Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Report ze 40. setkání Fóra terénní práce

Setkání Fóra terénní práce
23. 7. 2018
Támatem setkání byla frustrace pracovníka po investování energie do zakázky klienta. Čtěte více!

Dne 31. 5. 2017 proběhlo kulaté 40. setkání Fóra terénní práce. Tentokrát se účastníci sešli již tradičně v prostorách Doléčovacího centra na Ovčím hájku. Kolegům ze SANANIM, z.ú. tímto mockrát děkujeme za jejich poskytnutí!

Téma posledního setkání bylo: „Frustrace pracovníka po investování energie do zakázky klienta“ a zpracovaly jej Petra Vltavská a Olga Neumannová z obecně prospěšné společnosti Prostor plus Kolín.

V první části setkání se účastníci ve skupinkách zabývali zadanými nekomfortními situacemi, ke kterým měli vymýšlet možné reakce, a to jak na straně klienta, tak pracovníka. Tyto pocity mohou vést k frustraci, která může postihnout nejen pracovníka, ale také klienta.

Skupiny se snažily dojít k takovým východiskům, aby toto nebylo nutně výstupem spolupráce pracovníka a klienta. Často se opakoval důraz na stanovení hranic, tak aby byly čitelné. Dále přímá komunikace s klientem, a to i v případě negativních zpětných vazeb, či jasné vysvětlování pravidel služby a důsledků jejich nedodržení.

Po skončení skupinové práce se výsledky prezentovaly ostatním a byl čas na sdílení zkušeností a postřehů.

Po ukončení této části proběhla část zaměřená na samotné fungování FTP. Proběhlo poděkování jak účastníkům FTP, tak stávajícím zástupcům Fóra (koordinátorovi, zástupkyni koordinátora a webmasterovi). Následovalo několik provozních informací: zřízení FB stránky FTP, vytváření FB událostí před samotnými setkáními, připomenutí postupu přihlašování a jeho pravidel (pouze jeden zástupce z každé terénní služby organizace).

Následovala poslední část, ve které proběhla volba koordinátora, jeho zástupce a webmastera pro příští období. Složení zůstalo stejné jako v minulém roce: koordinátor FTP Martin Pazlar (Jahoda, o. p. s.), zástupkyně koordinátora Lenka Pethöová (Magdaléna, o.p.s.), webmaster Radek Jurnikl (SANANIM, z.ú.).

Na závěr několik zpětných vazeb z tohoto setkání, které prosím berte jako pozvání na setkání příští!

„Přínosná je pro mě práce ve skupinách. Daří se mi zamyslet se nad vlastní prací, konkrétními klienty. Pestré složení pracovníků z různých služeb a cílových skupin.“

„Jsem překvapená, že pocity pracovníka a klienta mohou být tak podobné ohledně frustrace.“

„První část na mě byla dost rychlá, jsem ráda, že v druhé části jsme více sdíleli a nepospíchali. Je to pro mě trochu jiná forma supervize.“

„Jsem ráda, že jsem si vzala téma, připravila a mohla se dívat z druhé strany.“

Autorka:

Lenka Pethöová (Magdaléna, o.p.s.)

Ke stažení:

Tagy: #FTP

Přílohy