Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Jak vést malý tým (říjen)

Vedete tým a potřebujete podporu v tom, jak na to jít?

Česká asociace streetwork Vás zve na kurz Jak vést malý tým. Dvoudenní kurz (16 hod.) pro max. 15 osob je akreditován u MPSV. 

Leadeři "dělají" lidi. Rozvoj lidí je tím prvním. Je to věc, bez které není nic...
Tom Peters

Začínáte s vedením lidí a potřebujete podporu v tom, jak na to jít? Vedete tým už déle a chcete se dozvědět něco nového? Nevíte, jak zvládnout konfliktní situace v týmu? Přemýšlíte nad tím, jak podpořit samostatnost a zodpovědnost lidí v týmu? Odpověď na tyto a mnoho dalších otázek budeme společně hledat na kurzu Jak vést malý tým.

Termín semináře:

17. – 18. 10. 2019

Výuka:

1 den: 10.00–17.15

2 den: 9.00–16.15

Lektorka kurzu:

Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová

Vystudovala jsem PdF UK v Bratislavě obor sociální práce. Mé pracovní zkušenosti jsem získala hlavně v přímé práci s lidmi s duševním onemocněním v organizaci, kde jsem pracovala jako vedoucí tréninkové kavárny a posléze na pozici personalistky sdružení. Dále jsem pracovala na pozici vedoucí Sociálně aktivizační služby v organizaci, která poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením.

V současné době pracuji jako supervizorka, metodička a lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace, které pracují s různými cílovými skupinami. .

V mé práci s lidmi se nechávám inspirovat myšlenkovými předpoklady systemického přístupu, který je mi blízký. Ve spolupráci s účastníky vzdělávání se snažím vytvářet příjemné, respektující prostředí, což znamená, že děláme to, co lidem sedí, co potřebují a co považují za užitečné.

Ve volném čase se věnuji své rodině, mám ráda hudbu, filmy a ráda chodím na procházky.

Společně se zaměříme např. na tato témata:

  • Co je malý tým a jak s ním pracovat.
  • Kdo je vedoucí týmu, co by měl znát, umět a dělat vedoucí malého týmu.
  • Dovednosti podněcování k přemýšlení ve skupině.
  • Úvod do užitečných premis pro vedení lidí.
  • Jak zabezpečit společné týmové hodnoty a přesvědčení.
  • Témata na přání – sdílení dobré praxe.

Společně si vyzkoušíme:

  • Získat pohled na vlastní vedoucí dovednosti a najít možnosti k jejich zdokonalení.
  • Vytvořit symboly na důležité týmové hodnoty.
  • ... a další témata a cvičení dle potřeb účastníků, na bázi dobrovolnosti, interaktivní formou v příjemné tvořivé atmosféře...

Místo konání:

Klimentská, Praha. K dispozici káva, čaj. Ubytování ani stravování nezajišťujeme.

Cena semináře:

Cena kurzu stanovena ve výši 2 800 Kč. Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 2 200 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 25. 9. 2019 V kurzu jsou stále volná místa, je možné se hlásit i po uzávěrce. 

Tagy