Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Report z 39. setkání Fóra terénní práce

Setkání Fóra terénní práce
13. 4. 2018
Dne 14. 2. 2017 proběhlo již 39. setkání Fóra terénní práce. Tentokrát se účastníci sešli v Brně, v prostorách kolegů z organizace Podané ruce, o.p.s.. Tímto moc děkujeme!

Setkání se věnovalo tématům, které jsou pro pracovníky obtížné, či nepříjemné v kontaktu s klientem, název setkání byl „O čem s klienty nemluvíme“. Téma zpracovaly Dana Lišková a Alžběta Stromšíková z domácí organizace Podané ruce. 

V první části proběhl sběr nepříjemných témat, která pracovníci s klienty řešili, či situace, které byly nepříjemné, a stalo se, že nevěděli,  jak v rozhovoru pokračovat. Následně se pracovníci rozdělili do několika skupin a losovaly se situace popsané výše, které byly podkladem pro další práci. Poté se témata ve skupinkách probírala, možná řešení se zaznamenávala na flipcharty, které byly později prezentovány ostatním. Pracovníci se soustředili na to, co v nich dané téma může vyvolat za emoce (ve vztahu k další komunikaci s klientem), jaké mohou být jejich reakce, a jaká bude následovat odezva klienta.

Ve druhé části se tedy představily jednotlivé probírané situace ostatním. Dále se o nich diskutovalo, sdílely se zkušenosti s podobnými událostmi, či ověřené postupy. Některá témata se však často vracela, na konci o nich bylo uvažováno jako o možnostech pro témata dalších setkání FTP.   Probírané situace se zaobíraly mimo jiné tímto: Pocity pracovníka, že klient zneužívá službu. Velmi vážná klientova situace, citlivá témata. Žádosti klientů o „nestandardní služby“. Klientovo zneužívání vztahu s pracovníkem. Smrt, sebevražedné chování. Fámy (ověřování x nevědomost pracovníka). Sdělování nepříjemných zpětných vazeb. Sexualita, intimní témata, narážky klientů na pracovnice/íky. Politické, názorové nesoulady mezi pracovníkem a klientem.  Negativní zkušenost s klientem – klient často lže. 
 
Účastníci se bavili nejvíce o tom, jak citlivě témata otevírat. Dále o vhodném okamžiku, kdy daná témata řešit, ale také to, zda si pracovník může dovolit některá témata s klientem neřešit a odkázat jej na kolegu. Jako vždy se nejdůležitějším vodítkem stal vztah a důvěra mezi klientem a pracovníkem. 
 
Často opakovaná témata, která jsou také obtížná:  

  •  Ukončení „bezcenného“ kontaktu, jak?
  • Mluvíme o tom, že je nám v tématu/kontaktu nepříjemně?
  • Klient se ptá na osobní názor (říct/neříct)? > názor x rada?
  • Smrt jako taková, smrt jako tabu, smrt nejen prakticky, ale i její spirituální rozměr.
  • Spiritualita.
  • Směřování ke smrti. 

Posledním bodem setkání bylo jeho zhodnocení, sběr zpětných vazeb a návrhy témat a termínů pro příští setkání FTP. 

„Vydalo se to jinou cestou, ale jinak v klidu“. 
„Lepší než minule, ale je problém vyslat jen 1 pracovníka za organizaci. Dnes dobrá struktura (aktivita, potom diskuse).“ 
„Jak vyvážit prostory a počet lidí, jak to organizovat?“ 
„Dnes dobrá organizace, lepší než minule.“ 
„Udělalo se hodně práce, nebála bych se i více lidí, ale musí to být dobře zorganizováno.“ 
„Více informací k aktivitám. Jinak moc fajn.“ 
„Nechtělo se mi do skupinové aktivity, ale nakonec to bylo super.“ 
„Líbilo se mi tu, počet lidí takhle v pohodě, jinak nám to v organizaci moc (středy) nevychází. Bylo to super, díky.“ 
 
Berte prosím pozitivní zpětné vazby jako pozvání na další, tentokrát výroční 40., setkání fóra terénní práce!

Zapsala: Lenka Pethöová (Magdaléna, o. p. s.) 

Zápis z 39. setkání FTP na téma O čem s klienty nemluvíme

Přílohy