tomu, že máte cílovou skupinu určenou i věkem (je to dobrá praxe), je nutnost stáří klienta zjišťovat. Považuji za dobré vědět, jaká klientela v klubu převažuje, aby bylo možné efektivně poskytovat potřebné služby. Pokud jste to neevidovali, asi vám moc nepomohu. Dělení cílové supiny NZDM, tak jak je v zákoně 108/2006 Sb. Pojmosloví ČAS doporučuje dělit na podskupiny, tak že pokud opravdu máte definovanou cílovou skupinu 6-26 let může to být v tuto chvíli pro Vás problém. Jinak dovedu si představit, že si třeba spočítáte, jaký byl celkový počet intervencí za rok 2007 a kolik a jaký poměr těchto intervencí byl poskytnut klientům nad 15 let. Dostanete asi nějaká procenta a z těchto procent tak vypočítáte náklady na práci s touto skupinou.

Jindřich Racek

22 | 04 | 09Intervence - kontakt?
Dobrý den, není mi zcela jasný rozdíl mezi INTERVENCÍ a KONTAKTEM podle POJMOSLOVÍ NZDM. Můžete mi prosím jednoduše tento rozdíl vysvětlit? Nevíme, jak evidovat intervence a kontakty - evidujeme pouze kontakty. Děkuji, s pozdravem Petra Podzimková, NZDM V.I.P.

Pohled co je kontakt a co intervence se může lišit, já bych rozdíl vysvětlil asi takto:

Kontakt - kontakt se službou, zařízením, pracovníkem. Nemusí mít v zásadě, žádný "závažný" obsah. Jedná se třeba o návštěvu klubu a využití třeba stolní, hry, fotbálku. Jedná se o nezávazný rozhovor s pracovníkem, třeba jak se mu líbil film, který viděl klient v kině. Kontakt se službou může být pouze jeden v jednom dni u jednoho klienta. Tedy příklad - Jelikož Franta hrál v klubu fotbálek v pátek Napíšeme mu jeden kontakt.

Intervence: Jedná se již o setkání, rozhovor s klientem, kdy se řeší nějaký obsah. Poradenství jak se zlepšit ve škole. Psaní dopisu na úřad práce. Podání informací jako prevence rizik. Intervencí lze mít u jednoho klienta i víc za den (tady je potřeba být při vykazování citlivý, zda šlo o jednu, nebo víc intervencí). Příklad: Řeší se krizová situace - pomoc v krizi, následně lze podat informace jak a kde situaci nejlépe řešit a poslední intervencí je doprovod na instituci. Lze vykázat jako tři různé intervence.

Jindřich Racek

17 | 04 | 09co a jak???
dobrý den, Mám na Vás velice obšírný dotaz. Byl jsem přijat na poloviční úvazek jako sociální pracovník do NZDM. Jelikož mě nemá kdo zaučit (jsem čerstvým absolventem VOŠ) a po sociální práci v tomto zařízení není téměř ani stopa (není zavedená dokumentace), jsem docela zmatený... Mohl by jste mi prosím Vás aspoň nastínit, kde začít??? S pozdravem TH

Dobrý den! Doporučil bych Vám přihlásit se na nějaké vzdělávání, které realizuje Česká asociace streetwork. Např.: Oborové minimum nízkoprahových služeb, Kurz Základy nízkoprahových služeb. Není od věci realizovat v zařízení metodické vedení (pokud ho zaměstnavatel zaplatí). Jindřich Racek

Co se týče literatury tak tituly:

 • Klíma, P. (ed.) (2007): Kontaktní práce. Česká asociace streetwork a Národní vzdělávací fond - CEKAS, Praha.
 • Macek, P. (2003): Adolescence. Portál, Praha.
 • Kopřiva, P. a kol. (2006): Respektovat a být respektován. Spirála.
 • Úlehla, I. (1999): Umění pomáhat. SLON, Praha.
 • Bednářová, Z., Pelech, L. (2000): Sociální práce na ulici. Doplněk, Brno.
 • Janoušková, K., Nedělníková, D. (eds.) (2008): Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostravská univerzita, Grafico, Ostrava.
 • Nedělníková, D. (ed.) (2007?, nedatováno): Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostravská univerzita, Ostrava.
 • Pojmosloví Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Česká asociace streetwork, 2008.
14 | 04 | 09náplň ČAS
dobrý den chtěla jsem se zeptat jaká je náplň ČAS tento udáje je pro mne důležitý do obhajoby mé ročníkové práce odpověď zašlete na mail B.Lenka@seznam.cz s pozdravem Bergerová
Vše najdete na této stránce: www.streetwork.cz/cas
08 | 04 | 09článek
Dobrý den, píšu článek o terénních programech a Harm reduction a chci ho nasměrovat k veřejnosti. Vím, že většinová společnost se k těmto službách nestaví vůbec příznivě. Nevíte, zda se tímto tématem také někdo zabývá? Jinak bych konktétně potřebovala vědět, zda nevíte, kolik stojí ročně zhruba jeden uživatel (který využívá HR) a někdo, kdo se léčí třeba s Aids. Mockrát děkuji. Hezký den Andrea K.

Podrobnější informace najdete na webech: www.sananim.cz, www.aids-pomoc.cz. Jsou tam i kontaktní telefonní čísla, kde se dozvíte více. Jindřich Racek

10 | 03 | 09jak stanovovat ceny za služby a za věci v bazárku použitého ošacení?
Dobrý den, ještě jeden dotaz. Jsme NZDM a rodinné centrum. Uživatelům obou služeb občas nabízíme šatstvo a jiné věci v mini bazárku k odkoupení. Jak ale stanovovat ceny? Smějí být jen dobrovolné nebo můžeme určovat i minimální? A dle jakého klíče? Smíme si jako neziskovka něco vydělat? A jak stanovovat ceny za naše služby? Nemůžeme všechny dělat úplně zadarmo. Děkuji. Mgr. Štádlerová

1/ Služby sociální prevence jakožto tedy i NZDM jsou ze zákona 108/2006 Sb. poskytovány zdarma. 2/ Bazar šatstva není tedy v principu nízkoprahová služba ale je to jakási fakultativní služba - nadstavba. Tam si můžete stanovit cenu jakou chcete, protože se nejedná o sociální službu, ale za prodej zboží (i když za soc. cenu). To samé je stejné i u dalších fakultativních služeb. 3/ Prodej zboží můžete realizovat, pokud vám to povolují Vaše stanovy tedy - Vaše stanovy tuto možnost nějak deklarují. 4/ Toto je otázka pro ekonoma, nebo účetního, který se v tomto více vyzná, ale pokud se pamatuji nezisková organizace nezdaňuje zisk do 300 000,- musí však tyto peníze následně využít v souladu s posláním a cíli organizace, tedy například na pokrytí nákladů provozované soc. služby. Jindřich Racek

10 | 03 | 09Anonymita X potřeba zjistit skutečný věk uživatele
Dobrý den, jsme NZDM v malé obci, naše cílová skupina jsou děti od 6 do 14 let, s tím že za stanovených podmínek s nimi můžeme pracovat až do 18 let. Jak ale zjišťovat, koilk je jim skutečně let a přitom neporušit jejich anonymitu? Přece po nich nemůžeme chtít rodný list či jiný dokument... a vždy se na jejich tvrzení také spolehnout nelze... Děkuji. Mgr. Štádlerová

Anonymita znamená, že zařízení nesbírá a nearchivuje takový soubor informací o osobě, ze kterých by následně šlo složit o kterou osobu se konkrétně jedná. Jak zjistit věk? Nezbývá než klientům věřit. Pokud jste na malé obci, tak se domnívám, že se všichni stejně znají a fakt že si někdo vymyslel svůj věk se nakonec provalí. Jindra Racek

24 | 02 | 09anonymita
Je anonymita podmínkou pro fungování NZDM? Zajímal by mě Váš názor na poskytování informací jiným subjektům (ospod, policie, pms) bez souhlasu klienta, jen proto,že se pracovník domnívá,že je to vzájmu klienta.

Anonymita není podmínkou fungování NZDM. Je však prostředkem jak se právě různému oznamování vyhnout. Druhá otázka je co potřebujeme o klientovi vědět, abychom mu byli prospěšní. Myslím si, že jméno není podmínkou např. podařené intervence. Třetí otázka je, že pokud máte přihlášenou právní ochranu dítěte, tak z tohoto aktu povinnosti vyplývají. A na konec informovat kohokoli bez vědomí klienta je vysoce neprofesionální, neetické a jde s největší pravděpodobností o porušení práv klienta. Jindřich Racek

20 | 02 | 09stížnosti a připomínky
Dobrý den, mám dva dotazy ohledně ukládání stížností a připomínek klientů a zájemců o službu: 1) můžeme připomínky a stížnosti ukládat do společného sešitu (Deník stížností a připomínek), nebo musíme vést dva oddělené deníky? Někdy je také těžké rozpoznat, zda se jedná o stížnost či o připomínku klienta. 2) Je Deník stížností přístupný klientům a zájemcům o službu? Děkuji moc za odpověď.

Můj názor je , že sešit může být jeden. Někde v manuálech ale musíte definovat co je to stížnost a co je to připomínka a jak postupujete při vyřizování připomínky a stížnosti. Nevím přesně jak deník funguje. Pokud je to něco na princip "kniha přání a stížností", tak je nutné, aby byl k dispozici klientům volně. Pokud se jedná o vnitřní archivaci stížností je dobré mít možnost ukázat klientovi, že jeho stížnost je evidována a to se dá vždy vyřídit zakrytím dalších zápisů. Proto si myslím, že je dobré, aby byla přístupná klientům na vyžádání. Jindřich Racek

19 | 12 | 08pomoc pro dospívajícího
Mám prosbu, mám čerstvě 18-letého syna, už delší dobu pije, kouří marihuanu, domů chodí po půlnoci a ve škole je často neklasifikovaný protože tam chodí velmi sporadicky. Vyzkoušela jsem oficiální možnosti dokud byl nezletilý (rodinn.poradna, soc.odbor péče o dítě, psycholog.pomoc,nanídka K-centra))-bez výsledku. pohybuje se v prostředí "Hudebního" klubu. Pije v podstatě denně, většinou do opilosti. Nepomohl by nějaký váš pracovník- streetworker?
Podívejte se do adresáře www.streetwork.cz/o_klubech a kontaktujte nejbližší nízkoprahovou sociální službu.
03 | 12 | 08matematika
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, existuje nějaký systém, nebo zabývá se někdo tím , jak hodnotit, měřit výkony pracovníků v NZDM?, a pokuď ano, odráží se to na mzdovém ohodnocení?

Nedovedu si představit, že budeme hodnotit pracovníky od kusu, výkonu, jednotky či úkonu. Počet těchto jednotek nemůže odrazit kvalitu práce! V NZDM existují evidenční programy, kam si jednotlivé výkony mohou pracovníci zaznamenávat a získají tak základní statistická data o své službě. Měření kvality a efektivity služby a práce pracovníků pouze přes statistické a kvantitativní údaje vidím jako slepou uličku. Jindřich Racek

01 | 12 | 08dotaz
Potřebuji vědět, jaký je správný překlad termínu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež do angličtiny. Mockrát děkuji za rychlou odpověď. Potřebuji to mít přeložené v podkladu pro Bakalářskou práci a vždy jsem se zabývala pouze němčinou
Koukněte sem: http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=790
27 | 11 | 08rodinná výchova
Dobrý den, jsem ze základní školy a v rodinné výchově probýráme streetworkry. Chtěla bych se zeptat, co je takového streetworkra úkolem a nebo cílem.
Mrkněte sem: http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=184
17 | 11 | 08NZDM a KC
Jaký je rozdíl mezi NZDM a Komunitním centrem? Existuje totiž registrované NZDM, které má v názvu Komunitní cetrum...Děkuji za odpověď

Název zařízení může být jaký kdo chce a jak si ho kdo vymyslí. Komunitní centrum není soc. služba a naopak NZDM je soc. služba podle zákona o soc. službách 108/2008 sb. A tamtéž je tato služba dále definována a návazně též i ve vyhlášce 505 z 15. listopadu 2006. Pokud chcete zjistit co má dělat NZDM doporučujeme studovat publikace ČAS tj. Pojmosloví NZDM a knihu Kontaktní práce. J. Racek

16 | 11 | 08Je anonymita povinná?
Je skutečně nutné aby byli klienti vedeni pod přezdívkou nebo kódem? V zákoně 108/2006 stojí:Služba MŮŽE být poskytována osobám anonymně. Znamená to, že tedy může ale nemusí být anonymní?

Anonymita povinná není. Zároveň je potřeba si uvědomit, že pro poskytnutí služby nepotřebujeme znát jméno klienta.

Jindřich Racek

13 | 11 | 08anonymita v NZDM? a co na to inspekce?
Zajímalo by mě jestli je někde přesně vymezená anonymita v NZDM. Například třeba když máme fotky na webových stránkách nebo si vedem kroniku fotek z pořádaných akcí v NZDM. Není to už tak trochu porušení anonymity co se týká NZDM? Doslechla jsem se, že kvůli tomuto bychom nemuseli projít inspekcí. Děkuji za odpověď.

1/ Anonymita je jeden z možných principů a samozřejmě zveřejnění fotografií kdekoli anonymitu porušuje. Anonymita je spíš chápána tak, že k poskytnutí služby nepotřebujeme znát žádné osobní, nebo citlivé údaje, včetně jména.

2/ Pokud tak činíte a zveřejňujete fotky kdekoli tak jedině se souhlasem klienta - klientů.

Jindřich Racek

10 | 11 | 08Romsky mluvící uživatelé
Ahoj, máte někdo zkušenost, jak řešit romsky mluvící klientelu v klubu, který není jen pro romskou mládež?

Není mi úplně jasné co je myšleno termínem "romsky mluvící klientela". Napadá mě k tomu: pokud jde o děti a mládež mluvící pouze romsky může se jednat o slovenské Romy, kteří přijeli k příbuzným (ale není mi úplně jasné, jak by se s nimi pracovníci domluvili, leda přes jiné uživatele). Čeští Romové mluví většinou etnolektem (čeština a romština). Je možné, že někteří mluví v NZDM nebo terénu pouze romsky, aby otestovali pracovníky, co vydrží a jak si s tím poradí. Pokud jde o zájemce nebo uživatele mluvící etnolektem a spadají do cílové skupiny je možné, že bude docházet k problémům mezi Romy a původní cílovou skupinou, protože obě skupiny budou klub považovat za svůj.

Mám opravdu málo informací o této situaci a věkové struktuře obou cílových skupin, abych se tím mohla zabývat seriózně. Pokud budete mít, může mě kontaktovat a celou věc se mnou konzultovat na Iva.Pellarova@seznam.cz

30 | 10 | 08piercing
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli pro práci streetworkera je překážkou piercing v obočí? Děkuji. Šárka

Můj názor je, že piercing není překážkou. Ale rozhodně není podmínkou. Jindra Racek

27 | 10 | 08programy k tvoření statistik
Jsem z NZDM Rachot. A náš počítačový program ke tvoření statistik není zrovna dobrý. Prosím doporučili byste mi nějaký takový program, který je dělaný pro NZDM? Kolik zhruba stojí a jak se k němu můžu dostat? Děkuji za odpověď

Nechci dělat reklamu jednotlivým programům, o kterých vím, že existují. V tuto chvíli vím o třech programech, které se evidencí NZDM nějak zabývají.

1/ Pepa - kontakt a možnost zakoupení licence směřujte na On Line Karviná

2/ Program na bázi FreeBase - kontakt přes NZDM Suterén Prevcentrum Praha 6

3/ Program, který používá NZDM Modrý pomeranč - kontakt přes o.s. Salinger, Hradec Králové

Kolik který program stojí moc nevím. V tuto chvíli je asi nejrozšířenější Pepa. Jindřich Racek

24 | 09 | 08Prosba o pomoc
Dobrý den, jmenuji se Hana Konopková a jsem studentka dálkového studia Vyšší odborné školy sociální v Ostravě. Tuto školu studuji poslední rok. Ve škole máme předmět sociální patologii. Do tohoto předmětu jsem dostala za úkol zpracovat seminární práci na téma \"Terení práci sociálního pracovníka\". Seminární práce musí obsahovat teoretickou část a také praktickou část. Má profesorka si v praktické části představuje např: rozhovor s terenním pracovníkem - to znamená, že by měl přijít do školy a udělat přednášku, nebo dokumentární video. Obrácím se na Vás s prozbou, kde bych mohla takovéto video sehnat. Děkuji moc za radu.
Dobrý den, bohužel, žádné takové video k dispozici nemáme. Kontakty na terénní programy najdete v sekci Vše o klubech.
26 | 08 | 08Kontaktní pracovník pro uživatele drog
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,jestli se svým vzděláním můžu dělat kontaktního pracovníka pro uživatele drog. Mám SZŠ a kurz asistenta pedagoga, jehož součástí jsou základy psychologie. Díky závěrečné práci o problematice závislostí dnešní mládeže jsem se dozvěděla více o závislostech a zjistila jsem, že je to práce, která by mě moc bavila. Můžete mi prosím upřesnit co všechno bych v této pozici dělala? Ještě by mě zajímalo kolik takový pracovník bere. Děkuji

Pro práci v sociálních službách potřebujete mít vzdělání, které určuje zákon 108/2006 Sb. Pro pozici sociálního pracovníka: § 109 - § 111; pro pozici pracovníka v sociálních službách: § 116. Co se týče mezd, tak to je věc vždy zřizovatelů daných programů. Orientačně se lze podívat na mzdové tabulky a to dle dosaženého vzdělání v tak 6-8 platové třídě.

20 | 08 | 08HUdební zkušebna
Jsme NZDM v panelovém sídlišti, v objektu bývalé mateřské školy. Získali jsme grant, ze kterého jsme vybavili hudebnu a tím nám začaly starosti. Hned první den přiběhli dva lidé z protějších domů, že nemůžou sledovat televizi, musí mít zavřená okna atd. Vyhrožují peticí atd. Máme polystyren, ale i tak je nutné říct, že slyšet jsme a navíc si to kluci užívaj nahlas. Nechceme mít problémy s radnicí, ale zároveň chceme zkušebnu. Řešil jste to někdo? Prosím o cenné rady. Moc díky.
Na tuto otázku by vám odpověděl nejlépe někdo přímo z klubu, takže svůj dotaz napište buď na Forum portálu nebo pod nějaký článek na hlavní stránce.
17 | 08 | 08kvalifikace sociálního pracovníka
Může být pracovník, který zamýšlí studovat sociální práci na VŠ zaměstnán jako sociální pracovník v NZDM, nebo musí být v pozici pracovníka v sociálních službách? Pokud začne již studovat na VŠ, může být tehdy sociálním pracovníkem? Do kdy je nutné kvalifikaci si doplnit, pokud je na pozici sociálního pracovníka zaměstnán nekvalifikovaný pracovník?

Pracovník který byl přijat do zařízení po 1.1.2007 a nesplňuje kvalifikační podmínky na sociálního pracovníka může být zařazen do pozice pracovníka v sociálních službách (pokud nesplňuje některé podmínky ani pro prac. soc. službách musí si dodělat akreditovaný kurz).

U pracovníků, kteří již v zařízení na této pozici pracovali existuje výjimka že pracovník si musí kvalifikaci doplnit. Viz zákon o soc. službách 108/2006

Pokud někdo pracuje jako sociální pracovník a nemá požadovanou kvalifikaci, s účinností tohoto zákona si ji musí doplnit: do pěti let, není-li absolvent střední školy v oboru sociálně právním; do deseti let, je-li absolvent střední školy v oboru sociálně právním. Toto neplatí pro zaměstnance starší padesáti, respektive pět a padesáti let, u nichž se kvalifikační požadavek považuje za splněný.

Jindřich Racek

21 | 07 | 08aspoň dva kontaktní pracovníci na klubu?
Dobrý den. Ráda bych se zeptala, jestli existuje nějaký předpis o tom, že musejí být na NZDM minimálně aspoň dva kontaktní pracovníci.

Neexistuje závazný předpis pro oblast soc. práce. Lze se odvolat na Standardy kvality sociálních služeb, kde se v personálním standardu říká že počty pracovníků jsou přiměřené obsahu služby, počtu klientů atd. Ohledně počtu pracovníků existuje doporučení ČAS v Pojmosloví.

21 | 07 | 08Sociální pracovník
Pracuji jako sociální pracovnice a právě jsem dokončila druhý ročník bak. studia obor Sociální politika. Práci vykonávám od 2.4.2007 a bylo mi řečeno, že mi dají výpověď, protože nesplňuji podmínky pro výkon práce. Jsou nějaké výjimky? Děkuji.

Pro pozici soc. pracovníka musíte splňovat tyto podmínky viz zákon 108/2006 Sb. paragraf § 109; § 110. Pokud Vás přijali na zmíněnou pozici po 1. 1. 2007, kdy zákon vstoupil v platnost nesplnili tedy podmínku zákona, protože zřejmě nemáte vzdělání dokončené. V zákoně byla provedena změna: § 116 odstavec 7: Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 je třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách. To znamená, že pokud si uděláte akreditovaný kurz budete splňovat podmínky pro soc. pracovníka. Jindřich Racek

11 | 07 | 08cílová skupina
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možné poskytovat služby v NZDM pouze mladým lidem do 20 let, či zda je nutné přidržet se intervalu po 6 letech věku, tzn. poskytovat služby buďto osobám do 18 let, nebo do 26 let věku? Děkuji, Renáta

Určení cílové skupiny klubu je zcela v kompetencích realizátora programu NZDM. A to se týká i věku uživatelů. Po zkušenostech uvádíme v pojmosloví tři věkové skupiny 6-12; 13- 18; 19-26; a to z důvodu, že cíle práce s těmito skupinami se zásadně liší a tyto cílové skupiny mají každá jiné požadavky na službu. Členění je orientační, je praxí, že kluby mívají cca dvouletý přesah tzn. například 13-20. Větší přesahy bych nedoporučoval nebo bych se ptal proč, jaký je důvod. V zásadě lze rozvržení cílových skupin brát jako doporučení, které vzniklo na základě skupinového konsenzu členů ČAS a na jejich zkušenostech. To jak si cílovou skupinu věkově nastavíte závisí na Vás. Je třeba se zamyslet co je cílem Vaší služby, kde službu provozujete, jaké je početné zastoupení věkové skupiny v regionu atd. Jindřich Racek

24 | 06 | 08Policie v zařízení
Dobrý den, stává se nám, že se zde snaží opakovaně policie vstupovat během chodu klubu. Má na to policie právo? Kdy jej má a kdy ne? Může si tu v pronajatých prostorech policie chodit dělat preventivní prohlídky a vychytávat klienty? Kde je to eventuelně ošetřeno, oč se můžeme opřít? tým NZDM Likusák, 604194064
Děkujem za váš dotaz. O radu jsme požádali odborníka a sepsali na toto téma článek, který si můžete přečíst zde.
23 | 06 | 08anonymita klienta v nízkoprahu
Dobrý den, mám dotaz, jak nahlížíte na to, jak se má realizovat anonymita klienta v Nízkoprahovém zařízení: Setkala jsem se s názorem, že anonymita je zaručena jen tehdy, když budova, ve které je toto zařízení, neslouží k žádnému jinému účelu, protože pak klienty nízkoprahu mohou vidět jiní návštěvníci budovy. Další názor je ten, že mnohem větší anonymitu má klient, který příjde do zařízení, kde jsou i další, než nízkoprahové aktivity, protože ani žádný další návštěvník, ani příp. lidé z ulice nemohou vědět, kterou službu přesně klient využívá, tedy je jeho anonymita mnohem větší. Děkuji (a omlouvám se za rozsáhlost). Marie

Domnívám se, že anonymita je fakt, že zařízení nesbírá ty údaje, ze kterých by šlo identifikovat konkrétní osobu tj. Jméno a Příjmení; adresu; rodné číslo; datum narození; atd. po případě jiné kombinace údajů viz zákon 101.

To kde se klub nachází samozřejmě může vést k různým bariérám, mnohdy i k případné stigmatizaci klienta. Důležité je jak s touto okolností zacházíte vy jako provozovatel. Pokud bych si mohl vybrat prostor, kde klub provozovat, asi bych se trochu vyhýbal spolubytí s (školou;policií; apod.). Jsou však zkušenosti i s těmito sousedy a kluby fungují na vysoké úrovni. V každém případě doporučujeme vybírat prostory tak, aby měly samostatný vchod. Jindřich Racek

18 | 06 | 08daruji injekční stříkačky
dobry den,moje kamaradka obdrzela od babicky hromadu nepouzitych,originalne zabalenych injekcnich strikacek typu pro diabitika (ty tenke).jsou vsak s datumem spotreby 99,ale dle meho nazoru,neni nic co by se na nich melo kazit.tak me napadlo je nabidnout streetworkerum pro lidi co je zel potrebuji.kam a komu je mam zanest,je-li o ne zajem?
Odevzdejte je v lékárně.
12 | 06 | 08Kurz Základy Nízkoprahových služeb
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda plánujete otevření kurzu: Základy nízkoprahových služeb a případně na kdy je tento další běh kurzu plánován? Měla bych o jeho absolvování zájem. Předem Vám děkuji za odpověď. Hana

Nový kurz bude otevřen v únoru až březnu 2009.

27 | 05 | 08zadost o zav.test
prosim ,o zaverecny test k vzdelávaní pracovníku v socialnich sluzbach.pokud je k disozici budu rada.
Kontaktujte přímo ředitele ČAS Jindřicha Racka na racek@streetwork.cz nebo 774 912 777.
25 | 05 | 08kontaktní práce
dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak lze ještě získat knihu Kontaktní práce. Jsem studentkou sociální školy Caritas v Olomouci a byla by mi velmi pomocná při psaní mé bakalářské práci. Jde ji nějak objednat? děkuji
Dobrý den, knihu jeste máme a lze ji získat pouze osobním odběrem v kanceláři ČAS po předchozí domluvě.
24 | 04 | 08Kontaktní práce
Dobrý den, dá se ještě sehnat kniha Kontaktní práce nebo už je zcela rozebrána? :-) Případně kolik stojí? Díky, Šárka
Dobrý den, publikace ještě není rozebrána. Je zdarma, ale neposíláme jí poštou. Takže pokud jí chcete, domluvte si schůzku v kanceláři ČAS. Publikce jsme také distribuovali do knihoven.
16 | 04 | 08Sociální služby
Dobrý den! Ráda bych se Vás zeptala, zda jdou zařadit nealkodiskotéky pořádané NZDM do oblasti poskytování sociálních služeb. Předem děkuji za odpověď. Petra

Samotná nealko diskotéka rozhodně není sociální službou. Může být prostředkem třeba k naplnění cílů u konkrétních klientů. Důležité je položit si otázkou, co pořádáním této akce sledujete.
1/ Přišli s potřebou sami klienti?
2/ Chcete zvýšit jejich kompetence a dovednosti uspořádat si takovou akci?
3/ Jsou aktivně zapojeni do přípravy?
4/ Potřebujete do klubu natáhnout a kontaktovat nové lidi? Atd.
Pokud diskotéku organizujete sami nemá žádný význam pro cíle NZDM a naplňování obecného cíle sociálních služeb. Jindřich Racek

07 | 04 | 08stanardy
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, které z pražských NZDM již získaly ocenění Standardů kvality sociálních služeb. Děkuji

Nejedná se o ocenění, ale o osvědčení, které se týká naplňování standardů kvality ČAS. V Praze v tuto chvíli osvědčení získali: zařízení Proxima Sociale, o. s. - Komunitní centrum Krok, Komunitní centrum Jižní pól, terén Modřany, terén Jižák; YMKÁRIUM; o.s. Prev-Centrum, Centrum komunitních aktivit; Občanské sdružení R-Mosty; Nízkoprahový klub Husita; Nízkoprahový klub PACIFIC; DŽAGODA - Jahoda; YMKÁRIUM DIXIE

29 | 03 | 08zahraniční profesní organizace
Existuje nějaká zahraniční profesní organizace streetwork? Jaká je její webová adresa? Děkuji Šárka
Mrkněte do sekce Odkazy, tedy