Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Regionální koordinátor/ka

5. 10. 2018
Česká asociace streetwork, z.s. v rámci projektu Nové výzvy pro streetwork, reg.číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649 vyhlašuje výběrové řízení na pozici Regionální koordinátor/koordinátorka

Místo působení: Zlínský, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina

Cílem práce regionálního koordinátora/koordinátorky bude:

 • podpořit regionální sítě nízkoprahových sociálních služeb (dále NSS) za účelem sdílení dobré praxe a rozvoje kvality služeb
 • posílení role NSS v síti dalších služeb včetně orgánů sociálně právní ochrany dětí

Náplň práce:

 • vytvoření a koordinace regionálních sítí poskytovatelů NSS v jednotlivých krajích
 • organizace pravidelných setkávání poskytovatelů
 • organizace kulatých stolů a regionální minikonference se zástupci poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb, veřejné správy (kraj, města), OSPOD, škol, dalších sociálních služeb a náhradní rodinné péče
 • vedení přehledu specifik jednotlivých krajů z hlediska NSS
 • identifikování a zvedání témat v regionech zejména týkající se potřeb uživatelů
 • identifikování témat pro vzdělávání a sdílení dobré praxe (závěrečná konference projektu)
 • posilování odbornosti a metodická podpora NSS
 • zajištění přenosu informací z kanceláře ČAS do regionů a z regionů do kanceláře ČAS
 • zajištění informovanosti o službách poskytovaných NSS na regionální úrovni

Nabízíme:

 • Výše úvazku 0,4
 • Zaměstnání na dobu určitou: od 1. 11. 2018 do 31. 8. 2020
 • Odpovídající platové ohodnocení, zajímavou a kreativní práci, částečně práci z domova, zázemí a podporu fungující organizace, 5 týdnů dovolené.

Požadujeme:

Praxe v oboru sociálních služeb minimálně 5 let, znalost prostředí NSS, znalost regionu, odbornost v oblasti nízkoprahových sociálních služeb, schopnost metodické podpory zařízením, dobré organizační schopnosti, výborné komunikační a vyjednávací dovednosti, ochotu cestovat, flexibilitu a loajalitu k organizaci a oboru NSS.

Zájemci a zájemkyně nechť pošlou životopis a motivační dopis na adresu: zikmundova@streetwork.cz do 18. 10. 2018. Nezapomeňte uvést, pro jaký region se hlásíte. Dotazy zodpovíme na tel. čísle 774 913 777